Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kontrolní komise

Příspěvky

Zpráva KK ze dne 27.6.2018 za rok 2017

14. 8. 2018

Zpráva z 23.11.2017

17. 4. 2018

Zpráva kontrolní komise

 

Bytového družstva Podlesí, se sídlem Zlín, Podlesí V 5407, IČ 26295563

 

přednesená na řádné členské schůzi družstva dne 23.11.2017 . Zpráva tvoří přílohu zápisu z členské schůze, coby podklad k bodu č.3 programu členské schůze.    

 

            Kontrolní komise pracovala ve složení - paní Radmila Vláčilíková,  pan Petr Zavadil, pan Ivo Fišer.

 

Kontrolní komise se v roce 2017 sešla 3x  a dále se členové kontrolní komise účastnili některých jednání představenstva družstva.

 

Kontrolní komise považuje za potřebné podat členské základně informaci k následujícím bodům:

 

 

1. Splácení půjček Statutárnímu městu Zlín:

 

Půjčky od SMZ v původní celkové výši 47,5 mil.Kč jsou spláceny a  ke dni 31.12.2016 činí zůstatek jistin je 17.838.316,39 Kč. Celkově měsíčně splácíme, vč. úroků, částku 237.380,-Kč a půjčky budou za předpokladu dodržení platební kázně zcela splaceny v roce 2023.

 

 

2. Plnění finančních povinností členů družstva:

 

Členové družstva jsou povinni platit měsíčně další majetkovou účast (DMÚ), nájem a služby spojené s nájmem. Ke dni 31.12.2016 jsou evidovány nedoplatky a to: na nájemném 106.741,-Kč, na vyúčtování služeb 4.464,-Kč.  Nedoplatky (zpožděné platby) jsou vždy průběžně sledovány a s jednotlivými družstevníky řešeny. V současné chvíli jsou dluhy roku 2016 uhrazeny.

 

 

3. Kontrola účetnictví družstva:

 

Kontrolní komise kontrolovala knihu přijatých závazků, bankovních účtů, pokladnu, ostatní pohledávky a závazky a interní doklady.

Na základě této kontroly KK doporučuje dodávat rekapitulaci ostatních pohledávek, respektive dodávat rekapitulaci u všech vedených účtů.

V soupisu přijatých faktur je třeba odstranit sloupec „ Z TOHO DPH“. Uvádět pouze celkovou sumu s DPH.

 

Bytové družstvo bezplatně využívá kontaktní kanceláře v sídle společnosti MAVA CZ s.r.o. kde se dle doložených dokladů pořizoval drobný nábytek. KK vyzvala předsedu představenstva o doložení evidence drobného majetku. Na místě kontaktní kanceláře byla provedena kontrola stavu a využití pořízeného nábytku a bylo zjištěno, že všechen pořízený nábytek slouží pouze pro účely BD.

 

 

 

 

4. Řádná účetní závěrka za rok 2016:

 

Družstvo dosáhlo za období roku 2016 přebytek ve výši 318.596,63 Kč.

Byla provedena kontrola účtování období roku 2016 a nebyly shledány nedostatky.

 

.

 

 

 

 

Ve Zlíně dne 23.11.2017

 

 

Členové komise

 

 

 

 

 

Radmila Vláčilíková                      Petr Zavadil                                Ivo Fišer

 

Zpráva z 28.11.2016

17. 12. 2016

 Zpráva kontrolní komise

 

Bytového družstva Podlesí, se sídlem Zlín, Nám.Míru 12, IČ 26295563

 

přednesená na řádné členské schůzi družstva dne 28.11.2016 . Zpráva tvoří přílohu zápisu z členské schůze, coby podklad k bodu č.2 programu členské schůze.    

 

            Kontrolní komise pracovala ve složení - paní Radmila Vláčilíková,  pan Petr Zavadil, pan Ivo Fišer.

 

Kontrolní komise se v roce 2016 sešla 4x  a dále se členové kontrolní komise účastnili některých jednání představenstva družstva.

 

Kontrolní komise považuje za potřebné podat členské základně informaci k následujícím bodům:

 

 

1. Splácení půjček Statutárnímu městu Zlín:

 

Půjčky od SMZ v původní celkové výši 47,5 mil.Kč jsou řádně spláceny a  ke dni 31.12.2015 činí zůstatek jistin je 20.263.191,39 Kč. Celkově měsíčně splácíme, vč. úroků, částku 237.380,-Kč a půjčky budou za předpokladu dodržení platební kázně zcela splaceny v roce 2023.

 

 

2. Plnění finančních povinností členů družstva:

 

Členové družstva jsou povinni platit měsíčně další majetkovou účast (DMÚ), nájem a služby spojené s nájmem. Ke dni 31.12.2015 jsou evidovány nedoplatky a to: na nájemném 65.599,-Kč, na vyúčtování služeb 25.000,-Kč.  Nedoplatky (zpožděné platby) jsou vždy průběžně sledovány a s jednotlivými družstevníky řešeny. V současné chvíli jsou dluhy roku 2015 uhrazeny.

 

 

3. Kontrola účetnictví družstva:

 

Kontrolní komise doporučuje představenstvu družstva nechat provést kontrolní audit vedení účetnictví za předpokladu, že to bude pro bytové družstvo ekonomicky únosné. Navrhujeme to s ohledem na podstatné změny v účtování, následné provedení inventury účetnictví, a také  k množství podstatných chyb ve vedení uplynulého účetnictví, na které již provedené inventury upozorňují. Dále doplnit přehled počátečních a koncových stavů ostatních účtů, kterými družstvo disponuje-nejenom u hlavního běžného účtu.

 

 

 

 

4. Řádná účetní závěrka za rok 2015:

 

Družstvo dosáhlo za období roku 2015 přebytek ve výši 371.235,63 Kč.

Byla provedena kontrola účtování období roku 2015 a nebyly shledány nedostatky.

 

.

 

 

 

 

Ve Zlíně dne 28.11.2015

 

 

Členové komise

 

 

 

 

 

Radmila Vláčilíková                      Petr Zavadil                                Ivo Fišer

                          

 

 

Zpráva z 21.12.2015

4. 1. 2016

 Zpráva kontrolní komise za r.2014

 

Bytového družstva Podlesí, se sídlem Zlín, Nám.Míru 12, IČ 26295563přednesená na náhradní  členské schůzi družstva dne 21.12.2015 . Zpráva tvoří přílohu zápisu z členské schůze, coby podklad k bodu č.4 programu členské schůze.    

 

             Kontrolní komise pracovala v úplném složení od členské schůze družstva, konané dne 11.12.2014. Členy kontrolní komise jsou paní Radmila Vláčilíková, pan Ivo Fišer, pan Petr Zavadil.

 

Kontrolní komise se v roce 2015 sešla 3x  a dále se členové kontrolní komise účastnili některých jednání představenstva družstva.

 

Kontrolní komise považuje za potřebné podat členské základně  informaci k následujícím bodům:

 

 

1. Splácení půjček Statutárnímu městu Zlín:

 

Půjčky od SMZ v původní celkové výši 47,5 mil. Kč jsou řádně spláceny a  ke dni 31.12.2014 činí zůstatek jistin je 23.338.856,- Kč. Celkově měsíčně splácíme, vč. úroků, částku 237.380,-Kč a půjčky budou za předpokladu dodržení platební kázně zcela splaceny v roce 2023.

 

 

2. Plnění finančních povinností členů družstva:

 

Členové družstva jsou povinni platit měsíčně další majetkovou účast (DMÚ), nájem a služby spojené s nájmem. Ke dni 31.12.2014 nejsou evidovány žádné nedoplatky. Případné nedoplatky (zpožděné platby) jsou průběžně sledovány a s jednotlivými družstevníky individuálně řešeny.

 

 

3. Kontrola účetnictví družstva:

 

V rámci kontroly účetnictví / hospodaření družstva za rok 2014 bylo KK vyžádáno doplnění těchto podkladů:

a)      identifikace plateb z bankovních výpisů

b)      soupis jednotlivých bankovních účtů s uvedením údajů zůstatků k 1.1. a 31.12., včetně celkového součtu zůstatku k 1.1. a 31.12.2014

c)      soupis přijatých / vydaných faktur včetně celkového součtu za rok 2014

d)      Vyúčtování výnosů a nákladů  podílových spoluvlastníků za rok 2014

 

Chybějící identifikace plateb z bankovních výpisů byla předsedou družstva doložena formou výpisu z knihy bankovních výpisů. Veškeré výše uvedené doklady byly doplněny k ostatním dokladům účetnictví za r. 2014.

 

Co se týče rozporovaných bodů z minulé členské schůze ohledně kontroly neúplného doložení dokladů ze strany předsedy představenstva, tak KK může konstatovat, že po jejich  dodatečném doložení  a vysvětlení předsedou představenstva neshledala KK žádných námitek a může být konstatováno, že je vše v souladu.

 

 

 

4. Řádná účetní závěrka za rok 2014:

 

Družstvo dosáhlo za období roku 2014 přebytek ve výši 389.280,93 Kč.

Byla provedena kontrola účtování období roku 2014 a nebylo shledáno nedostatků.

 

Ve Zlíně dne 21.12.2014

 

 

Členové komise

         

  Radmila Vlačilíková                                       Ivo Fišer                                                Petr Zavadil

 

Zpráva z 11.12.2014

13. 12. 2014

Zpráva z 18.12.2013

16. 1. 2014

Zpráva ze 4.12.2012

19. 12. 2012

Zpráva z 24.11.2011

18. 1. 2012

Zpráva z 20.12.2009

6. 2. 2011

 

Zpráva z 30.3.2009

22. 4. 2009

Zpráva z 30.3.2009
 


 

 

Kontakt

Bytové družstvo Podlesí

603 899 170

bdpodlesi@seznam.cz

Mail listArchiv

Kalendář
<< červen / 2019 >>

Statistiky

Online: 1
Celkem: 311197
Měsíc: 5346
Den: 100