Jdi na obsah Jdi na menu
 


Členská schůze 27.3.2018

27. 3. 2018

Pan Kavánek (5408): navrhuji, abychom tuto členskou schůzi ukončili a zadali úkol představenstvu, aby svolalo novou s body programu, volba auditora a volba členů představenstva. Chtěl bych , aby to bylo v zápisu.

Pan Hejtmánek (5408): navrhuji na člena představenstva pana Matulíka.

Pan Majc: navrhuji pana Omelku

Paní Doležalová: navrhla, aby součástí další pozvánky byl návrh volebního řádu tak, jak je o tom psáno ve stanovách.

Pan Majc: je tady někdo, kdo by měl zájem, aby byl nominován do představenstva?

Pan Sekula: navrhuji  stávající představenstvo s jednou změnou. Dům 5406-pan Bieronski, 5407-pan Sekula, 5408-paní Gerychová,5409-pan Machačka, 5410-pan Kluďák  a 5411-pan Konečný.

Pan Matulík: má se nejdřív hlasovat o návrhu pana Kavánka.

Hlasování o písemném návrhu pana Kavánka:

Členská schůze bude předčasně ukončena. Členská schůze zavazuje představenstvo ke svolání nové členské chůze s body:

1. Volba auditora

2. Volba představenstva

Pan Sekula: Je to nesmysl, zadání auditu již bylo učiněno. Je to v kompetenci představenstva. Věnovali jsme této schůzi hodně času a je třeba se domluvit. Žádám, abychom tuto schůzi neukončili.

Pro: 21                 Zdržel se: 7                        Proti: 64 hlasů

Usnesení o ukončení členské schůze nebylo většinou přítomných hlasů přijato.

Pan Omelka: Kolik je kvórum prosím tě.

Pan Sekula: 111 hlasů

Pan Omelka: V tom případě navrhuji, aby tohle hlasování nebylo platné, protože ty máš 15 lístků a podle ustanovení stanov můžeš mít maximálně deset procent.

Paní Doležalová: No je to pravda!

Pan Sekula: To není pravda

Pan Matulík a paní Doležalová: Je to pravda!

Pan Sekula: Tak si přečtěte..

Paní Doležalová: Ano, já jsem si to okamžitě přečetla

Pan Sekula: To ustanovení umožňuje, aby každý člen BD zastupoval 10% všech členů BD. To je 15 členů plus vlastní hlas. To znamená, že na členské schůzi nemůže mít žádný člen více než 16 hlasů.

Paní Doležalová: Tak pojďme všichni pryč, s panem Sekulou se nedá…

Odchází členové družstva, kteří souhlasí s panem Kavánkem, Omelkou, Matulíkem a paní Doležalovou.

V 19:50 oznámil pan Sekula, že členská schůze není usnášeníschopná. Zůstalo 71 členů a schází tak 9 hlasů.

Tímto je členská schůze neusnášeníschopná a bude svolána náhradní členská schůze, s jejímž termínem budete seznámeni obvyklou cestou.

Schůze skončila v 19:40  hodin.

 

Zapsal:

 

 Pavel Sekula

 

Ověřil:

 

Milan Plandor

 

 

Lubor Vláčilík

 
 

 

Kontakt

Bytové družstvo Podlesí

603 899 170

bdpodlesi@seznam.cz

Mail listArchiv

Kalendář
<< červen / 2024 >>

Statistiky

Online: 3
Celkem: 710210
Měsíc: 8823
Den: 340