Jdi na obsah Jdi na menu
 


Archiv

Nalezené příspěvky

11.6.2019

12. 6. 2019

Schválení programu a termínu členské schůze, dlužníci, stav oprav 5410 po požáru

 

Pozvánka na členskou schůzi s plnou mocí

12. 6. 2019

POZVÁNKA KE STAŽENÍ

 

 

Pozvánka

na členskou schůzi družstva Bytové družstvo Podlesí, se sídlem Podlesí V 5407, 760 05 Zlín, která se koná na16. ZŠ – Okružní (vedle I. segmentu), v jídelně dne 27. 6. 2019, zahájení v 18:00 hod. s následujícím programem:

 

  1. Organizační záležitosti

2)       Schválení hospodářského výsledku družstva za rok 2018

3)       Schválení úhrady nákladů kanceláře a kopírování                      

4)        Navýšení odvodů do fondu oprav o 4,- Kč na celkových 7,- Kč/m2 započitatelné podlahové plochy bytu

      5)       Různé

 

 

                                                                                   Sekula Pavel

                                                                předseda představenstva BD Podlesí

 

Ve Zlíně dne 11. 6. 2019

 

S návrhy k bodům 2 až 4 se budete moci seznámit na nástěnkách družstva, nebo na webu BD.

 

Žádáme, aby se dostavili pouze členové družstva. Ostatní nebudou mít na členskou schůzi přístup. V případě zastoupení člena družstva třetí osobou, požadujeme doložení způsobilosti zastupování plnou mocí, vystavenou právoplatným členem družstva.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Plná moc

 

Já, níže podepsaný(á),                                                                             datum nar.:             

 

bytem:                                                                                                         

 

zplnomocňuji (zplnomocňujeme) pana(í)                                             datum nar.:

 

bytem:

 

k zastupování na členské schůzi Bytového družstva Podlesí konané dne 27. 6. 2019

ve Zlíně.

 

Podpis zmocnitele:

 

 

Toto zmocnění přijímám                            Podpis zmocněnce:           

                                                                                 

 

Výsledky hospodaření za rok 2018

14. 6. 2019

KE STAŽENÍ - Rozdělení nákladů a výnosů mezi BD a SMZ

KE STAŽENÍ - Daňové přiznání

KE STAŽENÍ - Výsledovka analyticky

KE STAŽENÍ - Rozvaha analyticky

KE STAŽENÍ - Příloha k účetní uzávěrce

 

28.5.2019

21. 6. 2019

Stav domu po požáru, nařízení o prostoru G, GS a koláren, 

 

Návrhy na usnesení

21. 6. 2019

KE STAŽENÍ

 

Návrhy na usnesení NÁHRADNÍ členské schůze konané dne 16. 7. 2019

 

 

 

Usnesení 19071601:

Schválení hospodářského výsledku za rok 2018

 

Na základě výsledků hlasování členské schůze se schvaluje (neschvaluje) výsledek hospodaření bytového družstva za rok 2018. Zisk ve výši 28.430,64 Kč bude rozdělen takto: Částka 28.430,64 Kč bude vedena jako nerozdělený zisk.

 

 

Usnesení 19071602:

Schválení úhrady nákladů kanceláře a kopírování

 

Zdůvodnění návrhu:

 

Předseda představenstva, Pavel Sekula, zajišťuje činnosti družstva a správu domů z kanceláře, kterou má v pronájmu. Zároveň v této kanceláři vykonává své zaměstnání. Celkové měsíční náklady kanceláře o velikosti cca 22 m2 jsou 2.420,- Kč s DPH.  V kanceláři jsou umístěny šanony účetních a jiných dokladů, celkem ve čtyřech skříních, a pro průběžnou agendu jsou určeny další kancelářské pomůcky. Pro potřeby BD tak slouží polovina kanceláře. Do konce podnikatelské činnosti Pavla Sekuly, do konce 10/2018,  tyto náklady nebyly družstvu fakturovány.

 

Pokud by si mělo BD kancelář pronajmout, tak při průměrném nájemném (včetně služeb) 2.500,- Kč za m2 bez DPH a rok, a potřebné rozloze min. 15 m2, by měsíční náklady nájmu kanceláře činily nejméně 3.125,- Kč.

 

Představenstvo navrhuje, aby polovina nákladů nájemného, tj. 1.210,- Kč měsíčně, počínaje měsícem 11/2018, byla panu Sekulovi proplácena. Od 11/2018 do 5/2019 je to celkem 8.470,- Kč.

 

Součástí kanceláře je i nájem kopírovacího stroje Konica Minolta bizhub C220. Pavel Sekula platí nájemné za kopírku ve výši 460,- Kč měsíčně. K tomu za jednu černobílou kopii 0,22 Kč a za jednu barevnou kopii 1,- Kč. Ceny uvedeny bez DPH. Mimo papír do kopírky, který je součástí nákladů BD, žádné další náklady s provozem a údržbou kopírky nevznikají. Pavel Sekula vede měsíční záznamy o množství pořízených kopií a tyto náklady na kopírování plus polovinu paušálu do konce října 2018 přefakturovával družstvu.

 

Představenstvo navrhuje, aby panu Sekulovi, počínaje měsícem 6/2019, byly propláceny náklady kopírování tak, že do nákladů patří polovina měsíčního nájemného a k tomu skutečné náklady na pořízení kopií. Počet kopií bude doložen měsíčním zápisem.

 

Za rok 2018 bylo pořízeno 8.187 černobílých kopií a 2.814 kopií barevných. Mimo to se na přístroji skenuje pro digitalizaci záznamů.

 

Představenstvo navrhuje, aby náklady kopírování od 11/2018 do 5/2019 ve výši 4.327 Kč byly panu Sekulovi proplaceny.

 

 

Návrh usnesení 19071602:

 

Na základě výsledků hlasování členské schůze se panu Sekulovi schvaluje (neschvaluje) proplacení nákladů kanceláře a nákladů kopírování v částkách 8.470,- Kč za nájem kanceláře a 4.327 Kč za náklady kopírky, to vše za měsíce 11/2018 až 5/2019. Od měsíce 6/2019 se bude BD podílet na nákladech kanceláře ve výši 1.210,- Kč měsíčně (cena včetně DPH) a nákladech kopírování tak, že do nákladů patří polovina měsíčního nájemného, tj. 230,- Kč a k tomu skutečné náklady na pořízení kopií, plus DPH. Počet kopií bude doložen měsíčním zápisem.

 

 

 

Usnesení 19071603:

Navýšení odvodů do fondu oprav o 4,- Kč na celkových 7,- Kč/m2 započitatelné podlahové plochy bytu od 1. 1. 2020

 

Zdůvodnění návrhu:

 

Na základě jednání mezi BD a městem došlo k dohodám o použití finančních prostředků, které by podle rozdělení nákladů a výnosů za hospodářský rok (zpětně od roku 2003) městu náležely. Město všechny tyto prostředky ponechá na účtech BD jako zdroj pro financování obnovy domů.

 

V rámci těchto jednání se obě strany dohodly, že BD bude nadále pokračovat při vyúčtování nákladů tak, že náklady služeb, které jinak město ve svých nájemních domech přeúčtovává nájemníkům, budou dál společnými náklady při hospodaření se společnou věcí. Jedná se o náklady elektřiny ve společných prostorech, náklady na provoz a údržbu výtahů, náklady na STA a náklady na úklid.

 

Místo rozúčtování výše uvedených nákladů, jejichž vyúčtování jednotlivým nájemníkům je podle BD problematické a nejde zjistit skutečně spravedlivé podíly těchto nákladů konkrétních nájemníků, bude zvýšen odvod do „fondu oprav“, z něhož se budou realizovat dle pravidel investice do oprav a obnovy bytových domů.

 

Město připravuje smlouvu, která bude řešit dosavadní spory a také nakládání s prostředky města, které město vkládá do výše uvedeného fondu.

 

 

Návrh usnesení 19071603:

 

Na základě výsledků hlasování členské schůze se schvaluje (neschvaluje) navýšení odvodů do fondu oprav o 4,- Kč za m2 započitatelné podlahové plochy bytu a to od 1. 1. 2020.

 

Tabulka nákladů kopírování

21. 6. 2019

KE STAŽENÍ

 

Náklady kopírování            
  2018   Paušál ČB Barevné    
  Počet kopií za rok          
  1     1254 19    
  2     1272 289    
  3     1017 704    
  4     532 231    
  5     296 72    
  6     1387 959    
  7     904 7    
  8     196 65    
  9     465 82    
  10     318 85    
  Přefakturováno !          
  11   230 292 223    
  12   230 254 78    
               
  Celkový počet kopií 2018 8187 2814    
  Počet kopií neproplacených 546 301    
               
  K proplacení 460 120,12 301   881,12 Kč
  2019            
  1   230 126 8    
  2   230 217 9    
  3   230 208 27    
  4   230 293 200    
  5   230 422 78    
               
        1266 1266    
               
  K proplacení 1150 278,52 1266   2 694,52 Kč
               
  Celkem od 1.11.2018 do 31.5.2019 včetně DPH 21%.   4 327 Kč
 

Tabulka rozdělení nákladů a výnosů za rok 2018

21. 6. 2019

KE STAŽENÍ

190605-mesto-rozdeleni-2018-podil-smz-dle-puvodniho-k_pages-to-jpg-0001.jpg

 

 

 

Členská schůze dne 27.6.2019 - NEUSNÁŠENÍ SCHOPNÁ

28. 6. 2019

Bytové družstvo Podlesí, Podlesí V 5407, 760 05 Zlín, IČ: 26295563

 

                Zápis z  členské schůze Bytového družstva Podlesí

Místo konání:          27. 6. 2019 v 18:00 hodin v jídelně 16. ZŠ Okružní

Schůzi zahájil v 18:05 předseda představenstva pan Pavel Sekula.

Přítomni:      44 členů družstva s právem hlasovat.

 

V rámci organizačních záležitostí předseda představenstva Pavel Sekula konstatoval, že na členské schůzi je přítomno celkem 44 členů družstva s právem hlasovat z celkového počtu 157 členů družstva s právem hlasovat a to znamená, že členská schůze je neusnášení schopná.

 

Pan Sekula oznámil, že náhradní bude svolána v souladu se stanovami BD s nezměněným programem schůze.

 

Schůze skončila v 18.10 hodin.

 

Zapsal:                      Pavel Sekula

 

Ve Zlíně dne 28. 6. 2019

 

Pozvánka na členskou schůzi s plnou mocí

28. 6. 2019

KE STAŽENÍ

 

Pozvánka

 

na náhradní členskou schůzi družstva Bytové družstvo Podlesí, se sídlem Podlesí V 5407, 760 05 Zlín,

která se koná v salónku restaurace Vlžan na ulici Pasecká 4431

(pod Jižními svahy) dne 16. 7. 2019, zahájení v 18:00 hod. s následujícím programem:

 

  1. Organizační záležitosti

2)       Schválení hospodářského výsledku družstva za rok 2018

3)       Schválení úhrady nákladů kanceláře a kopírování                      

4)        Navýšení odvodů do fondu oprav o 4,- Kč na celkových 7,- Kč/m2 započitatelné podlahové plochy bytu

      5)       Různé

 

 

                                                                                   Sekula Pavel

                                                                předseda představenstva BD Podlesí

 

Ve Zlíně dne 28. 6. 2019

 

S návrhy k bodům 2 až 4 se budete moci seznámit na nástěnkách družstva, nebo na webu BD.

 

Žádáme, aby se dostavili pouze členové družstva. Ostatní nebudou mít na členskou schůzi přístup. V případě zastoupení člena družstva třetí osobou, požadujeme doložení způsobilosti zastupování plnou mocí, vystavenou právoplatným členem družstva.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Plná moc

 

Já, níže podepsaný(á),                                                                             datum nar.:             

 

bytem:                                                                                                         

 

zplnomocňuji (zplnomocňujeme) pana(í)                                             datum nar.:

 

bytem:

 

k zastupování na členské schůzi Bytového družstva Podlesí konané dne 16. 7. 2019

ve Zlíně.

 

Podpis zmocnitele:

 

 

Toto zmocnění přijímám                            Podpis zmocněnce:                                                                                              

 

Nalezené složky

Nebyly nalezeny žádné složky
 

 

Kontakt

Bytové družstvo Podlesí

603 899 170

bdpodlesi@seznam.cz

Mail listArchiv

Kalendář
<< červen / 2019 >>

Statistiky

Online: 4
Celkem: 362367
Měsíc: 5938
Den: 209