Jdi na obsah Jdi na menu
 


ANONYM 19. 3. 2018

29. 12. 2020

ANONYM z 19. 3. 2018

„Některé lži představenstva“

Tento anonym z domu 5408 reagoval na představenstvem zveřejněný materiál před členskou schůzí 27. 3. 2018 s názvem „Provozní úspory představenstva BD Podlesí“. Celou prezentaci najdete na webu družstva v rubrice AKTUALITY, podrubrice CO JSME UDĚLALI, v článku "Úspory představenstva (2018)".

1. V tabulce „Správa domů“ jsme prezentovali aktuální úsporu oproti stavu před rokem 2006. 

Od roku 2003 vykonávala pro BD správu domů městská organizace Správa domů Zlín s.r.o. (dále jen SDZ)

Za tuto činnost si účtovala SDZ ročně cca 276.000,- Kč
K tomu za účetní uzávěrky a DPPO dalších 30.000,- Kč
Vyúčtování služeb dalších 15.000,- Kč
Představenstvo tuto činnost dělá za 60.000,- Kč
ÚSPORA = cca 250.000,- Kč ročně

ANONYM: „LEŽ: chybí odměna představenstva, daně za odměnu představenstva, odměna účetní a plat domovníka“.

180319-1.jpg

FAKTA:

Představenstvo od roku 2016 nedostává odměny, ale má mzdu na základě smluv o výkonu funkce. Od roku 2016 (tedy i v roce 2018) nezaměstnáváme účetní, ale tuto práci vykonává předseda představenstva.

Před rokem 2006 nebyl domovník a jeho činnost vykonávali domovní důvěrníci v šesti domech s odměnou každý 4. 200,- Kč ročně. Navíc členové představenstva a kontrolní komise dostávali odměnu zvlášť. V roce 2004 to bylo 24. 000,- Kč. Vše bylo tedy nad rámec činnosti a odměny Správy domů Zlín s. r. o. (činnost Správy domů Zlín s. r. o. tak byla mimo tyto kategorie).

Práci, kterou dříve vykonávala Správa domů Zlín s. r. o., zajišťoval v té době roku 2018 výlučně předseda představenstva za část mzdy ve výši cca 60. 000,- Kč ročně. Hlavní náplní práce Správy domů Zlín s. r. o. totiž byla evidence členů, změny v evidenci a vypracování nových nájemních smluv a vedení účetnictví včetně předpisů plateb a vyúčtování služeb. Jinou činnost Správa domů Zlín s. r. o. prakticky nevykonávala.

60.000,- je tedy částka za činnost srovnatelnou s tím, co zajišťovala Správa domů Zlín s. r. o.

Součástí této částky je i 15% srážková daň, jelikož se jedná o hrubou odměnu.

Účetní jsme nezaměstnávali.

Jak plat domovníka, tak i další odměny představenstva a kontrolní komise jsou mimo srovnávanou činnost (byly tak i před rokem 2006).

 

2. V další tabulce „Zdražení nájemného“ jsme uvedli:

„- Pokud bychom se podvolili nátlaku ze strany města a jeho hrozbám dalších žalob, znamenalo by to, že by členové BD museli platit několikanásobně vyšší nájemné!

- Žaloby města = masívní navýšení nájemného!!!“

 

ANONYM: „LEŽ: Neochota představenstva jednat s městem = žaloby města = možné zvýšení nájemného“.

180319-2.jpgFAKTA:

Vždy a pouze představenstvo vyvolávalo jednání s městem. Město samo o sobě nikdy žádné jednání nesvolalo. Družstvo a představenstvo bylo díky podepsaným smlouvám (smlouvy o sdružení a Dohoda podílových spoluvlastníků o hospodaření), které orgány družstva nikdy neschválily, ve velmi nevýhodné pozici.

Museli jsme trvat na principech, které byly v souladu s péčí řádného hospodáře. To se díky několika připraveným krokům a pečlivému zadokumentování dalších smluv a především preciznímu zajištění ekonomických podkladů z doby výstavby domů podařilo. Samozřejmě k tomu přispěla změna přístupu orgánů města a vstřícnost a ochota jednat díky paní Kateřině Francové, náměstkyni primátora.

Vysvětlení dopadu do nájemného, pokud bychom se podřídili požadavkům města, jsem Vám poslal v mailu dne 12. 12. 2020.

Je zřejmé, pokud bychom pokračovali v trendu roku 2005, kdy jsme městu odevzdali z nájemného 539.000,- Kč, že bychom brzy přišli o všechny finanční prostředky a byli bychom donuceni zvýšit nájemné. V tom případě by ovšem nastal zajímavý paradox! Čím více bychom zvyšovali nájemné, tím bychom zároveň více finančních prostředků odváděli městu (51%)! Pro prosté zachování rovnovážné bilance finančních toků by bylo potřebné zvýšit nájemné, pokud si dobře pamatuji, asi 2,5x. TJ. cca na 20 Kč/m2, ročně (místo cca 880.000,- Kč) bychom zaplatili cca 2.200.00,- Kč.“

„Zaznamenal jsem snahu skrze hloupé, a hlavně anonymní letáky v domech znevěrohodnit naše, v poskytnutých materiálech, tvrzení. Jsem kdykoliv připraven naše tvrzení prokázat a pokud budete mít k věci dotazy, na každý odpovím.

Ale existuje jednoduchá kontrola obou prvních bodů. Jsou to žaloby města (dnes jsou již tyto spory díky podpisu smluv o vyrovnání a o správě společné věci ukončeny), které byly podány u Okresního soudu ve Zlíně.

V roce 2018 podalo město žalobu na družstvo a dožadovalo se částky 483.095,-Kč ročně za období let 2014 až 2016. To plně koresponduje s údajem v bodu 1.

 

3. V tabulce „Audit účetnictví BD“ jsme vypočetli:

SMZ – nabídka ZH Bohemia = 314.600,- Kč
SMZ – nabídka BDO = 260.150,- Kč
BD – nabídka Audit and Tax cca 140.000,- Kč
BD – nabídka Gita Štolfová = 30.000,- Kč (zadáno)

ÚSPORA = 230.150,- Kč (127.326,50 ,- Kč)

 

ANONYM: „LEŽ: Město údajně slíbilo zaplatit ½, úspora je 260. 150 / 2 =100. 075Kč. Pokud město nebude audit akceptovatelný, tak je to 30. 000Kč ztráta“.

180319-3.jpgFAKTA:

 

V první řadě je třeba říci, že audit byl dělán především pro bydlící členy družstva. Chtěli vědět, zda je účetnictví v pořádku. Audit pro město měl znamenat (jak jsem uvedl na členské schůzi), jak se dostat k dokladům a účetnictví, aby město mohlo BD zažalovat. To se také opravdu stalo!!! V roce 2018 podalo město žalobu na družstvo a dožadovalo se částky 483.095,-Kč ročně za období let 2014 až 2016

Město sice slíbilo zaplatit 50% z ceny auditu, ale ve skutečnosti se město mělo podílet na nákladu auditu 51% (což je jeho podíl dle Dohody podílových spoluvlastníků). A také se tak nakonec podílelo.

Jisté je to, že město prosazovalo svého auditora za naprosto přehnanou částku 260. 150,- Kč (dva šanony ročně, celkem šest šanonů), ale představenstvo zajistilo odborný audit za akceptovatelných 30. 000,- Kč. Neoddiskutovatelná úspora tak činila těch uváděných 230. 150,- Kč!

 

Anonym tak ve svém přípisu píše lži a nesmysly se zjevným úmyslem poškodit představenstvo před jeho opětovnou volbou v roce 2018. Takové a další podobné lži však poškozují celé družstvo a všechny bydlící družstevníky. Právě díky lžím a podvodům z let 2002 až 2004 koneckonců máme problémy s majetkovým vypořádáním.

Otázkou je, komu takový Anonym z domu 5408 ve skutečnosti slouží.

 
 

 

Kontakt

Bytové družstvo Podlesí

603 899 170

bdpodlesi@seznam.cz

Mail listArchiv

Kalendář
<< červen / 2024 >>

Statistiky

Online: 2
Celkem: 711093
Měsíc: 8625
Den: 113