Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpráva z 20.12.2009

6. 2. 2011

Zpráva kontrolní komise

 

Bytového družstva Podlesí, se sídlem Zlín, Nám.Míru 12, IČ 26295563

 

přednesená na náhradní členské schůzi družstva dne 21.12.2010. Zpráva tvoří přílohu zápisu z členské schůze, coby podklad k bodu č.3) programu členské schůze.     

 

            Kontrolní komise pracovala v úplném složení od členské schůze družstva, konané dne 16.11.2009. Na této schůzi byli zvoleni noví členové kontrolní komise a ta pracovala v tomhle obsazení: pan Radek Sluštík, paní Radmila Vlačilíková, paní Radmila Horáková.

 

Kontrolní komise se v roce 2010 sešla 3x a dále se členové kontrolní komise účastnili některých jednání představenstva družstva.

 

Kontrolní komise považuje za potřebné podat členské základně  informaci k následujícím bodům:

 

 

1.Splácení půjček Statutárnímu městu Zlín:

 

Půjčky od SMZ v původní celkové výši 47,5 mil.Kč jsou řádně spláceny a  ke dni 31.12.2009 činil zůstatek jistin 32,9 mil.Kč.Celkově měsíčně splácíme, vč.úroků, částku 237.380,-Kč a půjčky budou za předpokladu dodržení platební kázně zcela splaceny v roce 2023.

 

 

2.Plnění finančních povinností členů družstva:

 

Členové družstva jsou povinni platit měsíčně další majetkovou účast (DMÚ), nájem a služby spojené s nájmem. Ke dni 31.12.2009 jsou evidovány nedoplatky v řádu desítek tisíc Kč. Aktuální nedoplatky (zpožděné platby) jsou průběžně sledovány a s jednotlivými družstevníky individuálně řešeny.

 

 

3.Zjištěné nedostatky a jejich náprava

 

Kontrolní komise ve své předešlé zprávě, presentované na minulé členské schůzi, upozornila na dílčí nedostatky ve vedení účetnictví družstva. Následnou kontrolou  nápravy nedostatků bylo zjištěno:

 

-Družstvo nevede druhý účet dle stanov z důvodu zvýšení nákladu na vedení účtu. Kontrolní komise se přiklání tomu aby povinnost vedení tohoto účtu byla ze stanov vyjmuta.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Řádná účetní závěrka za rok 2009:

 

Byla provedena kontrola účtování období roku 2009 a ve vlastním účtování nebylo shledáno nedostatků. Kontrolní komise v minulosti opětovně upozorňovala na problematické rozdělení příjmů a výdajů mezi podílové spoluvlastníky bytových domů, SMZ a BDP. Nicméně je v zájmu družstva nerozdělovat finanční prostředky jiným způsobem.

 

 

6.Řádná účetní závěrka za rok 2009:

 

Družstvo dosáhlo za období roku 2009 přebytek ve výši 521.274,46 Kč. 

Byla provedena kontrola účtování období roku 2009 a nebylo shledáno nedostatků.

 

 

 

 

Ve Zlíně dne 21.12.2010

 

 

Členové komise

 

 

 

 

---------------------------           ---------------------------              ------------------------

 

     Radek Sluštík                                 Radmila Vlačilíková                             Radmila Horáková

 

 
 

 

Kontakt

Bytové družstvo Podlesí

603 899 170

bdpodlesi@seznam.cz

Mail listArchiv

Kalendář
<< květen / 2024 >>

Statistiky

Online: 4
Celkem: 703136
Měsíc: 8419
Den: 240