Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpráva 16.12.2008

20. 1. 2009

Zpráva kontrolní komise

 

Bytového družstva Podlesí, se sídlem Zlín, Nám.Míru 12, IČ 26295563

 

přednesená na náhradní členské schůzi družstva dne 16.12.2008. Zpráva tvoří přílohu zápisu z členské schůze, coby podklad k bodu č.2) programu členské schůze.     

 

Kontrolní komise považuje za potřebné podat členské základně  informaci k následujícím bodům:

 

 

1.Splácení půjček Statutárnímu městu Zlín:

 

BDP čerpalo v roce 2003 dvě půjčky od SMZ v celkové výši 47,5 mil.Kč a jedná se o zdaleka největší finanční závazek družstva. Obě půjčky  jsou spláceny měsíčně přesně dle splátkových kalendářů a budou za předpokladu dodržení platební kázně zcela splaceny v roce 2023.

 

 

2.Plnění finančních povinností členů družstva:

 

Členové družstva jsou povinni platit měsíčně další majetkovou účast (DMÚ), nájem a služby spojené s nájmem. V současné  době jsou evidovány pouze minimální nedoplatky v řádu několika tisíc Kč a tyto jsou průběžně sledovány a s jednotlivými družstevníky individuálně řešeny. Celkově je možno považovat platební morálku členů družstva za uspokojivou.

 

 

3.Kontrola účetnictví družstva:

 

Při kontrole vedení účetnictví družstva a věcí na účetnictví navazujících  byly zjištěny některé dílčí nedostaky, např.:

 

-družstvo nezasílalo za minulé roky účetní závěrku do sbírky listin obchodního rejstříku

-družstvo nemělo zpracovány některé vnitřní účetní předpisy

-byly zjištěny nedostatky při dokladové inventarizaci závazků

-družstvo nemělo založen zvláštní bankovní účet pro fond finančních rezerv v souladu s článkem 30 Stanov družstva

-účetnictví družstva  by dle názoru kontrolní komise mělo být lépe dosažitelné členům družstva

 

Představenstvo bylo upozorněno na zjištěné nedostatky.    

 

 

4.Řádná účetní závěrka za rok 2007:

 

Družstvo dosáhlo za období roku 2007 zisk ve výši 647.101,94 Kč.  

Byla provedena kontrola účtování období roku 2007 a nebylo shledáno nedostatků, vyjma problematického rozdělení příjmů a výdajů mezi podílové spoluvlastníky bytových domů, SMZ a BDP. Rozdělení má být prováděno dle Dohody  podílových spoluvlastníků bytových domů o hospodaření se společnou věcí. Výklad ustanovení této Dohody je mezi oběma účastníky Dohody rozporný a ve svém důsledku má vliv na hospodářský výsledek družstva. Kontrolní komise ukládá představenstvu zajistit zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky dle zák.č.254/2000 Sb., o auditorech, s důrazem na kontrolu rozdělení příjmů a výdajů mezi SMZ a BDP.

 

 

5.Funkční období členů kontrolní komise:

 

V roce 2009 skončí čtyřleté funkční období všem členům  kontrolní komise a příští členská schůze bude volit členy nové. Vyzýváme členy družstva, aby uvážili a navrhli vhodné kandidáty do kontrolní komise pro příští funkční období.   

 

 

 

Ve Zlíně dne 8.12.2008

 

 

 

 

 

 

------------------------------          ---------------------------           ------------------------

František Rábek,                       Ing.Lubomír Matulík             Ing.Jiří Skopalík

předseda kontrolní komise        místopředseda komise           člen komise

 

 

     

 
 

 

Kontakt

Bytové družstvo Podlesí

603 899 170

bdpodlesi@seznam.cz

Mail listArchiv

Kalendář
<< červen / 2024 >>

Statistiky

Online: 4
Celkem: 710213
Měsíc: 8822
Den: 331