Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výsledky hlasování per rollam

10. 5. 2024

Bytové družstvo Podlesí

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně Oddíl Dr 3550, IČO: 26295563, se sídlem Podlesí V 5407, 760 05 Zlín

 

Zápis z rozhodnutí členské schůze formou per rollam.

 

Představenstvo družstva rozhodlo na svém jednání dne 27. 3. 2024 vzhledem k mimořádné situaci pokusu o nepřátelské ovládnutí družstva a zcizení společného majetku G, GS o možnosti využití hlasování všech členů družstva na členské schůzi formou per rollam a to v souladu s ustanovením stanov čl. 19, odst 16.

Hlasování probíhalo v termínu od 11. 4. 2024 do 25. 4. 2024. Svůj hlas odevzdalo celkem 30 členů družstva s právem hlasovat. Všichni ostatní dle stanov hlasovali proti návrhům.

Bod 1. Členská schůze uděluje pokyn představenstvu na jeho vlastní žádost, že zbytkový podíl statutárního města Zlín (19,67% na domech) musí představenstvo získat dle slibovaných a v ostatních podobných případech zcela běžných podmínek, tedy za 1,- Kč, bezúplatně, nebo za náklady spojené s převodem. K tomuto záměru ať použije představenstvo všech dostupných zákonných prostředků. V případě, že toho představenstvo nebude schopno, musí jeho členové odstoupit ze svých funkcí.

pro: 29                                               proti:   129                    zdržel(la) se hlasování:  1

Návrh nebyl přijat.                           

Bod 2. Členská schůze schvaluje nájemné ze společných prostor „garáží a garážového stání (G, GS)“ ve výši 1.500,- Kč/měs. za G a 700,- Kč/měs. za GS tak, aby nedošlo při absenci těchto příjmů k nutnosti zvýšení nájemného z bytů.

pro: 28                                               proti:   129                    zdržel(la) se hlasování:  2

Návrh nebyl přijat.                                                                               

Bod 3. Členská schůze uděluje pokyn představenstvu na jeho vlastní žádost, a sice že představenstvo nesmí zatížit náklady převyšující 9.999,- Kč/měs. budoucí správou domů za tyto následující činnosti:

- sběr dat a kontrola stavu vodoměrů a kalorimetrů, měsíční informace o spotřebě, vypracování vyúčtování služeb  

- vedení účetnictví družstva včetně uzávěrkových operací, zpracování podkladů pro daňové přiznání, vypracování daňového přiznání

- vedení mzdové agendy

Pokud tuto částku představenstvo překročí, budou členové představenstva více náklady hradit ze svého.

pro: 29                                               proti:   129                    zdržel(la) se hlasování:  1

Návrh nebyl přijat.

Bod 4. Členská schůze odvolává z funkce všechny dosavadní členy představenstva družstva ke dni zvolení nových členů představenstva

pro: 3                                       proti: 153                    zdržel(la) se hlasování:  3

Návrh nebyl přijat.

Bod 5. Členská schůze odvolává z funkce všechny dosavadní členy kontrolní komise družstva ke dni zvolení nových členů kontrolní komise

pro: 7                                          proti:          149                    zdržel(la) se hlasování:  3

Návrh nebyl přijat.

Bod 6. (Pouze v případě, že členská schůze odvolá členy představenstva – bod 4) Členská schůze schvaluje nové navržené členy představenstva družstva ke dni konání členské schůze. Navrženi:

Aleš Bieronski nar. 16. 7. 1977– není nájemcem G, GS

Pavel Sekula nar. 25. 4. 1963 - garážník

Božena Gerychová nar.10. 10. 1959 – není nájemcem G, GS

Martin Sadílek nar. 28. 8. 1969 – není nájemcem G, GS

Ilona Tomanová-Holíková nar. 27. 12. 1979 – není nájemcem G, GS

David Dostálek nar. 21. 2. 2000 – není nájemcem G, GS

pro: 24                                               proti:   130                    zdržel(la) se hlasování:  5

Návrh nebyl přijat.

Bod 7. (Pouze v případě, že členská schůze odvolá členy kontrolní komise – bod 5) Členská schůze schvaluje nové členy kontrolní komise družstva ke dni konání členské schůze. Navrženi:

Jarmila Plevová nar. 5. 8. 1978 – není nájemcem G, GS

Jana Pohlová nar. 1. 4. 1971 – není nájemcem G, GS

Dagmar Janáčová nar. 11. 10. 1963 – není nájemcem G, GS

pro: 25                                               proti:   130                    zdržel(la) se hlasování:  4

Návrh nebyl přijat.

Bod 9. (Pouze v případě, že členská schůze odvolá členy představenstva – bod 4) Členská schůze schvaluje usnesení, aby odvolané představenstvo a kontrolní komise, respektive jeho členové poskytli novému představenstvu a kontrolní komisi a jejich členům veškerou součinnost nutnou k převzetí agendy související s chodem družstva

pro: 23                                               proti:   131                    zdržel(la) se hlasování:  5

Návrh nebyl přijat.

Bod 10. (Pouze v případě, že členská schůze odvolá členy představenstva – bod 4) Členská schůze schvaluje usnesení, kterým bude vyzváno odvolané představenstvo, respektive jeho členové, aby novému představenstvu předalo nejpozději do 30 dnů zejména:

- veškerou dokumentaci související s obchodním vedením družstva, zejména veškerou smluvní dokumentaci družstva

- veškerou dokumentaci k probíhajícím sporům družstva s městem Zlín ve věci majetkového narovnání vlastnického podílu, včetně aktuálních plánů a duševního vlastnictví

-  veškerou dokumentaci pro zajištění řádného vedení účetnictví družstva, veškeré účetní doklady, faktury, kontakty na účetní družstva apod.

- přístupová práva na webové stránky družstva, včetně přístupových práv do e-mailové adresy bdpodlesi@seznam.cz, případně k jiné komunikaci družstva

- aktuální seznam členů družstva včetně kontaktů, nájemních smluv a smluv o převodu členských práv a povinností

- veškerou dokumentaci ohledně pojištění budov a/nebo odpovědnosti družstva

- veškeré klíče, zejména ke společným prostorám budov či k poštovním schránkám a nástěnkám v bytových domech

- přehled veškerých řízení, ve kterých je družstvo žalobcem / žalovaným / účastníkem řízení

- přehled družstvem udělených plných mocí

- veškerý movitý majetek družstva

pro: 23                                               proti:   132                    zdržel(la) se hlasování:  4

Návrh nebyl přijat.

Zapsal: Pavel Sekula

Ve Zlíně dne: 10. 5. 2024

 
 

 

Kontakt

Bytové družstvo Podlesí

603 899 170

bdpodlesi@seznam.cz

Mail listArchiv

Kalendář
<< červen / 2024 >>

Statistiky

Online: 4
Celkem: 710216
Měsíc: 8824
Den: 327