Jdi na obsah Jdi na menu
 


Co jsme udělali

Příspěvky

Úspory představenstva (2020)

30. 12. 2020

V minulosti na členské schůzi Vám představenstvo předložilo v písemné podobě materiál s názvem „Provozní úspory představenstva BD Podlesí“. Dovolím si připomenout některá stěžejní fakta.

 

1. Úspora z vyúčtování výnosů a nákladů.

Správa domů Zlín s.r.o. (městská organizace, která nám do roku 2005 dělala správu) ještě v roce 2005 poslala městu z titulu nesprávně započtených nákladů částku 357.905,- Kč za rok 2004. Navíc bylo městu Správou domů Zlín s.r.o. posláno i celé nájemné z bytů zvláštního určení ve výši 181.000,-Kč.

V dalších letech jsme tomuto zabránili a přes všechny obtíže se nám díky nedávno podepsaným smlouvám podařilo naši úsporu obhájit.

 

Úspora cca 500.000,-Kč ročně. Za dvacet let je to cca 10.000.000,- Kč!

 

2. Úspora z vyúčtování služeb

Představenstvo v roce 2005 rozhodlo, že všechny služby, mimo dodávku tepla a studené vody, budou hrazeny z nájemného. Do té doby jsme služby (elektřina společných prostor, STA, výtahy, úklid atd.) platili navíc nad rámec nájemného.

V dalších letech jsme tomuto zabránili a přes všechny obtíže se nám díky nedávno podepsaným smlouvám podařilo naši úsporu obhájit.

 

Úspora cca 400.000,-Kč ročně. Za dvacet let je to cca 8.000.000,- Kč!

 

3. Úspora na nájemném

Je zřejmé, pokud bychom pokračovali v trendu roku 2005, kdy jsme městu odevzdali z nájemného 539.000,- Kč, že bychom brzy přišli o všechny finanční prostředky a byli bychom donuceni zvýšit nájemné.

 

V tom případě by ovšem nastal zajímavý paradox! Čím více bychom zvyšovali nájemné, tím bychom zároveň více finančních prostředků odváděli městu (51%)! Pro prosté zachování rovnovážné bilance finančních toků by bylo potřebné zvýšit nájemné, pokud si dobře pamatuji, asi 2,5x. TJ. cca na 20 Kč/m2, ročně (místo cca 880.000,- Kč) bychom zaplatili cca 2.200.00,- Kč. Platili bychom tedy cca 1,5 x 880.000 korun navíc a z toho by odešlo 51% městu.

 

Úspora cca 670.000,-Kč ročně. Za dvacet let je to cca 13.400.000,- Kč!

 

Rozumím tomu, že ne každý je schopen pochopit všechny ekonomické souvislosti, a proto jsem se snažil výše uvedené argumenty co nejvíce zjednodušit.

 

Zaznamenal jsem snahu skrze hloupé, a hlavně anonymní letáky v domech, znevěrohodnit naše, v poskytnutých materiálech, tvrzení. Jsem kdykoliv připraven naše tvrzení prokázat a pokud budete mít k věci dotazy, na každý odpovím.

 

Ale existuje jednoduchá kontrola obou prvních bodů. Jsou to žaloby města (dnes jsou již tyto spory díky podpisu smluv o vyrovnání a o správě společné věci ukončeny), které byly podány u Okresního soudu ve Zlíně.

 

V roce 2018 podalo město žalobu na družstvo a dožadovalo se částky 483.095,-Kč ročně za období let 2014 až 2016. To plně koresponduje s údajem v bodu 1.

 

V téže žalobě se poukazuje na to, že služby jsme neměli právo hradit z nájemného. Jen elektřina, úklid a náklady domovníka činí podle těchto výpočtů 408.173,-Kč ročně. Opět plně v souladu s údaji, které jsme členské schůzi poskytli již v roce 2017 a najdete je zde v bodě 2.

 

Celkové úspory tak v celkovém součtu převyšují 30 mil. korun.


 

Je potřeba si uvědomit, že díky všem opatřením, která představenstvo v čase provedlo a přes mnohé protivenství, zpochybňování, pomlouvání a házení klacků pod nohy tato opatření představenstvo také obhájilo, že se jedná o obrovský úspěch.

 

Věřím, že se tak otevřou oči všem členům družstva, tedy i těm, kteří z nejrůznějších důvodů představenstvu nevěřili.

 

Dohody s městem 2020 2

29. 12. 2020

Smlouva o správě společné věci

(13. 11. 2020, Zobrazení: 55)

Adresa: /clanky/jednani-se-smz-o-prevodu-majetkovych-podilu/dohody-s-mestem-2020/smlouva-o-sprave-spolecne-veci.html

 

Smlouva o správě společné věci“(ke stažení) nahrazuje starou „Dohodu podílových spoluvlastníků o hospodaření se společnou věcí“, kterou družstvo nikdy neschválilo a považovali jsme ji tak za pro družstvo nezávaznou.

Tato dohoda zachovává princip, že byty zvláštního určení „patří“ městu a město si je také po 20-ti letech ponechá, příjmy z ostatních bytů se dělí ve stávajícím spoluvlastnickém poměru.

Důležitá ustanovení jsou však na straně nákladů, které se po novu dělí na „Náklady na opravy“ a na „Ostatní náklady“. „Náklady na opravy“ jsou náklady na opravy, údržbu, změnu či zlepšení (investice) bytových domů, náklady na spotřebu materiálu, náklady na služby domovníka, úklidu a také náklady na spotřebu elektrické energie či revize.

Město se na „Nákladech na opravy“ podílí 52,85%. Na „Ostatních nákladech“, jako jsou např. mzdové náklady, ostatní služby družstva, cestovné, náklady kanceláře atd., se město podílí 40%.

Správcem domů i nadále zůstává družstvo, které je mimo jiné oprávněno k uzavírání a ukončování smluv s jednotlivým plněním do 300.000,- Kč ročně.

Po 15-ti letech tak skončily, nebo resp. skončí soudy a podpisem smluv, doufám, zahajujeme novou etapu ve vztazích s městem. Věřím, že se dokážeme dohodnout i na ostatních sporných záležitostech, vyplývajících ze společné investice do bytových domů na Podlesí.

Jsou před námi další úkoly a práce, jelikož tím hlavním cílem pro nás je, abychom nabyli spravedlivě majetek, který nám náleží tak, jak bylo v minulosti slíbeno a dohodnuto.

 

Dohody s městem 2020 1

29. 12. 2020

Dohoda o narovnání

(13. 11. 2020, Zobrazení: 50)

Adresa: /clanky/jednani-se-smz-o-prevodu-majetkovych-podilu/dohody-s-mestem-2020/dohoda-o-narovnani.html

Dohoda o narovnání“ (ke stažení) ukončuje vlastní soudní pře, ve kterých nás město žaluje o částky 708. 232,3 Kč za roky 2004 až 2006 a 1. 449. 285,83 Kč za roky 2014 až 2015.

 

V rámci dohody jsme přepočítali všechny roky (2004 až 2019) a po vzájemném kompromisu jsme se domluvili na částce vyrovnání ve výši 1. 565. 578 Kč.

Tato částka ovšem celá zůstane na účtu družstva (zvláštní účet) a tyto finanční prostředky budou použity na obnovu majetku, nebo investice do něj!

 

Úspory představenstva (2018)

12. 11. 2018

 KE STAŽENÍ - Provozní úspory představenstva BD Podlesí 3/2018

 
 

 

Statistiky

Online: 4
Celkem: 717853
Měsíc: 8767
Den: 202