Jdi na obsah Jdi na menu
 


Členská schůze dne 12.4.2018

5. 5. 2018

Zápis z náhradní členské schůze Bytového družstva Podlesí

Datum :               12.4.2018

Místo konání:    16. ZŠ Zlín

18:15 hod. přítomno 94 členů s právem hlasovat. Náhradní členská schůze je usnášení schopná.

1) Organizační záležitosti

Sčitatelé hlasů:

p.Vláčilík,p.Bieronski – Hlasování: 85 pro, 0 proti, 9 se zdrželo – SCHVÁLENO

Zapisovatel:

p.Sekula - Hlasování: 84 pro, 6 proti, 4 se zdrželo – SCHVÁLENO

Ověřovatelé zápisu :

pí.Svítková,p.Zavadil - Hlasování: 85 pro, 0 proti, 9 se zdrželo – SCHVÁLENO

Schválení programu dle pozvánky na členskou schůzi:

Hlasování: 94 pro, 0 proti, 0 se zdrželo – SCHVÁLENO

2) Volba členů představenstva

Pan Sekula v úvodu diskuse zdůraznil stav, kdy lži a manipulace výrazným způsobem ovlivňují nejen celý svět, jak můžeme sledovat na současné situaci v Sýrii, ale výrazně se tento způsob šíření nepravdivých informací podepisuje na situaci v našem BD a je důležité poznat, kde je pravda.

Pomocí projektoru pak pana Sekula vysvětlil situaci BD ve vztahu k městu. V první řadě není pravdou, že bychom měli prázdné ruce, jelikož již nyní vlastníme 49% podíl na všech šesti bytových domech.

Již v roce 2004 nás však město podvedlo a nechalo si vybudovaný majetek zapsat jako svoje výlučné vlastnictví. V té době, na základě upozornění některých členů BD, družstvo poprvé zažalovalo město a u soudu získalo výše uvedený podíl, který je dnes zapsán v katastru nemovitostí. To byl vůbec první soud mezi družstvem a městem. Je třeba se o náš majetek rvát.

Není také pravda, že bychom neměli předkupní právo či neměli žádnou smlouvu. Naopak. Stávající smlouva o sdružení včetně všech dodatků naprosto jasně říká, že město po dvaceti letech musí převést svůj podíl jen a pouze na družstvo. Město nemůže svůj podíl prodat třetí osobě, jak v minulosti město vyhrožovalo. Výhružky náměstka primátora, pana Ing. a Ing. Korce, jsou v přímém protikladu s vyjádřením města, že s námi chtějí jednat se vší slušností a korektností.

Dále pan Sekula vysvětlil postoje ředitele operační sekce SFRB, pana Ing. Tykače, o tom, jak má být vypořádán majetek, a na číslech byly ukázány možnosti vzájemného vypořádání.

Ani změna podmínek pravidel města pro prodej bytů a částí bytových domů, které provedla koalice pod vedením současného primátora města, pana Adámka (STAN), speciálně pro naše BD, nemůže jednostranně měnit podmínky, platné v době výstavby a našeho vstupu do družstva (zákaz retroaktivity) být brána v potaz.

Stávající smlouvy a aplikace cenových předpisů a pravidel, stanovených SFRB, nám nejenom že zaručí, že nebudeme za podíl města platit žádné peníze, ale budeme mít i prostředky na platbu nákladů za převod, především na daně z nabytí nemovitosti.

Bez ohledu na to, že budeme uplatňovat i ústní dohody, kterými byl bezúplatný převod městem slibován.

Pan Majc (5410): Máme tu zástupce města a jejich právníky. Můžete potvrdit, že město nemůže převést svůj podíl na nikoho jiného než na družstvo?

Paní Šafaříková, vedoucí právního oddělení SMZ:  Pro mě je obtížné se k té věci vyjadřovat, protože za prvé, město by mohlo předstoupit a přednést zase svoje čísla. Pan Sekula přednáší svoje čísla, my svoje čísla a pak se na tom vzájemně neshodneme, to je jasná věc. Ve smlouvě je, že město převede svůj podíl na družstvo v podstatě za tržní cenu.

Pan Sekula: Není to tak, ve smlouvě je řečeno, že město převede za cenu dle dohody smluvních stran.

Paní Šafaříková, vedoucí právního oddělení SMZ: Ale my teď momentálně nemáme jinou možnost, než to převést za tržní cenu.

Pan Omelka (5410): Ve svém vystoupení shrnul obavy a očekávání a vyjádřil se pro to, aby za nás jednal mediátor. Dále pak, aby nové představenstvo lépe komunikovalo se členy BD. Aby byly domovní schůze nejenom před volbami, ale také v případě důležitých jednání. Aby představenstvo znalo náš názor. Aby představenstvo lépe vysvětlovalo, svoji strategii.

Pan Sekula slíbil, že v případě zvolení tomu tak bude. Ale jakékoliv nové informace nejsou bez náležitých znalostí původních smluv a ekonomických dokumentů nikomu moc platné. Je třeba se opravdu těmto věcem více věnovat.

Pan Omelka chtěl znát reakci představenstva na poslední dopis města, kde se píše, že nejsou dodány informace tak, jak by měly být dodány. Oslovil pana Korce, aby vysvětlil stanovisko města.

Pan Korec, náměstek primátora SMZ: Když jsem dostal tu příležitost, tak já bych to vysvětlil obšírněji, jak to je asi tady zvykem od některých. Klidně si nastavte ten mikrofon, stejně je to pak napsané trošku jinak. Prosím vás, ten stav, jaký je. Kdo tady byl před dvouma týdnama, všichni jste ode mě slyšeli, že já, nebo kdokoliv na městě vám absolutně nerozporuje tady nějaké čísla, co vám ukazuje dneska pan Sekula. Ano, máme na ně jiný názor. Proto říkáme dejme je ……. nezávislému, ten nám řekne, jak tomu doopravdy je. To je celé, o čem se tu bavíme. Vzhledem k tomu, že si vaše představenstvo vaše usnesení vykládá jinak, dle jejich názoru, dle mého názoru jinak, respektive špatně, podle vás správně, tak za mě, když se o tom bavíme, otázku mediátora jsme na městě řešili asi v září nebo říjnu minulého roku. To znamená ještě před touto členskou schůzí, která byla v listopadu. Mediátor byl, neřeknu odmítnut, ale tato věc byla pozdržená právě do té doby, co se řeklo, že v listopadu bude nějaké usnesení členské schůze, které by se vyslovilo pro nezávislé audity, a pojedeme dál, tím by se to všechno vyřešilo. Bohužel, všichni asi víte, já nevím, jaký názor na to máte vy, já si myslím, že pokud je všechno v pořádku, tak nevidím jediný důvod, proč by to nemohlo fungovat nezávisle…nevím proč se tomu tady neustále členové družstva………předsednictva tak brání. Nerozumím tomu, je to vaše věc. Říkám já s tím problém nemám. Prakticky, mediátor za mě dobře, jenom nevím s kým v současné chvíli, uvidíme, jaké předsednictvo zvolíte, protože pan Sekula nás vyzývá s tím, že je to jeho nabídkou. Já jsem jenom poopravil, že tato situace jsem mu to říkal já, když jsme tady byli po minulé členské schůzi, ale já už beru, že se nějaké věci převrací jinak. Obzvláště v některých okruzích. Ale prakticky ten stav je v současné chvíli, já bych, my jsme říkali fajn. Udělejme mediátora. Ale s kým teďka bude jednat? My se na něčem dohodneme, a za dva měsíce to neplatí. Jako fajn, dejme tedy mediátora, my na městě se s ním dohodneme, mediátor se dohodne s váma, jak už to tady několikrát bylo u mě v kanceláři, tam jsme se na něčem dohodli a za dva týdny už to bylo zase jinak. Takže klidně toho mediátora sem dejme, třeba bude úspěšnější, než tady přímo, když to tak řeknu dva kohouti na jednom smetišti. Já s tím problém nemám, Obzvláště pokud bude vámi zvolené předsednictvo, které bude mít mandát na ty další čtyři roky. Tím spíš ten mediátor, aby to bylo i apolitické ze strany města. Tím, že se blíží volby, nemám s tím vůbec problém. Asi tak.

Co se týká dopisu, tak já pouze čerpám, tak jak říkal pan Sekula, ten se tímto problémem zabývá několik let. Já jsem na radnici necelé dva roky. Samozřejmě to nemám načtené jako pan Sekula. Já vycházím z informací, které tady mám od zástupců, řekněme zaměstnanců radnice. Od právníků a od nezávislých právníků, které jsme si najali bokem. Prakticky ten stav je takový dle informace, která došla ke mně, že do 25.1. dle dohody, která vlastně je (Dohoda podílových spoluvlastníků se společnou věcí - pozn. zapisovatele), vždycky do 25. následujícího měsíce po skončení kalendářního čtvrtletí nám má být dodáno vyúčtování, nebo určité doklady, a do konce února následujícího kalendářního roku nám mají být dodány kompletní výsledky předchozího roku. V současné chvíli to na městě nemáme. K dnešnímu dni, dneska je 12.4. My jsme to neměli, nerozporovali jsme, napsali jsme výzvu na předsednictvo BDP, aby nám to zaslalo. Do dnešního dne to nemáme. Takže proto jsme vám poslali ten dopis, že to nemáme, a to je tak asi všechno, co vám k tomu asi můžu říci. Prostě to nemáme. A jestli proč to není, tak to asi budou vaši zástupci vědět nejlíp. Já to ani nemám potřebu to dohledávat. My jsme vás vyzvali, a samozřejmě jestli si tady, jestli chcete místo dohod jít soudní cestou, tak půjdeme soudní cestou. Bohužel nám nic jiného nezbývá. Stejně jak členům předsednictva musí fungovat s péčí řádného hospodáře, mají se dodržovat termíny, víckrát jste to slyšeli, že my na městě jsme nejhorší na světě a máme vám všechno dát, a proto jsme ti úplně nejhorší, a nedáváme to v termínech a podobně. Dokonce tady pan Sekula říká, že já jsem neodpovídal na maily. Mimochodem, kdybyste viděli, tak ten mail byl o tom, že po našem jednání, které proběhlo, že pan Sekula řekl, ano pane náměstku, já vám teda pošlu náš návrh, abyste viděl, na čem jsme se historicky dohodli. Já říkám OK, pošlete mi to. Na tento mail jsem nereagoval. Říkám to zcela na rovinu. Došlo mi to druhý den, reagoval jsem na to. Za pár měsíců se dočtu, že neodpovídám na maily. Tak to je, jaký to je stav. Takže prakticky informace do dnešního dne nemáme, nevím, že by tomu tak bylo. Prakticky do dnešního dne se paní Holcová jako vedoucí ekonomického odboru potvrdila, že to není. Takže proč to není já nevím. Zeptejte se vašich zástupců. To je všechno, co já vám k tomu můžu říci. Nemyslím si, že je na tom něco tajného, pan Sekula vám to stoprocentně potvrdí, předpokládám, že vám potvrdí, že když jsme nastoupili, před tou první pomalu první schůzkou za mě co jsem na městě měl, pan Sekula byl první, kdo se ke mně objednal, já říkám od začátku pořád to stejné. Nerozumím tomu, proč se tento problém táhne tak dlouho. Za mě to jde vyřešit do půl roku systémem auditů nebo případně standardních dohod. A když nejsou dohody, tak dejme nezávislého auditora, nezávislé věci a je to vyřešené. Ty čísla prostě musí mluvit jasně. A jestli jedna strana říká, že ty čísla jsou nějakým způsobem interpretována, město říká, že jsou jiným způsobem interpretována, proto tady měl být ten nezávislý audit, který řekne, pravdu má jedna nebo druhá strana, nebo žádná. Podle toho se dohodneme a pak se budeme bavit o tady těchto věcech, které říká pan Sekula, dál. Co se týká pravidel, my vám řekneme, já jsem si nechal poslat pravidla z roku 2004, které byly dodatkovány v roce 2005 a viděl jsem pravidla z roku 1999, což byl ten případ té Slezské, prakticky dnešní číslo 40% jsem viděl poprvé. Takže je možné, že za mě říkám, že v roce 2003, předpokládám, že jiné pravidla nebyly, ověřím si to, ale tohle vám nemůžu říci. A co se týká té tržní ceny, vy jste se tomu tady smáli, prakticky je to teďka to co říkáte. Bereme, že pravidla nějaké historicky byly, v těch letech, které já jsem viděl, nikdy nebylo nic jiného než znalecký posudek atd. V současné chvíli my říkáme, dejme si na stůl, jaké jsou ty reálné hodnoty, ceny a tak dále, dluhy, nedluhy a podobné věci. My máme úroky z naší půjčky, BDP půjčilo městu, dobře, já si toho vědom nejsem, uvidíme co s tím ekonomické, možná má nějaký názor, a to jsou ty sváry, které prostě jsou. My musíme mít někoho, kdo nám řekne, v jakém je to stavu a potom se budeme bavit vůbec o těch procentech dál. Nikdo vám nerozporuje zase vaše vstupní investice, můžeme se bavit, jestli je tam něco navíc nebo ne. Ale říkám, my se prostě snažíme postupovat nějakým způsobem, nezávislým způsobem, bohužel se nám to nedaří z mnoha důvodů. A je to na vás no, já vás k tomu moc tlačit nemůžu a prakticky se to týká té retrospektivy, tak samozřejmě že to bereme tak jak to je. No ale sledujeme ten zákon, se nějak posunuje, no a uvidíme. Prakticky uvidíme, jestli ta cesta, naším zájmem z města neustále bylo, abyste to dostali, když to řeknu, abyste měli cenu takovou, která je prostě odpovídající, respektive jestli historicky byla nějaká dohoda, je to na papíře, nebo je to nějakým způsobem ústní dohoda, která se dá právě pro, opravdu ústní smlouva, tak se pojďme o tom bavit. Já jsem například vyzval předešlé své náměstky, aby mi řekli, písemně, jestli byla nějaká dohoda, jak tady BDP, tak Slezská, tak ostatní, aby mi písemně odpověděli, jestli byla nějaká dohoda a jaká byla dohoda. Ústní informaci, kterou mám já, zatím neoficiálně, ale písemně to nemám, že dohoda byla, že se to případně prodá dle platných pravidel, to znamená dle těch, co byly platně uzavřeny. Jestli ……………. audiozáznam pana Úlehly, jo, prakticky já ani u těch jednání nebyl, já ani nevím, jestli pan Úlehla věděl, že se nahrává. Já prostě ani to nechci řešit. Proč? Prostě já myslím, že všichni chceme vyřešit ten stav jaký je, a já si nemyslím, že jestli se v tom babrat zpětně a řešit, jestli ten řekl to a nebo jestli druhý řekl zase něco jiného, pojďme se bavit reálně a za mě ta debata trvá více než rok a půl. A bohužel reálná úplně není. A já za mě osobně říkám, že té energie a času, kterou jsem i já nebo zaměstnanci města za ty dva roky strávili celé, bylo opravdu velké množství. A výsledek posunu byl, že v listopadu jste nějakým způsobem schválili ty audity, a smyslem toho auditu, neřešil jestli to bude forenzní audit nebo nebude, my bysme forenzní………..protože forenzní audit to by mohlo být brané již zbytečně moc podrobné. Dejme audit základní, ten nám řekne i tedy ty poměry, ať to má nějakou tu hlavu a patu. Bohužel se to, jasně, pan Sekula zase kroutí hlavou, prakticky všichni asi víme, jakým způsobem ta dohoda na usnesení tady probíhala. Bylo tady hodně hluku, byly tady různé názory, pak se něco napsalo, pak se něco bylo v zápise, v zápise se můžeme podívat, že jsou soukromé vsuvky, dodatky, červené, různé, barevné, zápisy asi trošku mimo mísu, tak jak si ty věci mají vést. Ale je to teďka volba na vás, prakticky říkám, tak jak to bude postupovat dál je cesta, vaše rozhodnutí, vaše volba, a na městě budete zase komunikovat dál a ať už přes mediátora, nebo na přímo, to se uvidí. Tady to není…………………že mediátor ne, protože jsme ho řešili již předem, řešil to již pan primátor, abychom ho sem dali. Ale v současné chvíli, já jsem, vůbec jsme se bavili, že jsme v rozpoložení, že předsednictvo dle našeho názoru nedodržuje usnesení členské schůze, tak nemáme relevantního partnera k jednání. S kým ten mediátor se bude bavit? Takže dneska řekněme, že někoho zvolíte, ať již to bude stejné předsednictvo nebo jiné, můžeme se bavit dál, prakticky na základě toho se zvolí mediátor, budete mít mandát na další čtyři roky, uvidíme, jaké kroky budou dál. Určitě nejsme ti, kteří by se bránili a stavěli na zadní, prakticky se pouze snažíme dohodnout, a ta dohoda častokrát, uvidíme, prostě jak to půjde.

Pan Sekula: Já se vyjádřím skutečně k tomu, na co si se ptal. A to je ten dopis, který poslal pan Ing. a Ing. Korec teďka čerstvě tento týden. Ten dopis je třeba rozdělit na dvě části. První část je dohoda podílových spoluvlastníků. V první řadě, dohoda podílových spoluvlastníků, a je třeba si uvědomit, že město to moc dobře ví, není pro bytové družstvo, bytové družstvo z ní není vázáno. Tu dohodu podílových spoluvlastníků totiž neschválila členská schůze, ani představenstvo družstva. Pod ní se podepsali pouze, tenkrát Chvatík a Dorazil. To je všechno. Ale přesto jsme ji dodržovali alespoň v těch částech, které by mohly ohrožovat dotační podmínky. Takže to je jedna záležitost. V každém případě, když se podíváte na schválení dodatku, respektive schválení znění rady v roce 2013, tak právě ten článek 3, který hovoří o tom, jaké doklady máme odevzdávat, se změnilo, a tudíž ani to, že bychom měli do 25. každého čtvrtletí něco předávat, tak z toho vypadlo. A ústní dohoda byla taková, že město tyhle podklady nebude požadovat. To je čistě praktická záležitost. Čtvrtletně podávat dokumenty a doklady účetní v případě, že nemáte udělány inventury roční, že nemáte vyúčtování služeb a všechny podklady, které jsou potřebné, nemá to žádný smysl. A město také, nikdy, od té doby nic takového nevyžadovalo. Tohle je prostě naschvál, nic jiného. Co se týká toho datumu 28.2., je to to samé. V této dohodě, pokud se podíváte, je napsáno, že bude do 31. 7. A to je opět praktická záležitost. A město to moc dobře ví. Znovu vás jenom nějakým způsobem, manipuluje s vámi. Protože BD nemá udělány účetní uzávěrky. Má daňového poradce, má odloženou daňovou povinnost do 30.6. a teprve po této době budeme mít podklady a proto ta dohoda, i když nakonec nebyla schválená, ale ta ústní dohoda s bývalým vedoucím ekonomiky a majetku, panem Chudárkem, ta prostě platí. To ani není možné předat ty věci, pokud nejsou inventury, pokud není udělané vyúčtování a všechny ostatní záležitosti. Takže to je k dohodě podílových spoluvlastníků a k těm aktuálním výsledkům. Je to prostě další věc, jak zneuctít, znevážit představenstvo, pošpinit. Nic jiného v tom nehledejte.

Co se týkám předání seznamu nájemníků. Tak. V první řadě je třeba říct, že bytové družstvo, a to vám slibuji, pokud budu v představenstvu dál, pokud povedu účetnictví, neposkytnu žádný váš osobní údaj žádné jiné korporaci, žádné jiné firmě ani městu, ani nikomu jinému. Už i s ohledem na to, že se blíží zákon GDPR. Ten seznam nájemců, jméno, příjmení, bydliště, datum narození, to by mělo asi význam. Tyhle ty údaje nikomu nedáme.

Za druhé, město má od každé nájemní smlouvy a od každé ukončení nájemní smlouvy, dvě vyhotovení. Jestli mají bordel na městě, a jestli jejich oddělení tyhle ty věci nemají, je to jejich záležitost. My žádné seznamy nemáme a dávat jim je ani nebudeme. Tohle je prostě věcí, která je, nevím, jak správně to nazvat, to slovo, nechci být hrubý. Takže to jenom v krátkosti k tomu dopisu.

Paní Holcová, vedoucí oddělení majetku a ekonomiky SMZ: Já bych chtěla jenom dodat na pravou míru to, jak říkal pan Sekula, že byl v radě schválený dodatek dohody o hospodaření. Žádný dodatek k dohodě o hospodaření schválený nebyl. Byl odsouhlasený radou, měl jít dál do zastupitelstva, ale protože pan Sekula týden před jednáním zastupitelstva oznámil, že členská schůze a představenstvo s ním nesouhlasí, tak byl tento materiál z jednání stažen. Takže to jenom abyste věděli. Takže stále platí to, co je uvedené v dohodě v bodě 11, já vám ho přečtu, že se BD zavazuje, že bude pravidelně předkládat nejpozději do 25. dne následujícího měsíce po skončení kalendářního čtvrtletí, aktuální výsledky hospodaření tj. rozvahu, výkaz zisku a ztrát, případně další upřesňující materiály a nejpozději do 28.2. následujícího roku bude předkládat vyúčtování všech nákladů a výnosů spojených se společným hospodařením s bytovými domy za daný kalendářní rok. A družstvo je povinno umožnit městem pověřené osobě fyzickou kontrolu účetních dokladů, na jejichž základě byly podklady za příslušné období zpracovány. Takže to co vám tady říkal pan Sekula, že jsou nějaké džentlmenské dohody, že se to předkládat nebude, není pravda. A nevím potom, proč teda předkládá alespoň to vyúčtování nákladů a výnosů, když tady tvrdí, že to není platné. Jenom abyste věděli, jaká je skutečnost.

Pan Sekula: Nevím, jestli jste mě poslouchali, ale je to nahrané v zápisu, tak jsem řekl, že tuhle dohodu schválila rada, a potom nebylo tedy schváleno politickým rozhodnutím na zastupitelstvu. Ale dohoda s panem Chudárkem takováto učiněna byla a důkazem toho je, že od roku 2013 město ani jednou tyhlety věci nevyžadovalo. Byly jim předkládány jenom roční přehledy, a co se týká účetních uzávěrek, ty jsou na obchodním rejstříku a takže město a kdokoliv je má k dispozici. Znovu zopakuji, dohoda nikdy nebyla schválena orgány družstva. Je to dohoda, z které jsou vázáni pouze pan Chvatík a pan Dorazil.

Pan Matulík (5409): Položil dotaz, zda na dopis z města, jestli bylo zodpovězeno a zdůvodněno, proč nebylo dodáno.

Pan Sekula: Nějaká komunikace vedena byla. Nevím, nepamatuji si. V tuhletu chvíli mám tolik starostí, že nejsem schopný říci pravdu, jak to je. Myslím si, že jsem na něco odpověděl, ale nevím přesně na co.

Pan Korec: Jestli pan Sekula dovolí, tak vám řeknu reakci na ten dopis, který tedy byl. On nám poslal zpátky odpověď, seznam nemáme, nic vám po tom není, dopište si to sami ze svých nájemních smluv.  A nic dalšího. Žádná odpověď k účetnictví nebyla. Vůbec se o tom nezmiňovalo nikde dál. Takže odpověď, že předsednictvo nám neoznámilo žádné informace ohledně účetnictví.

Pan Omelka: Tady to přesně vidíme. Družstvo říká, město nám dělá naschvály a město říká, družstvo nám dělá naschvály. Potřebujeme někoho, kdo bude schopen tyhle dva kohouty rozmluvit, tak aby spolu znovu komunikovali, to je celé.

Pan Slouka (5411): To není tak jednoduché. Ten mediátor muže pak zastupovat i zájmy toho města. Já bych chtěl říci jen takovou věc. Pokud je předsedou pan Sekula, tak jsou nízké nájmy, z mojí strany, já to takhle beru. Pokud v budoucnosti bude jakákoliv změna, myslím si, že všechno poroste nahoru. Takže já panu Sekulovi děkuji.

Pan Sekula se dále vyjádřil k záležitosti uvažovaného mediátora. Upozornil, že mediátor není všespasitelný. V tuto chvíli, jako předseda představenstva, já nemůžu jednat s panem Korcem. Nejde to. Bylo tolik lživých informací a musel jsem se bránit tou cestou trestního oznámení a i před tím jsem řekl, že se lhářem jednat nemůžu. Mediátor je taková komunikační spojka, a vždy je to o dohodě. Máme majetek, máme smlouvy, víme jak na to. Jde o to, aby mediátor otupil hrany, které jsou mezi námi, popřípadě mezi budoucími politiky a náměstky, kteří tady budou. Pokud město nebude ale chtít slyšet a souhlasit s návrhy, které jsou nebo budou rozumné, tak ani mediátor nic nezmůže.

Pan Matulík: Kdo určí co je a co není rozumný návrh?

Pan Sekula: Představenstvo družstva. To představenstvo má tu odpovědnost podle zákona. Představenstvo musí jednat s nezbytnou loajalitou a péčí řádného hospodáře. Musí být vzděláno, musí vědět, kde jsou naše peníze, a představenstvo nemůže přistoupit na návrh, který by poškodil byť jen jediného člena družstva.

Bylo přistoupeno k volbě členů představenstva. Krátce se představili jednotliví kandidáti.

V 19:25 hodin bylo přítomno 95 hlasů.

Navržení byli:

Aleš Bieronski - Hlasování: 75 pro, 7 proti, 13 se zdrželo – SCHVÁLENO

Pan Bieronski byl zvolen členem představenstva

Pavel Sekula - Hlasování: 71 pro, 9 proti, 15 se zdrželo – SCHVÁLENO

Pan Sekula byl zvolen členem představenstva

Božena Gerychová - Hlasování: 81 pro, 8 proti, 6 se zdrželo – SCHVÁLENO

Paní Gerychová byla zvolena členkou představenstva

Paní Kučerová - Hlasování: 76 pro, 7 proti, 12 se zdrželo – SCHVÁLENO

Paní Kučerová byla zvolena  členem představenstva

Petr Kluďák - Hlasování: 84 pro, 1 proti, 10 se zdrželo – SCHVÁLENO

Pan Kluďák byl zvolen členem představenstva

Petr Konečný - Hlasování: 73 pro, 8 proti, 14 se zdrželo – SCHVÁLENO

Pan Konečný byl zvolen členem představenstva

Usnesení 18041201:

Bylo zvoleno nové představenstvo družstva, jmenovitě pan Bieronki, pan Sekula, paní Gerychová, paní Kučerová, pan Kluďák a pan Konečný. Všichni členové představenstva byli zvoleni podmínečně a musí předložit doklady podle článku 22 stanov.

3) Volba členů kontrolní komise:

V 19:35 bylo přítomno 94 hlasů.

Navrženi byli:

Paní Vláčilíková - Hlasování: 85 pro, 1 proti, 8 se zdrželo – SCHVÁLENO

Paní Vláčilíková byla zvolena členkou kontrolní komise

Pan Sadílek - Hlasování: 86 pro, 0 proti, 8 se zdrželo – SCHVÁLENO

Pan Sadílek byl zvolen za člena kontrolní komise

Pan Zavadil - Hlasování: 85 pro, 0 proti, 9 se zdrželo – SCHVÁLENO

Pan Zavadil byl zvolen za člena kontrolní komise

Usnesení 18041202:

Byli zvolení členové kontrolní komise, jmenovitě paní Vláčilíková, pan Sadílek a pan Zavadil.

 

4) Diskuze

Paní Doležalová (5409): Požádala o vložení zprávy kontrolní komise ze dne 23.11.2017 na web družstva. Pan Sekula požádal paní Vláčilíkovou o tento zápis, aby jej mohl na web umístnit.

Pan Omelka: Se zeptal, zda jsou jednání představenstva neveřejná. Pan Sekula odpověděl, že ano, ale v případě zájmu je možné po dohodě, aby se členové družstva účastnili. Na druhou stranu je velmi omezen prostor konání představenstva a není možná větší účast na těchto jednání i jiných osob.

 

Schůze skončila v 19:40  hodin.

 

Zapsal:

 

 Pavel Sekula

 

Ověřil:

 

Věra Svítková

 

 

Petr Zavadil

 
 

 

Kontakt

Bytové družstvo Podlesí

603 899 170

bdpodlesi@seznam.cz

Mail listArchiv

Kalendář
<< červen / 2024 >>

Statistiky

Online: 4
Celkem: 710212
Měsíc: 8823
Den: 337