Jdi na obsah Jdi na menu
 


JEDNÁNÍ SE SMZ

Příspěvky

Dopis od Korce 8.3.2017

8. 3. 2017

Tento dopis nebyl vůbec doručen do rukou adresáta. Naoko byl adresovaný předsedovi představenstva, ale doručen byl pouze do schránek ostatních členů BD. Jedná se o cílenou manipulaci.

Mimo to jde o text, který obsahuje záměrné lži a polopravdy.

Dopis ke stažení.

 

Dopis panu Adámkovi 26.1.2017

26. 1. 2017

Dopis panu Adámkovi (primátor - za Starostové a nezávislí) jako členu BD, je jedním z posledních pokusů obnovit jednání bez předchozích podmínek a ultimát. Je v něm vysvětlen náš dosavadní postup i skutečnosti, které považujeme za smyšlené a nepravdivé a spolu s dalšími je považujeme za překážku v jedníních. Podložili jsme naše argumenty kopiemi vzájemné komunikace.

Pan Adámek (Starostové a nezávislí), jako člen BD má určité povinnosti, ale na tento dopis neodpověděl.

Dopis ke stažení.

 

Komunikace s paní Holcovou a zrušení schůzky 11.1.2017

11. 1. 2017

V přiloženém skenu je mailová komunikace s paní Holcovou, která svědčí, že SMZ obdrželo dohodnutou formou účetní data ihned po schůzce u pana Korce dne 10.11.2016. Následně pak byly zodpovězeny i dotazy ze strany SMZ. 

Na uvedené schůzce 10.11.2016 i na schůzce 7.12.20146 bylo dohodnuto, že BD poskytne účetní data tak, aby si SMZ zkontrolovalo dělení výnosů a nákladů (příjmů a výdajů) v jednotlivých letech, tedy výsledkových účtech. Nikdy jsme nehovořili a nikdy nepadl požadavek na kontrolu rozvahových účtů. Tyto účty slouží k zachycení stavu majetku, aktiv a pasiv BD. Tyto účty nemají nic společného s hospodaření se společnou věcí.

Dohodnutá data SMZ obdrželo v plné požadované šíři, s podporou a součinností BD.

Další strany skenu pak obsahují požadavek paní Holcové na rozvahové účty a moji odpověď. Na základě toho, že SMZ nebyly dodány doklady, které jsou vnitřní záležitostí BD a nebyly předmětem žádné dohody ani nijak nesouvisí s hospodařením se společnou věcí, pan Korec prostřednictvím paní Holcové (10.1.2017) zrušil dohodnutou schůzku, ktertá se měla uskutečnit následující den tj.11.1.2017.

Maily ke stažení.

 

Odpověď představenstva panu Korcovi 11.1.2017

10. 1. 2017

Představenstvo BD se usneslo na jednomyslně podpořené odpovědi panu Korcovi. 

Ke stažení.

 

Dopis od náměstka Korce

3. 1. 2017

Dopis od náměstka Korce, který sepsala JUDr.Alena Hamplová, právnička SMZ. Dopis je sepsán agresivně a se lživými a manipulativními argumenty.

Pro upřesnění uvádím, že BD každý rok vymáhá po SMZ jeho podíl na nákladech plynoucích z hospodaření s domy. Je mou povinností takto jednat. V opačném případě bych mohl BD způsobit škodu a zavinit trestní stíhání představenstva.

Dopis ke stažení.

Představenstvo následně jednomyslně schválilo odpověď.

 

 

Dopis panu Korcovi 8.12.2016

8. 12. 2016

V reakci na jednání z předešleho dne jsem panu Korcovi v přátelském duchu navrhl vzájemnou  komunikaci ve věci argumentace písemnou formou, abychom se vyhli tomu, že při jednáních se snažíme toho druhého nachytat. Argumenty jsou věcné a jasné.

Pan Korec na tento dopis, ani na dopis ze dne 26.11.2016, kterým žádáme o vyjasnění schvalování nájemních smluv neodpověděl.

Stejně tak jsme do dnešního dne nedostali odpověď na naši žádost o předání projektové dokumentace, dopis 22.12016.

V souvislostech dále uvedených je zřejmé, že SMZ nemá zájem na spravedlivé dohodě, která by odstranila všechny chyby v minulosti učiněné.

Dopis ke stažení.

Dopis ze dne 26.11.2016 ke stažení - schvalování nájemních smluv

Dopis ze dne 22.1.2016 ke stažení - žádost o předání projektové dokumentace

 

Jednání dne 7.12.2016

7. 12. 2016

Jednání u náměsta primátora Ing.et Ing.Jiřího Korce se za BD zúčastnili Pavel Sekula, Petr Konečný, Božena Gerychová a Ivo Fišer. Za SMZ pracovnící odboru majetku a ekonomiky v čele s paní Holcovou a za právní oddělení paní Hamplová a pan Hlaváček.

Jednání vedl pan náměstek, který také přednesl argumenty k dohodě podílových spoluvlastníků o hospodaření se společnou věcí. Mimo jiné zdůraznil, že dohoda o narovnání věcí musí být obhajitelná na zastupitelstvu. V jeho názorech ovšem přetrvávají stereotypy z dávno minulých let. Názory, které jsou obhajovány především zástupci ekonomického oddělení pracovníky, kteří možná byli u počátku výstavby. Podle našeho mínění jde o komplikovaná řešení neodpovídající ekonomické realitě.

Naše argumentace se opírala o písemné dokumenty a zápisy z rady SMZ. Jsou podle mého mínění jednoduchá a průkazná. Viz níže text dopisu panu náměstkovi.

Vedoucí majetku a ekonomiky paní Holcová se v reakci na naše názory zeptala, proč jsme nezvýšili nájemné, když rada SMZ schválila nájem pouhých 8,- Kč za m podlahové plochy a který podle nás nemůže pokrýt všechny náklady hospodaření se společnou věcí (z toho vyvozujeme závěr, že nejsou žádné prostředky z hospodaření, které by se měly dělit mezi BD a SMZ).

Pan Sekula odpověděl, že bychom se oprávněně obávali, že by SMZ požadovalo 51% z takto navýšeného nájemného. Tak, jak se SMZ neúspěšně soudí s BD o zisk z nájemného 8,- Kč. 

Pan Sekula poukázal na výši nájemného z BZU a to, že si celé toto nájemné ponechává pouze SMZ. Reakce ekonomického oddělení byla, že si všechny náklady při správě BZU účtuje pouze SMZ. Pan Sekula nato poukázal, že tedy ať všechny příjmy z nájemného z BZU a všechny náklady s těmito byty nese SMZ a nájemné ze všech ostatních bytů a s nimi spojené náklady ponese BD.

Pan náměstek prohlásil, že je to možné řešení.

Tím jednání po hodině skončilo s tím, že se sejdeme opět v lednu.

V návaznosti na toto jednání napsal pan Sekula panu Korcovi následující den dopis, ve kterém v rámci urychlení žádá o věcnou argumentaci písemně.

 

 

Dopis panu Korcovi 23.10.2016

23. 10. 2016

Dopis novému náměstku primátora Ing.et Ing.Korcovi ( politik ANO 2011 ) před dalším kolem jednání mezi SMZ a BD.

Ke stažení. 

 

Dopis paní Holcové 29.5.2015

29. 5. 2015

Dopis paní Holcové ( vedoucí majetku a ekonomiky SMZ ), která byla náměstkem Stříbným pověřena k jednání s BD ve věci narovnání  vzájemných vztahů.

Ke stažení.

 

Dopis panu Stříbnému 26.2.2015

26. 2. 2015

Dopis panu Stříbnému, tehdenjšímu náměstkovi promátora, v jehož kompetenci byla otázka bydlení a tedy i jednání s BD Podlesím.

Ke stažení

 


 

 

Statistiky

Online: 2
Celkem: 717859
Měsíc: 8768
Den: 204