Jdi na obsah Jdi na menu
 


HISTORIE BD

Příspěvky

PROLOG - OTŘESNÝ PŘÍPAD KORUPCE, ZNEUŽITÍ MOCI A VYDÍRÁNÍ

3. 11. 2018

Bytové družstvo Podlesí – jak tomu ve skutečnosti bylo a je, kdo si na tomto projektu namastil kapsy a proč říkáme, že byli družstvo a družstevní okradeni městem o „42 mil. korun“. Otřesný případ korupce, zneužití moci a vydírání ve Zlíně.

VZHLEDEM K TOMU, ŽE V MĚSTSKÉM MAGAZÍNU, NA WEBU MĚSTA A JINDE VYCHÁZELO MNOHO ZPRÁV O NAŠEM BYTOVÉM DRUŽSTVU PODLESÍ (DÁLE JEN „BD“), KTERÉ JSOU MNOHDY NA HONY VZDÁLENY PRAVDĚ, DOVOLÍM SI ČTENÁŘŮM MAGAZÍNU PODAT PRAVDIVÉ A OVĚŘITELNÉ INFORMACE K CELÉ ZÁLEŽITOSTI TÝKAJÍCÍ SE BD.

 

I. POČÁTEK

2. 11. 2018

I. POČÁTEK

Statutární město Zlín (dále jen „SMZ“) začalo s výstavbou nájemních domů na Podlesí v letech 2001 až 2002. Tehdy se jednalo o společný projekt SMZ a soukromé společnosti MERA Zlín s.r.o. (dále jen „MERA“). Jméno společnosti bude důležité v dalším pokračování článku.

SMZ zažádalo MMR o dotaci, která byla také SMZ z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB) dle dvou smluv o poskytnutí dotace z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na výstavbu nájemních bytů v obci také poskytnuta a to v celkové výši 59 mil. korun.

V roce 2002 ale došlo nařízením vlády č. 481 / 2000 Sb. ke změně parametrů podmínek pro získání dotace a město muselo, pokud chtělo stavět za pomoci dotace, zrušit spolupráci se společností MERA. Nařízení vlády totiž na základě „neblahých“ skutečností s podobným typem výstavby, tedy kdy se města a obce sdružovala se soukromým investorem (na základě výsledků kontroly bytové výstavby provedené v roce 2001 Nejvyšším kontrolním úřadem), tuto možnost zrušila. O co šlo? No, že mnohdy soukromé společnosti sloužily jako pračky špinavých peněz. Soukromé společnosti si mohly dovolit „vyplácet“ politiky, kteří s nimi uzavírali za obce smlouvy bez výběrových řízení. Jedním slovem toto podporovalo KORUPCI.

SMZ tak mohlo buď postavit byty samo, nebo mohlo sdružit finanční prostředky s bytovými družstvy. Výše uvedeným nařízením vlády byla mimo jiné také stanovena podmínka nejméně 51% spoluvlastnictví obcí na společně vybudovaném majetku.

To byla také reakce ministerstva na kritickou zprávu NKÚ, která hovořila o tzv. pseudovlastnictví, tedy, že města sice po nějakou dobu vlastní část společně vybudovaného majetku, ale s  majetkem nemohla nijak nakládat, respektive nemohla určovat, kdo bude ve vybudovaných bytech bydlet. Do té doby se města podílela různou částí podílu na postavených bytových domech, ale byla to družstva, která vše řídila.

Politici a úředníci SMZ tak ztratili kontrolu a možnost „profitovat“ na výstavbě s MEROU. Za účelem nápravy pak, opět bez výběrového řízení, SMZ začalo spolupracovat s firmou ISA CONSULT s.r.o. (dále jen „ISA“) z Frýdku Místku.

SMZ nejdříve ze všeho kontraktovalo ISU, která za peníze SMZ poskytla služby při založení BD. SMZ tehdy „účelově“ založilo BD, ve kterém zakládajícími a jedinými členy bylo SMZ a Správa domů Zlín s.r.o. (dále jen „SDZ“). SDZ je společnost 100% vlastněna SMZ. Každý do BD vložil po 25.000 základního členského vkladu.

Potud (až na MERU, jak si později vysvětlíme) vcelku nic neobvyklého. Co však bylo neobvyklé bylo to, že  ve stanovách BD mělo SMZ při hlasování na členských schůzích mělo dle čl.19 stanov celkem 180 hlasů a SDZ dalších 10 hlasů. Vzhledem k tomu, že BD plánovalo přijmout dalších 160 nových členů, občanů, kteří měli zájem o bydlení v těchto domech a kteří byli ochotni do výstavby investovat podstatnou část z finančních prostředků, které bylo třeba nashromáždit, to znamenalo, že se SMZ stalo ovládající osobou BD se všemi důsledky dle tehdejšího Obchodního zákoníku vyplývajícími.

Celkově tak nakonec byl počet členů BD 162 a při hlasování na členských schůzích měl každý člen jeden hlas, mimo SMZ (180 hlasů) a SDZ (10 hlasů).

Důsledkem toho, neměli samotní družstevníci až do roku 2006 žádnou zákonnou možnost se dostat do řídící a kontrolních útvarů BD.

První představenstvo BD pracovalo ve složení:

Předseda představenstva pan František Chvatík, místostarosta SMZ, člen KDU-ČSL

Místopředseda pan Václav Čech, ředitel SDZ

Místopředseda pan Luboš Dorazil, vedoucí investičního oddělení města

A protože SMZ a BD sdružovala finanční prostředky, došlo v roce 2002 k podpisu řídícího dokumentu celé výstavby, podpisu Smlouvy o sdružení (dále jen „SOSD“) ze dne 16.8.2002. Toto datum hraje také svoji roli v našem příběhu.

Tato smlouva implementovala mimo jiné podmínky SFRB. Tak se mohlo stát to, že i když ze smlouvy vyplývající poměr vložených sdružení byl 33,54% SMZ a 66,46% BDP, ve skutečnosti tato smlouva aplikovala vládou nařízenou zásadu a po dokončení výstavby měl být spoluvlastnický poměr na domech 51% SMZ a 49% BD.

Tuto smlouvu podepsal za SMZ tehdejší primátor pan Dostál a za BD pan Chvatík a pan Čech. V té době, ještě nikdo z budoucích členů BD, tedy těch, kteří výstavbu domů ve skutečnosti z velké většiny zafinancují, nebyl jeho členem.

V důsledku toho se dá s jistotou říci, že SOSD, řídící a jedinou podstatnou smlouvu v této věci mezi SMZ a BD, podepsalo SMZ samo se sebou! Je nezpochybnitelné, že BD nemohlo projevit svoji svobodnou vůli k této smlouvě. V jejím čele stály zástupci města, zastupitelé SMZ nebo jeho zaměstnanci. Stejně tak i v Kontrolní komisy BDP.

Tento typ výstavby v té době, tedy letech 2002 až 2004, byl použit ještě asi v dalších 220 případech, kdy obce a družstva sdružovala své finanční prostředky stejným postupem. Je mi známo pouze naše BD, které bylo založeno účelově, na jehož stanovách se nepodíleli družstevníci, bydlící členové družstva, kteří mohli aktivně bránit své zájmy a chránit svoji investici.

Pro pořádek je potřeba také uvést, že uvedenou SOSD nikdy neschválily orgány družstva (ani představenstvo, ani členská schůze, do jejíž kompetence schvalování takto důležité smlouvy, nakládání a scizování majetku BD, dle stanov BD náleží. To nemá automaticky důsledek neplatnost takové smlouvy, ale zavázány touto smlouvou za BD byly a jsou pouze osoby, které tuto smlouvu podepisovaly, nikoliv však BD.

 
 

 

Kontakt

Bytové družstvo Podlesí

603 899 170

bdpodlesi@seznam.cz

Mail listArchiv

Kalendář
<< listopad / 2018 >>

Statistiky

Online: 3
Celkem: 277262
Měsíc: 4268
Den: 200