Jdi na obsah Jdi na menu
 


Členská schůze dne 16. 7. 2019

17. 7. 2019

Zápis z náhradní členské schůze Bytového družstva Podlesí

Datum :          16.7.2019

Místo konání:    Restaurace Vlžan

18:10 hod. přítomno 46 členů s právem hlasovat. Náhradní členská schůze je usnášení schopná.

1) Organizační záležitosti

Zapisovatel:

p.Sekula - Hlasování: 46 pro, 0 proti, 0 se zdrželo – SCHVÁLENO

Sčitatelé hlasů:

p.Sadílek,p.Skopalík – Hlasování: 46 pro, 0 proti, 0 se zdrželo – SCHVÁLENO

Ověřovatelé zápisu :

pí.Vláčilíková,p.Kavánek - Hlasování: 44 pro, 0 proti, 2 se zdrželo – SCHVÁLENO

Schválení programu dle pozvánky na členskou schůzi:

Hlasování: 46 pro, 0 proti, 0 se zdrželo – SCHVÁLENO

2) Schválení hospodářského výsledku za rok 2018

Usnesení 19071601:

Na základě výsledků hlasování členské schůze se schvaluje výsledek hospodaření bytového družstva za rok 2018. Zisk ve výši 28.430,64 Kč bude rozdělen takto: Částka 28.430,64 Kč bude vedena jako nerozdělený zisk.

Hlasování: 36 pro, 0 proti, 10 se zdrželo – SCHVÁLENO

3) Schválení úhrady nákladů kanceláře a kopírování

Usnesení 19071602:

Na základě výsledků hlasování členské schůze se panu Sekulovi schvaluje proplacení nákladů kanceláře a nákladů kopírování v částkách 8.470,- Kč za nájem kanceláře a 4.327 Kč za náklady kopírky, to vše za měsíce 11/2018 až 5/2019. Od měsíce 6/2019 se bude BD podílet na nákladech kanceláře ve výši 1.210,- Kč měsíčně (cena včetně DPH) a nákladech kopírování tak, že do nákladů patří polovina měsíčního nájemného, tj. 230,- Kč a k tomu skutečné náklady na pořízení kopií, plus DPH. Počet kopií bude doložen měsíčním zápisem.

V 18:19 přítomno 48 hlasů.

Hlasování: 41 pro, 2 proti, 5 se zdrželo – SCHVÁLENO

4) Navýšení odvodů do fondu oprav o 4,- Kč na celkových 7,- Kč/m2 započitatelné podlahové plochy bytu od 1. 1. 2020

Usnesení 19071603:

Na základě výsledků hlasování členské schůze se schvaluje navýšení odvodů do fondu oprav o 4,- Kč za m2 započitatelné podlahové plochy bytu a to od 1. 1. 2020.

Hlasování: 44 pro, 2 proti, 2 se zdrželo – SCHVÁLENO

5) Různé

Pan Sekula se vyjádřil podrobně k významným situacím z tohoto roku. Jednak seznámil přítomné se škodní událostí v domě 5410, ve kterém se prostorech G, GS samovznítil osobní automobil, a následně popsal stav soudních pří se SMZ, výsledky jednání se zástupci města a dalšími podrobnostmi souvisejícími s hospodařením se společnou věcí. V rámci diskuze bylo odpovězeno na dotazy členů BD a se svým vyjádřením vystoupila i zástupkyně města paní Kateřina Francová, náměstkyně primátora.

 

Schůze skončila v 19:25  hodin.

 

Zapsal:

 

 Pavel Sekula

 

Ověřil:

 

Radka Vláčilíková

 

 

Ivo Kavánek

 
 

 

Kontakt

Bytové družstvo Podlesí

603 899 170

bdpodlesi@seznam.cz

Mail listArchiv

Kalendář
<< červen / 2024 >>

Statistiky

Online: 4
Celkem: 710218
Měsíc: 8824
Den: 324