Jdi na obsah Jdi na menu
 


JEDNÁNÍ SE SMZ

Příspěvky

Zastupitelstvo 23. 6. 2022

15. 7. 2022

https://www.youtube.com/watch?v=VHxXYCNIJ5w

 

Aktualizace části odborného právního stanoviska Fiala, Tejkal a partneři

9. 6. 2022

Záznam z jednání s primátorem panem Úlehlou

29. 3. 2018

Vzhledem k tomu, že na členské schůzi bylo přehrávání záznamu jednání s bývalým primátorem panem Úlehlou nekvalitní, můžete si nyní poslechnout, jak pan Úlehla hovoří o své roli na členské schůzi dne 23.5.2003 a potvrzuje, že bylo ujednáno, že budou byty v roce 2023 převedeny za 1000,-Kč.

 


Jestliže někdo nyní prosazuje prodej za 200 nebo 300 tisíc za bytovou jednotku, je to proti těmto dohodám. Navíc družstevníci, kteří si pořídili byty později za tržní cenu, by na tom byli ještě mnohem hůře!

 

 

 

Předání účetních dokladů městu 4.1.2018

14. 1. 2018

Ke stažení 

Bytové družstvo Podlesí, Podlesí V 5407, 760 01 Zlín

  

                                                                                  Ing.et Ing. Jiří Korec

                                                                                  náměstek primátora

                                                                                  statutární město Zlín

 

Předávací protokol:

Předávám dnešního dne paměťové médium DataTraveler 100 G3 8 GB se soubory nákladů z účetnictví BD Podlesí za roky 2013 až 2016. Jedná se o kopie faktur přijatých, kopie pokladních dokladů, výpisy z interních dokladů a výpisy z ostatních závazků.

 V případě potřeby vysvětlení nebo dodání kopií jiných nákladových dokladů či jejich podkladů dle usnesení členské schůze ze dne 23.11.2017 se obracejte na pana Pavla Sekulu prostřednictvím telefonu č. 603 899 170, nebo mailem na adresu družstva.

 

Předávající:

Pavel Sekula               předseda představenstva

 

Přebírající za MMZ:

 

 

Ve Zlíně dne 4.1.2018

 

Dopis Korcovi 14.1.2018 - schvalování nájmů

14. 1. 2018

Ke stažení 

Bytové družstvo Podlesí

Pavel Sekula

předseda představenstva

 

 

                                                                                              Pan

                                                                                              Ing.et Ing.Jiří Korec

                                                                                              náměstek primátora SMZ

                                                                                             

 

Vážený pane náměstku,

 

děkuji za Vaši odpověď ve věci našeho dotazu ze dne 26.11.2016. Chtěl bych však upozornit na to, že se nejedná o městské byty, ale o byty ve spoluvlastnictví města a BD Podlesí.

 

Další věcí je, že ačkoliv dle dohody podílových spoluvlastníků má město rozhodující vliv při uzavírání nájemních smluv, tak tato podmínka vyplývala ze smluv o sdružení a hlavně z podmínek poskytovatele dotace SFRB.

 

Po závěrečném vyúčtování a vyrovnání se SFRB v roce 2014 však tato podmínka již není relevantní.

 

Město by tak již nemělo nadále zneužívat tuto jednostrannou výhodu zvláště za situace, že je oběma stranám zřejmé, že hlavním investorem vybudovaných domů je BD Podlesí a tak pokud chcete jednat s deklarovanou vší slušností a korektností, tak by to mělo být právě BD Podlesí, které musí mít od výše uvedeného roku rozhodující vliv při uzavírání nájemních smluv, nehledě na to, že je správcem bytových domů a je jeho zájmem, aby byly byty využity a práva členů družstva naplněna.

 

Za závažný nedostatek považujeme však to, že město rozhodovalo o nájemních smlouvách bez náležitého právního  titulu, tedy bez stanovení závazných pravidel pro poskytování nájemního bydlení v bytech spoluvlastněných SMZ.

 

Vzhledem k tomu, že Vámi uváděný obecný princip jednoho bytu pro jednoho nájemce nebyl v našem případě ani v minulosti ze strany města dodržen, a ani v žádném z předpisů města pro spoluvlastněné byty stanoven, bylo a je rozhodování o schválení takového nájmu vystaveno libovůli ze strany rozhodujících orgánů SMZ, což je nepřípustné.

 

BD Podlesí opět žádá o schválení nájmu, který svým rozhodnutím 59/23R/2016 město zamítlo a také o předložení návrhu podmínek pro schvalování nájmu ze strany města, které by respektovaly výše uvedená fakta i návrhy uvedené v dopise ze dne 26.11.2016.

 

                                                                                                          Sekula Pavel

                                                                            předseda představenstva BD Podlesí

 

 

Ve Zlíně dne 14.1.2018

 

Dopis Korcovi 13.1.2018 - výzva k dohodě

14. 1. 2018

Ke stažení 

Bytové družstvo Podlesí

Pavel Sekula

předseda představenstva

 

 

                                                                                              Pan

                                                                                              Ing.et Ing.Jiří Korec

                                                                                              náměstek primátora SMZ

                                                                                             

Vážený pane náměstku,

 

na základě Vašich vyjádření si dovoluji Vás požádat, abyste v souladu i s vyjádřeními města a takto deklarovaným velkým zájmem vyřešit situaci v BDP navrhl dohodu, která zajistí jistoty členům BD Podlesí.

 

Zároveň navrhněte dohodu, která je podle paní Pavly Šafaříkové, vedoucí Odboru právního magistrátu, nutná k tomu, aby se město nedomáhalo podílu na zisku za roky 2014 a roky následující.

  

 

                                                                                                          Sekula Pavel

                                                                                   předseda představenstva BD Podlesí

 

Ve Zlíně dne 13.1.2018

 

Dopis Korec ze dne 21.12.2017 - schvalování nájmů

14. 1. 2018

Dopis Korec ze dne 21.12.2017 - parkování

14. 1. 2018

Právní stanovisko Fiala, Tejkal a partneři

21. 11. 2017

Toto odborné stanovisko zaplatilo SMZ a z rozpočtu tak utratilo 212.000,-Kč. Stanovisko je na jednu stranu tendenční a poplatné potřebám objednatele, tedy města Zlín. Na druhou stranu i nám umožňuje s jejími závěry pracovat a některé argumenty přebírat. Za pozornost stojí především článek 404 až 416, které jsem barevně zvýraznil a vybavil poznámkami pro lepší orientace. To je otevřená cesta k tomu, abychom dostali podíl města za 1,- Kč, jak bylo slibováno.

Ke stažení.

 

Dopis Korec 13.11.2017

14. 11. 2017

V jednom dopisu od pana Korce, navíc podepsaný vedoucími odboru ekonomiky a majetku a odboru právního, jedna strana formátu A4 a najdete v něm 10 prokazatelných lží a několik manipulací. "Jedním" slovem - tento dopis musel napsat Martin Janečka.

Přestože město Zlín na svém webu dne 7.11.2017 tvrdí, že : "Potvrdilo se také, že přes představenstvo se k členům družstva nedostávají všechny informace, které se jim město snaží předat a které mají pomoci vyřešit budoucnost BDP",  což je samozřejmě lež, a tak Vám zde ke stažení předkládáme tento lživý a nepřátelský dokument, který byl vhozen do schránek bytových domů, aniž by měl šanci se k velké části z Vás vůbec dostat.

V příspěvku najdete kompletní vysvětlení a prokázání těchto lží.

Ke stažení.

 


 

 

Statistiky

Online: 6
Celkem: 717850
Měsíc: 8766
Den: 201