Jdi na obsah Jdi na menu
 


Členská schůze dne 30. 11. 2021

10. 12. 2021

Zápis z náhradní členské schůze Bytového družstva Podlesí

Datum konání: 30. 11. 2021

Místo konání: Garáže domu 5407

18:05 hod. přítomno 65 členů s právem hlasovat. Náhradní členská schůze je usnášení schopná.

 

1) Organizační záležitosti

Sčitatelé hlasů:

p.Kavánek, ,p.Klajbl – Hlasování: 65 pro, 0 proti, 0 se zdrželo – SCHVÁLENO

 

Zapisovatel:

p.Sekula - Hlasování: 65 pro, 0 proti, 0 se zdrželo – SCHVÁLENO

 

Ověřovatelé zápisu :

pí.Vláčilíková,p.Fišer - Hlasování: 65 pro, 0 proti, 0 se zdrželo – SCHVÁLENO

 

Schválení programu dle pozvánky na členskou schůzi:

Hlasování: 65 pro, 0 proti, 0 se zdrželo – SCHVÁLENO

 

2) Schválení hospodářského výsledku za rok 2020

Usnesení 21113001:

Na základě výsledků hlasování členské schůze se schvaluje výsledek hospodaření bytového družstva za rok 2020. Zisk ve výši 78 921,68 Kč bude rozdělen takto: Částka 78 921,68 Kč bude vedena jako nerozdělený zisk.

 

Hlasování: 65 pro, 0 proti, 0 se zdrželo – SCHVÁLENO

 

3) Schválení použití prostředků z fondu oprav na výměnu vodoměrů a kalorimetrů

Usnesení 21113002:

Na základě výsledků hlasování členské schůze se schvaluje použití finančních prostředků z fondu oprav na výměnu vodoměrů a kalorimetrů ve všech bytech. V souladu s předpisy budou nainstalována poměrová měřidla s dálkovým odečtem. Tento rámcový plán investic pro rok 2022 počítá s výdaji až 1.563.000,- Kč.

Hlasování: 64 pro, 0 proti, 1 se zdržel – SCHVÁLENO

4) Různé

Pan Sekula seznámil přítomné s predikcí zvýšení cen vodného a stočného a také zvýšení ceny tepla. Na základě tohoto předpokladu budou zvýšeny zálohy na energie všem, kteří měli v posledním vyúčtování nedoplatek. Nové evidenční listy budou připraveny do konce roku.

S tím, jak rostou ceny energií, se představenstvo zabývá možnými investicemi, které by snížily v budoucnu náklady za energie. Vzhledem k nemožnosti instalace solárních panelů na střechy domů z důvodu nízké únosnosti střech, se představenstvo bude zabývat projektem výměny okenních výplní domů a případně účinnějším zateplením.

Pan Sekula dále hovořil o jednáních se zástupci města ve věci narovnání majetkových vztahů. Přes deklarovaný zájem zástupců města při jednáních záležitost řešit, nedošlo zatím k žádnému posunu. Po posledním jednání je na BD, aby připravilo návrhy s potřebným zdůvodněním.

Pan Sekula vyzval členy družstva k tomu, abychom se ještě více semkli, uzavřeli případné staré sváry a připravili se na možné společné akce tak, jak to činí družstevníci v jiných městech v případech, kdy jsou porušována jejich majetková práva a v té souvislosti též dobré mravy.

 

Schůze skončila v 19:05  hodin.

 

Zapsal:

Pavel Sekula

 

Ověřili:

Radka Vláčilíková

 

Ivo Fišer

 
 

 

Kontakt

Bytové družstvo Podlesí

603 899 170

bdpodlesi@seznam.cz

Mail listArchiv

Kalendář
<< červen / 2024 >>

Statistiky

Online: 5
Celkem: 710203
Měsíc: 8829
Den: 352