Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dopis paní Holcové 29.5.2015

29. 5. 2015

Vážená paní Holcová,

dovolil jsem si shrnout návrhy BD k projednávané problematice.

Na posledním jednání jsem navrhl, aby všechny příjmy z bytů zvláštního určení byly příjmy pouze SMZ a příjmy ze všech ostatních bytů,G,GS se staly příjmy pouze BD. SMZ by evidovalo nájemníky BZU, vedlo účetnictví a předpisy k těmto bytům a nájemné by vybíralo přímo na svůj účet a veškeré úpravy a náklady spojené s BZU by šli za SMZ. Náklady na provoz a údržbu společných prostor domů připadající na BZU by byly určeny podílem podlahové plochy, koeficient 0,0377468.

Zdůvodnění.

Rada SMZ svým usnesením 461/14R/2003 schválila výši nájemného v bytech 8,- Kč/m2/měsíc. Návrh BD prostřednictvím Správy domů Zlín činil 17,91 Kč/m2/měsíc. Tento návrh odpovídal kalkulaci vycházející z ekonomicky oprávněných nákladů, jehož největší částí jsou odpisy. Tento princip je daný bytovým družstvům a odkazuje na stanovení nájemného v družstevním bytě.  Již tento návrh v sobě neobsahoval žádný potenciál pro rozdělení vybraného nájemného mezi SMZ a BD. Toto je také podpořeno ustanovením článku III odst.5 Dohody podílových spoluvlastníků o hospodaření se společnou věcí, které říká, že výši nájemného navrhuje BD a to předpokládá princip ekonomicky oprávněných nákladů. Rada SMZ ve svém rozhodnutí snížila navrhovanou cenu odpovídají ekonomicky oprávněným nákladům ze 17,91 Kč na 8 Kč se zdůvodněním, že nájemníci (členové BD) jsou zatížení dodatečnými náklady na splácení úvěru. Výše nájemného 8,- Kč tedy neumožňuje příjem z nájemného dále dělit, jelikož jeho výnos je určen na pokrytí ekonomicky oprávněných nákladů BD. Pokud při ročním zúčtování jsou náklady na provoz domů nižší než příjmy z nájemného, je tento rozdíl ve prospěch BD jako náklad na odpisy majetku. Tak to přepokládal původní návrh na stanovení výše nájemného a tento náklad patří mezi ekonomicky oprávněné náklady.

Výše popsané skutečnosti podle mého názoru potvrzují to, že stanovení nájemného bylo plně v kompetenci BD, které vždy bude vycházet z principu poslání bytových družstev, tedy zajištění bytových potřeb a stanovení nájemného bez vytváření zisku.

Pokud si to propočítáte, tak tento návrh vlastně ve finančním vyjádření odpovídá původnímu návrhu dodatku z roku 2013, nebo je dokonce mírně lepší, pokud budeme počítat podíl SMZ v námi navrhované výši 15%.

Paní Hamplová pak nadnesla otázku, zda je vůbec vhodné takto dál v hospodaření se společnou věcí pokračovat. Na to je jednoduchá odpověď. Vždy to tak bude. I v případě celkového vypořádání v roce 2023 bude nutná dohoda dvou spoluvlastníků, jelikož v domech bude SMZ obhospodařovat BZU a BD ostatní byty. A tak bude muset být dohodnuto, jak se bude SMZ podílen na opravách, rekonstrukcích a provozu domů vzhledem k BZU. Bez nové dohody to prostě nepůjde.

Navrhuji také zrušení nájemních smluv na G,GS.

Celková cena výstavby, včetně ceny G,GS, byla v rámci ZČV,DČV a DMÚ rozpočítána mezi všechny členy BD. A to i ty, kteří G,GS neužívají. Celkem 159 družstevníků uhradilo celkovou cenu včetně 48 G,GS. 111 členů BD tedy přispělo na G,GS pro 48 jiných členů. To je zásadně špatně.

Pro uživatele G,GS bude schválen odvod DČV odpovídající výši uhrazené částky z předplaceného nájemného. Nebudou platit nic navíc. SMZ vrátí vybranou částku svého podílu z předplaceného nájemného z G,GS na účet BD. 111 členům BD (vlastně se původní DČV sníží všem členům BD, protože i současní „majitelé“ G,GS se svojí malou částí podíleli na jejich úhradě), kteří neužívají G,GS se sníží jejich DČV a rozdíl mezi uhrazeným DČV a nově předepsaným se jim vrátí. G, GS budou evidovány a budou náležet stejně jako sklepy k bytům, jejichž nájemníci a členové BD uhradili formou nového DČV jejich výstavbu.

Sekula Pavel, ve Zlíně dne 29.5.2015 

 
 

 

Statistiky

Online: 4
Celkem: 720337
Měsíc: 9303
Den: 273