Jdi na obsah Jdi na menu
 


Archiv

Nalezené příspěvky

9.1.2018

11. 1. 2018

Schválení podnájmu, schválení dohod o provedení práce, hodnocení nabídek kamerového systému, zařazení SIPA do vyúčtování služeb, vytvoření odborné skupiny představenstva, schválení nákupu nového PC, schválení práce, GDPR, DČV 2017.

 

Žaloba SMZ na BD - "zápočty" 24.7.2017

12. 1. 2018

Odpor BD dne 12.9.2017

12. 1. 2018

Doplnění žalobce dne 24.11.2017

12. 1. 2018

Vyjádření BD dne 12.4.2017

12. 1. 2018

Rozsudek 38 C 245/2017-298 ze dne 21.12.2017

12. 1. 2018

Jednání dne 17.5.2016

12. 1. 2018

Z tohoto jednání je tabulka, zpracovaná a poslaná paní Holcovou, vedoucí ekonomiky a majetku SMZ. Tabulka dle variant určuje skutečný podíl SMZ a BD na vybudovaných nemovitostech.

Tabulka ke stažení

 

Dopis Korec ze dne 21.12.2017 - parkování

14. 1. 2018

Dopis Korec ze dne 21.12.2017 - schvalování nájmů

14. 1. 2018

Dopis Korcovi 13.1.2018 - výzva k dohodě

14. 1. 2018

Ke stažení 

Bytové družstvo Podlesí

Pavel Sekula

předseda představenstva

 

 

                                                                                              Pan

                                                                                              Ing.et Ing.Jiří Korec

                                                                                              náměstek primátora SMZ

                                                                                             

Vážený pane náměstku,

 

na základě Vašich vyjádření si dovoluji Vás požádat, abyste v souladu i s vyjádřeními města a takto deklarovaným velkým zájmem vyřešit situaci v BDP navrhl dohodu, která zajistí jistoty členům BD Podlesí.

 

Zároveň navrhněte dohodu, která je podle paní Pavly Šafaříkové, vedoucí Odboru právního magistrátu, nutná k tomu, aby se město nedomáhalo podílu na zisku za roky 2014 a roky následující.

  

 

                                                                                                          Sekula Pavel

                                                                                   předseda představenstva BD Podlesí

 

Ve Zlíně dne 13.1.2018

 

Dopis Korcovi 14.1.2018 - schvalování nájmů

14. 1. 2018

Ke stažení 

Bytové družstvo Podlesí

Pavel Sekula

předseda představenstva

 

 

                                                                                              Pan

                                                                                              Ing.et Ing.Jiří Korec

                                                                                              náměstek primátora SMZ

                                                                                             

 

Vážený pane náměstku,

 

děkuji za Vaši odpověď ve věci našeho dotazu ze dne 26.11.2016. Chtěl bych však upozornit na to, že se nejedná o městské byty, ale o byty ve spoluvlastnictví města a BD Podlesí.

 

Další věcí je, že ačkoliv dle dohody podílových spoluvlastníků má město rozhodující vliv při uzavírání nájemních smluv, tak tato podmínka vyplývala ze smluv o sdružení a hlavně z podmínek poskytovatele dotace SFRB.

 

Po závěrečném vyúčtování a vyrovnání se SFRB v roce 2014 však tato podmínka již není relevantní.

 

Město by tak již nemělo nadále zneužívat tuto jednostrannou výhodu zvláště za situace, že je oběma stranám zřejmé, že hlavním investorem vybudovaných domů je BD Podlesí a tak pokud chcete jednat s deklarovanou vší slušností a korektností, tak by to mělo být právě BD Podlesí, které musí mít od výše uvedeného roku rozhodující vliv při uzavírání nájemních smluv, nehledě na to, že je správcem bytových domů a je jeho zájmem, aby byly byty využity a práva členů družstva naplněna.

 

Za závažný nedostatek považujeme však to, že město rozhodovalo o nájemních smlouvách bez náležitého právního  titulu, tedy bez stanovení závazných pravidel pro poskytování nájemního bydlení v bytech spoluvlastněných SMZ.

 

Vzhledem k tomu, že Vámi uváděný obecný princip jednoho bytu pro jednoho nájemce nebyl v našem případě ani v minulosti ze strany města dodržen, a ani v žádném z předpisů města pro spoluvlastněné byty stanoven, bylo a je rozhodování o schválení takového nájmu vystaveno libovůli ze strany rozhodujících orgánů SMZ, což je nepřípustné.

 

BD Podlesí opět žádá o schválení nájmu, který svým rozhodnutím 59/23R/2016 město zamítlo a také o předložení návrhu podmínek pro schvalování nájmu ze strany města, které by respektovaly výše uvedená fakta i návrhy uvedené v dopise ze dne 26.11.2016.

 

                                                                                                          Sekula Pavel

                                                                            předseda představenstva BD Podlesí

 

 

Ve Zlíně dne 14.1.2018

 

Předání účetních dokladů městu 4.1.2018

14. 1. 2018

Ke stažení 

Bytové družstvo Podlesí, Podlesí V 5407, 760 01 Zlín

  

                                                                                  Ing.et Ing. Jiří Korec

                                                                                  náměstek primátora

                                                                                  statutární město Zlín

 

Předávací protokol:

Předávám dnešního dne paměťové médium DataTraveler 100 G3 8 GB se soubory nákladů z účetnictví BD Podlesí za roky 2013 až 2016. Jedná se o kopie faktur přijatých, kopie pokladních dokladů, výpisy z interních dokladů a výpisy z ostatních závazků.

 V případě potřeby vysvětlení nebo dodání kopií jiných nákladových dokladů či jejich podkladů dle usnesení členské schůze ze dne 23.11.2017 se obracejte na pana Pavla Sekulu prostřednictvím telefonu č. 603 899 170, nebo mailem na adresu družstva.

 

Předávající:

Pavel Sekula               předseda představenstva

 

Přebírající za MMZ:

 

 

Ve Zlíně dne 4.1.2018

 

Nalezené složky

Nebyly nalezeny žádné složky
 

 

Kontakt

Bytové družstvo Podlesí

603 899 170

bdpodlesi@seznam.cz

Mail listArchiv

Kalendář
<< leden / 2018 >>

Statistiky

Online: 1
Celkem: 287388
Měsíc: 4403
Den: 151