Jdi na obsah Jdi na menu
 


Členská schůze 16.11.2009

16. 12. 2009

Zápis z náhradní členské schůze Bytového družstva Podlesí

Datum :           16.11.2009 17-19,15 hod.

Místo konání:    16. ZŠ Zlín

17,00 hod. přítomno 74 členů

Sčitatelé hlasů:

 

Dr. David Maňas, Libor Vláčilík – Hlasování: 74 pro, 0 proti, 0 se zdrželo - SCHVÁLENO

 

Zapisovatel:

 

Petr Maňas - Hlasování: 74 pro, 0 proti, 0 se zdrželo – SCHVÁLENO

 

Ověřovatel:

 

Petr Konečný,Lubomír Matulík - Hlasování: 72 pro, 0 proti, 2 se zdrželo – SCHVÁLENO

 

 

 

1)     Schválení programu

 

 

 

-         Zpráva kontrolní komise

-         Schválení hospodářského výsledku za rok 2008

-         Schválení odměn členů představenstva

-         Volba členů představenstva a kontrolní komise

-         Domovní řád

-         Různé

Hlasování: 73 pro, 1 proti, 0 se zdrželo – SCHVÁLENO

 

Pan Skopalík (5407) v úvodu přednesl zprávu kontrolní komise. K jeho zprávě nebyly připomínky.

 

2)     Schválení Hospodářského výsledeku za rok 2008

 

Návrh na usnesení : na základě výsledků hlasování členské schůze se (ne)schvaluje výsledek hospodaření, účetní uzávěrka a rozvaha bytového družstva za rok 2008. Zisk ve výši 591.526,30 Kč bude rozdělen takto:

Částka 591.526,30 Kč bude převedena na fond oprav.

Mgr. Doležalová podala protinávrh, aby tento HV nebyl schválený.

Hlasování: 25 pro, 29 proti, 20 se zdrželo – NESCHVÁLENO

 

 

 

Hlasování o původním návrhu:

 

Hlasování: 46 pro, 13 proti, 15 se zdrželo – SCHVÁLENO

 

Usnesení 9111601:

 

Na základě výsledků hlasování členské schůze se schvaluje výsledek hospodaření, účetní uzávěrka a rozvaha bytového družstva za rok 2008. Zisk ve výši 591.526,30 Kč bude rozdělen takto:

Částka 591.526,30 Kč bude převedena na fond oprav.

 

 

17,45 hod. přítomno 75 členů

 

 

 

3)     Schválení odměn členů představenstva

 

Celková výše 96,000 Kč má být rozdělena mezi předsedu a 3 místopředsedy následovně:

Pavel Sekula, předseda  - 96,000 Kč

Aleš Bieronski, místopředseda  - 5,000 Kč

Petr konečný, místopředseda – 5,000 Kč

Silvie Neider, Bc., členka – 5,000 Kč

Podán protinávrh Mgr. Doležalovou, aby se odměny dělily klíčem - předseda 60,000 Kč + 3x 12,000 Kč pro ostatní. Navíc navrhla odměnu pro členy kontrolní komise, jmenovitě F. Rábka 6,000Kč, Ing. Matulíka 4,000 Kč a Ing. Skopalíka 4,000 Kč.

Hlasování: 7 pro, 52 proti, 16 se zdrželo – NESCHVÁLENO

 

Dále se hlasovalo o původním návrhu předloženém představenstvem BD

 

Hlasování: 53 pro, 8 proti, 14 se zdrželo – SCHVÁLENO

 

Usnesení 9111602:

 

Na základě výsledků hlasování členské schůze se schvaluje odměny členům statutárním orgánům a členům BD Podlesí za práci v BD za rok 2008:

Pavel Sekula č.p.5407 předseda představenstva,                 odměna 96.000 Kč.

Aleš Bieronski č.p.5406 místopředseda představenstva,       odměna   5.000 Kč.

Petr Konečný č.p.5411 místopředseda představenstva,      odměna   5.000 Kč.

Bc Neider (Hrubá) Silvie č.p.5410 člen představenstva,       odměna   5.000 Kč.

4)     Schválení nových členů představenstva

 

18,20 hod. přítomno 82 členů

 

Mgr. Doležalová podala protinávrh ve kterém se navrhuje jako členka představenstva za dům 5409.

 

Hlasování: 13 pro, 48 proti, 21 se zdrželo – NESCHVÁLENO

 

Dále se hlasovalo o původním návrhu předloženém představenstvem BD

 

Dům č. 5406 – Aleš Bieronski

 

Hlasování: 64 pro, 1 proti, 11 se zdrželo – SCHVÁLENO

 

Dům č. 4507 – Pavel Sekula

 

Hlasování: 63 pro, 7 proti, 10 se zdrželo – SCHVÁLENO

 

Dům č. 5408 – Božena Gerychová

 

Hlasování: 56 pro, 0 proti, 25 se zdrželo – SCHVÁLENO

 

Dům č. 5409 - Tomáš Večeřa

 

Hlasování: 62 pro, 6 proti, 12 se zdrželo – SCHVÁLENO

 

Dům č. 5410 – Silvie Neider

 

Hlasování: 62 pro, 1 proti, 16 se zdrželo – SCHVÁLENO

 

Dům č. 5411 – Petr Konečný

 

Hlasování: 66 pro, 2 proti, 13 se zdrželo – SCHVÁLENO

 

Usnesení 9111603:

 

 

 

Na základě výsledků hlasování členské schůze schvaluje do funkce představenstva BD Podlesí:

 

Pan Aleš Bieronski, dům č. p. 5406

 

Pan Pavel Sekula, dům č. p. 5407

 

Paní Božena Gerychová, dům č. p. 5408

 

Pan Tomáš Večeřa, dům č. p. 5409

 

Paní Silvie Neider, dům č. p. 5410

 

Pan Petr Konečný, dům č. p. 5411

 

 

 

5)     Volení nových členů kontrolní komise

 

Zástupce města Zlína p. Fišer podal protinávrh na jmenování Františka Rábka do kontrolní komise

 

Hlasování:  60 proti, pro a zdržel se nebylo hlasováno – NESCHVÁLENO

 

Dále se hlasovalo o původním návrhu předloženém představenstvem BD

 

Radek Sluštík

 

Hlasování: 63 pro, 1 proti, 14 se zdrželo – SCHVÁLENO

 

Radmila Vláčilíková

 

Hlasování: 71 pro, 0 proti, 10 se zdrželo – SCHVÁLENO

 

Radmila Horáková

 

Hlasování: 55 pro, 0 proti, 16 se zdrželo – SCHVÁLENO

 

Usnesení 9111604:

 

Na základě výsledků hlasování členské schůze schvaluje do funkce kontrolní komise BD Podlesí

Pan Radek Sluštík dům č. p. 5410

 

Paní Radmila Vláčilíková dům č. p. 5406

 

Paní Radmila Horáková dům č. p. 5411

 

 

 

6)     Schválení Domovního řádu Bytového družstva Podlesí

 

Ing. Štěpáník podal následující protinávrhy:

-         Pronajímatel ani nájemce nesmí provádět stavební úpravy ni jiné změny ve společných prostorách domu, které jsou určeny pro užívání všemi nájemníky, bez předchozího písemného souhlasu 100% všech nájemníků BD z domu a schválení představenstva.

Hlasování: 2 pro, NEHLASOVÁNO proti, 5 se zdrželo – NESCHVÁLENO

 

 

 

-         Vypuštění bodu VII. Domovního řádu

 

 

 

Hlasování: 60 pro, 1 proti, 12 se zdrželo – SCHVÁLENO

 

 

 

Hlasování o schválení Domovního řádu bez bodu VII.

 

Hlasování: 45 pro, 5 proti, NEHLASOVÁNO se zdrželo – SCHVÁLENO

 

 

 

Usnesení 9111605:

 

 

 

 

 

Na základě výsledků hlasování členské schůze se schvaluje Domovní řád Bytového družstva Podlesí s výše uvedenou změnou.

 

 

7)     Diskuse:

 

V krátké diskuzi pan Sekula informoval družstevníky o způsobu platby a o výši částky za cejchování měřidel a  s paní Ovesnou o způsobu svolání členské schůze a o možnosti vyloučení člena družstva.

Schůze pak skončila v 19 : 15  hodin.

 

 

 

 

Zapsal:

 

 

 

 P. Maňas

 

 

 

 

 

 

Ověřil:

 

 

 

Petr Konečný

 

 

 

 

 

 

Lubomír Matulík

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Kontakt

Bytové družstvo Podlesí

603 899 170

bdpodlesi@seznam.cz

Mail listArchiv

Kalendář
<< červen / 2024 >>

Statistiky

Online: 4
Celkem: 710205
Měsíc: 8828
Den: 348