Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jednání Zastupitelstva

Příspěvky

Zastupitelstvo 4. 5. 2000

29. 1. 2022

KE STAŽENÍ

Toto je začátek projektu výstavby bytů městem ve sdružení s investorem na Podlesí V. V podkladových materiálech najdete jasně formulovaný model výstavby a financování, který doslova říká: "Vlastnictví bytů po 20-ti letech - byty budou nabídnuty do vlastnictví nájemníkům za symbolickou 1,- Kč". I předložené Smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví k bytu specifikuje závazek, že budoucí prodávající (SMZ) se zavazuje prodat budoucímu kupujícímu pronajatou bytovou jednotku do osobního vlastnictví a podíl na společném majetku po ukončení nájemní doby za zůstatkovou hodnotu bytu ve výši 1,- Kč.

Byť tento den ještě zastupitelé projekt neschválili, o měsíc  později se stejnými podklady dne 29. 6. 2000 již ano.

Pavel Sekula

 

Zastupitelstvo 29. 6. 2000

29. 1. 2022

KE STAŽENÍ

Tento den Zastupitelstvo projekt (tento s MEROU) výstavby bytů na Podlesí V ve sdružení schválilo. Přímo v odůvodnění najdeme závazek města, že po 20-ti letech budou byty nájemníkům převedeny za 1,- Kč. V diskuzi tento závazek potvrdil i předkladatel návrhu, náměstek primátora pan František Chvatík. "Po uplynutí 20-ti letého nájemného budou jednotlivé bytové jednotky převedeny na základě podepsané budoucí kupní smlouvy, následně kupní smlouvy jednotlivým nájemníkům do osobního vlastnictví za symbolickou cenu 1,- Kč"!

 

Zastupitelstvo 16. 5. 2002

29. 1. 2022

KE STAŽENÍ

Dne 16. 5. 2002 Zastupitelstvo schválilo založení BD Podlesí. "Po 20-ti letech dojde k vypořádání sdružených finančních prostředků, tj. převod bytů do plného vlastnictví družstva". Aniž by bylo zrušeno ustanovení o převodu za 1,- Kč.

 

 

Zastupitelstvo 29. 6. 2000 SOSD MERA

29. 1. 2022

Tento den schválilo Zastupitelstvo Smlouvu o sdružení s MEROU, ve které byly ukotveny všechny předchozí závazky města o vypořádání majetku po 20-ti letech.  Zajímavostí je, že se město zavázalo, že pronajme svůj podíl majetku založenému družstvu za 1,- Kč. Přesto nás město Zlín v roce 2009 zažalovalo a chtělo po nás stovky tisíc korun za nevyplacený nájem...

Jedno z důležitých ustanovení Smlouvy o sdružení bylo v čl. VI. MAJETEK Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ, bod 5. "Členové sdružení souhlasí s převodem (prodejem( bytů za cenu 1,- Kč po 20-ti letech na nájemníky v bytech realizovaných dle této smlouvy, přičemž nájemníci zaplatí veškeré poplatky a daně související s tímto převodem"!!!

 
 

 

Statistiky

Online: 6
Celkem: 717844
Měsíc: 8763
Den: 195