Jdi na obsah Jdi na menu
 


Členská schůze 19. 12. 2022

28. 12. 2022

Zápis z náhradní členské schůze Bytového družstva Podlesí

Datum konání: 19. 12. 2022

Místo konání: garáže domu 5407

18:05 hod. přítomno 53 členů s právem hlasovat. Náhradní členská schůze je usnášení schopná.

1) Organizační záležitosti

Zapisovatel:

p.Sekula - Hlasování: 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo – SCHVÁLENO

Sčitatelé hlasů:

p.Kavánek, ,p.Zavadil – Hlasování: 52 pro, 0 proti, 1 se zdrželo – SCHVÁLENO

Ověřovatelé zápisu :

pí.Cilečková ,pí.Pohlová - Hlasování: 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo – SCHVÁLENO

Schválení programu dle pozvánky na členskou schůzi:

Hlasování: 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo – SCHVÁLENO

V 18:15 hodin 54 hlasů.

2) Schválení hospodářského výsledku za rok 2021

Usnesení 221219001:

Na základě výsledků hlasování členské schůze se schvaluje výsledek hospodaření bytového družstva za rok 2021. Ztráta ve výši 121. 849,69 Kč bude uhrazena z účtu nerozdělený zisk z minulých let.

 

Hlasování: 53 pro, 0 proti, 1 se zdrželo – SCHVÁLENO

3) Schválení smluv o výkonu funkce

Usnesení 221219002:

Na základě výsledků hlasování členské schůze se schvalují smlouvy o výkonu funkce pro členy představenstva paní Boženu Gerychovou (místopředseda představenstva) s měsíční odměnou 1.500,-Kč, paní Radmilu Vláčilíkovou (člen představenstva) s měsíční odměnou 1.000,-Kč a pana Martina Sadílka (člen představenstva) s měsíční odměnou 1.000,-Kč s účinností od 1. 5. 2022 (zvoleni 11. 4. 2022). Současně také smlouvy o výkonu funkce pro členy kontrolní komise pana Petra Zavadila, Jana Machačku a Aleše Bieronského, všichni s měsíční odměnou 200,-Kč.

Hlasování: 54 pro, 0 proti, 0 se zdržel – SCHVÁLENO

4) Schválení použití prostředků z fondu oprav na výměnu vodoměrů a kalorimetrů

Usnesení 221219003:

Na základě výsledků hlasování členské schůze se schvaluje použití finančních prostředků z fondu oprav na výměnu systému odemykání vstupních dveří do domů (ve výši cca 300.000,- Kč).

Hlasování: 49 pro, 1 proti, 4 se zdržel – SCHVÁLENO

Usnesení 221219004:

Na základě výsledků hlasování členské schůze se schvaluje použití finančních prostředků z fondu oprav na obnovu střešní krytiny domů (ve výši cca 4.400.000,- Kč).

Tento rámcový plán investic pro rok 2023 počítá s výdaji až 4.700.000,- Kč.

Hlasování: 51 pro, 2 proti, 1 se zdržel – SCHVÁLENO

4) Různé

Pan Sekula seznámil přítomné se zvýšením nájemného z 8,- Kč na 12,- Kč. Nové evidenční listy budou připraveny do konce roku.

Ve věci poškozené dlažby balkonů byla provedena zevrubná prohlídka vybraných míst odborníkem panem Pechem s tím, že závady zatím nenarušují konstrukci balkonů. Na jaře 2023 bude provedena podrobná prohlídka a poté bude rozhodnuto o dalším postupu.

 

Schůze skončila v 18:55  hodin.

 

Zapsal:

Pavel Sekula

 

Ověřili:

Zdeňka Cilečková

 

Jana Pohlová

 
 

 

Kontakt

Bytové družstvo Podlesí

603 899 170

bdpodlesi@seznam.cz

Mail listArchiv

Kalendář
<< červen / 2024 >>

Statistiky

Online: 3
Celkem: 710218
Měsíc: 8824
Den: 325