Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kontrolní komise

Příspěvky

Zpráva KK ze dne 12.12.2023 za rok 2022

13. 2. 2024

Zpráva KK ze dne 11. 11. 2022 za rok 2021

26. 11. 2022

Zpráva KK ze dne 25.8.2021 za rok 2020

30. 10. 2021

Zpráva KK ze dne 22.6.2020 za rok 2019

14. 7. 2020

Zpráva KK ze dne 17.6.2019 za rok 2018

1. 7. 2019

Zpráva KK ze dne 27.6.2018 za rok 2017

14. 8. 2018

Zpráva z 23.11.2017

17. 4. 2018

Zpráva kontrolní komise

 

Bytového družstva Podlesí, se sídlem Zlín, Podlesí V 5407, IČ 26295563

 

přednesená na řádné členské schůzi družstva dne 23.11.2017 . Zpráva tvoří přílohu zápisu z členské schůze, coby podklad k bodu č.3 programu členské schůze.    

 

            Kontrolní komise pracovala ve složení - paní Radmila Vláčilíková,  pan Petr Zavadil, pan Ivo Fišer.

 

Kontrolní komise se v roce 2017 sešla 3x  a dále se členové kontrolní komise účastnili některých jednání představenstva družstva.

 

Kontrolní komise považuje za potřebné podat členské základně informaci k následujícím bodům:

 

 

1. Splácení půjček Statutárnímu městu Zlín:

 

Půjčky od SMZ v původní celkové výši 47,5 mil.Kč jsou spláceny a  ke dni 31.12.2016 činí zůstatek jistin je 17.838.316,39 Kč. Celkově měsíčně splácíme, vč. úroků, částku 237.380,-Kč a půjčky budou za předpokladu dodržení platební kázně zcela splaceny v roce 2023.

 

 

2. Plnění finančních povinností členů družstva:

 

Členové družstva jsou povinni platit měsíčně další majetkovou účast (DMÚ), nájem a služby spojené s nájmem. Ke dni 31.12.2016 jsou evidovány nedoplatky a to: na nájemném 106.741,-Kč, na vyúčtování služeb 4.464,-Kč.  Nedoplatky (zpožděné platby) jsou vždy průběžně sledovány a s jednotlivými družstevníky řešeny. V současné chvíli jsou dluhy roku 2016 uhrazeny.

 

 

3. Kontrola účetnictví družstva:

 

Kontrolní komise kontrolovala knihu přijatých závazků, bankovních účtů, pokladnu, ostatní pohledávky a závazky a interní doklady.

Na základě této kontroly KK doporučuje dodávat rekapitulaci ostatních pohledávek, respektive dodávat rekapitulaci u všech vedených účtů.

V soupisu přijatých faktur je třeba odstranit sloupec „ Z TOHO DPH“. Uvádět pouze celkovou sumu s DPH.

 

Bytové družstvo bezplatně využívá kontaktní kanceláře v sídle společnosti MAVA CZ s.r.o. kde se dle doložených dokladů pořizoval drobný nábytek. KK vyzvala předsedu představenstva o doložení evidence drobného majetku. Na místě kontaktní kanceláře byla provedena kontrola stavu a využití pořízeného nábytku a bylo zjištěno, že všechen pořízený nábytek slouží pouze pro účely BD.

 

 

 

 

4. Řádná účetní závěrka za rok 2016:

 

Družstvo dosáhlo za období roku 2016 přebytek ve výši 318.596,63 Kč.

Byla provedena kontrola účtování období roku 2016 a nebyly shledány nedostatky.

 

.

 

 

 

 

Ve Zlíně dne 23.11.2017

 

 

Členové komise

 

 

 

 

 

Radmila Vláčilíková                      Petr Zavadil                                Ivo Fišer

 

Zpráva z 28.11.2016

17. 12. 2016

 Zpráva kontrolní komise

 

Bytového družstva Podlesí, se sídlem Zlín, Nám.Míru 12, IČ 26295563

 

přednesená na řádné členské schůzi družstva dne 28.11.2016 . Zpráva tvoří přílohu zápisu z členské schůze, coby podklad k bodu č.2 programu členské schůze.    

 

            Kontrolní komise pracovala ve složení - paní Radmila Vláčilíková,  pan Petr Zavadil, pan Ivo Fišer.

 

Kontrolní komise se v roce 2016 sešla 4x  a dále se členové kontrolní komise účastnili některých jednání představenstva družstva.

 

Kontrolní komise považuje za potřebné podat členské základně informaci k následujícím bodům:

 

 

1. Splácení půjček Statutárnímu městu Zlín:

 

Půjčky od SMZ v původní celkové výši 47,5 mil.Kč jsou řádně spláceny a  ke dni 31.12.2015 činí zůstatek jistin je 20.263.191,39 Kč. Celkově měsíčně splácíme, vč. úroků, částku 237.380,-Kč a půjčky budou za předpokladu dodržení platební kázně zcela splaceny v roce 2023.

 

 

2. Plnění finančních povinností členů družstva:

 

Členové družstva jsou povinni platit měsíčně další majetkovou účast (DMÚ), nájem a služby spojené s nájmem. Ke dni 31.12.2015 jsou evidovány nedoplatky a to: na nájemném 65.599,-Kč, na vyúčtování služeb 25.000,-Kč.  Nedoplatky (zpožděné platby) jsou vždy průběžně sledovány a s jednotlivými družstevníky řešeny. V současné chvíli jsou dluhy roku 2015 uhrazeny.

 

 

3. Kontrola účetnictví družstva:

 

Kontrolní komise doporučuje představenstvu družstva nechat provést kontrolní audit vedení účetnictví za předpokladu, že to bude pro bytové družstvo ekonomicky únosné. Navrhujeme to s ohledem na podstatné změny v účtování, následné provedení inventury účetnictví, a také  k množství podstatných chyb ve vedení uplynulého účetnictví, na které již provedené inventury upozorňují. Dále doplnit přehled počátečních a koncových stavů ostatních účtů, kterými družstvo disponuje-nejenom u hlavního běžného účtu.

 

 

 

 

4. Řádná účetní závěrka za rok 2015:

 

Družstvo dosáhlo za období roku 2015 přebytek ve výši 371.235,63 Kč.

Byla provedena kontrola účtování období roku 2015 a nebyly shledány nedostatky.

 

.

 

 

 

 

Ve Zlíně dne 28.11.2015

 

 

Členové komise

 

 

 

 

 

Radmila Vláčilíková                      Petr Zavadil                                Ivo Fišer

                          

 

 

Zpráva z 21.12.2015

4. 1. 2016

 Zpráva kontrolní komise za r.2014

 

Bytového družstva Podlesí, se sídlem Zlín, Nám.Míru 12, IČ 26295563přednesená na náhradní  členské schůzi družstva dne 21.12.2015 . Zpráva tvoří přílohu zápisu z členské schůze, coby podklad k bodu č.4 programu členské schůze.    

 

             Kontrolní komise pracovala v úplném složení od členské schůze družstva, konané dne 11.12.2014. Členy kontrolní komise jsou paní Radmila Vláčilíková, pan Ivo Fišer, pan Petr Zavadil.

 

Kontrolní komise se v roce 2015 sešla 3x  a dále se členové kontrolní komise účastnili některých jednání představenstva družstva.

 

Kontrolní komise považuje za potřebné podat členské základně  informaci k následujícím bodům:

 

 

1. Splácení půjček Statutárnímu městu Zlín:

 

Půjčky od SMZ v původní celkové výši 47,5 mil. Kč jsou řádně spláceny a  ke dni 31.12.2014 činí zůstatek jistin je 23.338.856,- Kč. Celkově měsíčně splácíme, vč. úroků, částku 237.380,-Kč a půjčky budou za předpokladu dodržení platební kázně zcela splaceny v roce 2023.

 

 

2. Plnění finančních povinností členů družstva:

 

Členové družstva jsou povinni platit měsíčně další majetkovou účast (DMÚ), nájem a služby spojené s nájmem. Ke dni 31.12.2014 nejsou evidovány žádné nedoplatky. Případné nedoplatky (zpožděné platby) jsou průběžně sledovány a s jednotlivými družstevníky individuálně řešeny.

 

 

3. Kontrola účetnictví družstva:

 

V rámci kontroly účetnictví / hospodaření družstva za rok 2014 bylo KK vyžádáno doplnění těchto podkladů:

a)      identifikace plateb z bankovních výpisů

b)      soupis jednotlivých bankovních účtů s uvedením údajů zůstatků k 1.1. a 31.12., včetně celkového součtu zůstatku k 1.1. a 31.12.2014

c)      soupis přijatých / vydaných faktur včetně celkového součtu za rok 2014

d)      Vyúčtování výnosů a nákladů  podílových spoluvlastníků za rok 2014

 

Chybějící identifikace plateb z bankovních výpisů byla předsedou družstva doložena formou výpisu z knihy bankovních výpisů. Veškeré výše uvedené doklady byly doplněny k ostatním dokladům účetnictví za r. 2014.

 

Co se týče rozporovaných bodů z minulé členské schůze ohledně kontroly neúplného doložení dokladů ze strany předsedy představenstva, tak KK může konstatovat, že po jejich  dodatečném doložení  a vysvětlení předsedou představenstva neshledala KK žádných námitek a může být konstatováno, že je vše v souladu.

 

 

 

4. Řádná účetní závěrka za rok 2014:

 

Družstvo dosáhlo za období roku 2014 přebytek ve výši 389.280,93 Kč.

Byla provedena kontrola účtování období roku 2014 a nebylo shledáno nedostatků.

 

Ve Zlíně dne 21.12.2014

 

 

Členové komise

         

  Radmila Vlačilíková                                       Ivo Fišer                                                Petr Zavadil

 

Zpráva z 11.12.2014

13. 12. 2014 

 

Kontakt

Bytové družstvo Podlesí

603 899 170

bdpodlesi@seznam.cz

Mail listArchiv

Kalendář
<< duben / 2024 >>

Statistiky

Online: 5
Celkem: 692747
Měsíc: 8196
Den: 360