Jdi na obsah Jdi na menu
 


Na čem se pracuje

Příspěvky

Jednání s ministerstvy

29. 12. 2020

Jenom v posledních dvou měsících jsme absolvovali schůzku s ministryní pro místní rozvoj paní Klárou Dostálovou, nebo s náměstkem ministryně financí panem Koubou.

S MMR, MF a MV řešíme prováděcí předpis, který umožní v našich případech prodej majetku za cenu nižší než obvyklou. To je velmi důležité pro schválení vypořádání majetku zastupiteli měst a obcí.

Společně s BD v Liberci jsme zajistili v tomto duchu zákonodárnou iniciativu, která prošla vládou (bohužel ji vláda nedoporučila) a bude se jí zabývat Parlament ČR.

Je potřeba vyřešit daňové dopady převodu za cenu nižší než obvyklou a navrhujeme změny v daňových zákonech.

Vytvářím mapu družstev, která postavila byty za podobných podmínek, jako je tomu v našem případě. Tato družstva v letech 2000 až 2004 také sdružila svoje finanční prostředky s městy a obcemi za účelem výstavby nájemních bytů. Města a obce byla příjemcem státní dotace dle nař. vlády 481/2000. 

Sbíráme zkušenosti a příklady ostatních družstev, která jsou již vypořádána a majetek měst a obcí byl na družstvo již převeden. Poslouží to nám i ostatním, kteří máme s vypořádáním majetku problémy.

 

Narovnání chyby v "prodeji" G,GS

12. 11. 2016

Náprava evidence a financování G,GS. Zrušení nájemních smluv na G,GS – náprava chybné konstrukce financování stavby

 

Představenstvo konstatuje, že při uzavírání nájemních smluv na G,GS byla chybně vytvořena konstrukce financování G,GS a podílu uživatelů G,GS na výstavbě domů. V důsledku této chyby byli poškozeni všichni členové BD. Všichni členové BD  (a tedy i ti, kteří G, GS neužívají – nekoupili si jej) se totiž bez výjimky v rámci svých vkladů do BD podíleli na celé výstavbě domů a to včetně G,GS. Současní nájemníci G,GS pak uhradili dopředu nájemné na 20 let s tím, že po této lhůtě dostanou G,GS za 1.000,- Kč. Jedná se o skrytou formu prodeje. Vybrané finanční prostředky za tento „prodej“ však nesloužily k financování výstavby, byly vybrány navíc nad rámec pořizovací ceny domů. Tím byli poškozeni jak členové BD, kteří nejsou nájemníky (kupujícími) G,GS, tak samotní nájemníci G, GS, jejichž platba nájemného nejenom že neodpovídá výši nájemného pro naše domy, ale dopředu vybrané nájemné - „kupní cena“ není evidované jako členský vklad do BD.

 

Představenstvo schválilo svým usnesením dne 27.10.2016 následující postup nápravy:

 

1. Zrušit všechny nájemní smlouvy na G, GS

2. G, GS je třeba vložit a evidovat do nájemních smluv na byt dotčeným členům BD, stejně jako sklepy nebo terasy a balkony

3. Nájemníky G,GS v rámci nájemní smlouvy na byt  mohou být pouze členové BD  a nájem G,GS bude přímo souviset pouze s bytovým domem, ve kterém má tento člen současně nájem bytu. V případě ukončení členství, nebo pokud nejsou nájemníci G,GS členy BD z jiného důvodu, bude nájemní smlouva ukončena a vyplacen vypořádací podíl. Tito nájemníci však mohou nájem G,GS převést na jiného člena BD v příslušném domě za mezi nimi dohodnutých podmínek.

4. V rámci nájemní smlouvy na byt budou nájemci platit nájem za G,GS ve výši jako za sklepy, tedy 4,- Kč za m2.

5. Dosavadní nájemci G,GS musejí doplatit zpětně vyměřený nájem (4,-Kč za m2) za dobu 13 roků.

6. SMZ vrátí BD všechny vybrané finanční prostředky za G, GS

7. BD vrátí všechny vybrané finanční prostředky za G, GS dosavadním nájemcům G,GS (zápočet), kteří uhradili nájemné na 20 let dopředu.

8.  Nájemníkům G,GS bude vyměřena částka dalšího členského vkladu (DČV G a DČV GS), kterou se podílí na ceně stavby místo těch členů, kteří nebudou mít nájem G, GS. Tyto vklady budou evidovány (zápočet-doplatky a přeplatky).

9. BD vrátí všem členům podíl na špatně určeném DČV. Předběžně je to částka 621,4 Kč za m2 podlahové plochy.

 

Další členský vklad (DČV2016)

12. 11. 2016

V souvislosti se stanovením ekonomicky a účetně správné pořizovací ceny domů a také v rámci zachování práv a majetku jednotlivých družstevníků, přistoupilo představenstvo ke zjištění všech pořizovacích nákladů, které uskutečnili jednotliví družstevníci formou víceprací v jednotlivých bytech.

Jedná se o stavební úpravy prováděné dodavatelskou firmou MANAG a.s. a také pořízení zařizovacích předmětů (obklady, podlahy, umyvadla, vany, vodovodní baterie, kuchyně, vestavěné skříně, žaluzie aj. věci pevně spojené se stavbou) nad rámec pořizovací ceny od původního projektu.

Představenstvo již v minulosti zajistilo jednotlivé doklady od členů BD, které se týkají výše uvedených prací a dodávek. V současnosti tuto agendu zpracováváme.

Za tímto účelem vyzýváme družstevníky, kteří doklady o vícepracech ještě neodevzdali, a mají zájem, aby byl jejich majetek zapsán do pořizovací ceny domů, aby tak neprodleně učinili. O náležitostech dokladů a věcné příslušnosti mohou volat pana Sekulu tel.603 899 170 (dům 5407). Jde se o všechny příslušné doklady v termínu do 31.12.2004.

Po sepsání všech víceprací bude provedeno odsouhlasení se členy a následně budou tyto vícepráce vloženy do BD jako další členský vklad v souladu s ustanovením stanov, článek 8.

Sepsání těchto víceprací musí mít vliv na podíl a cenu, za jakou bude družstvo provádět v budoucnosti odkup podílu SMZ. Pokud tak neučiníme, bude menší podíl BD na stavbě a jeho větší podíl SMZ, za který budeme muset zaplatit více. V budoucnu se tak jednotlivým členům prodraží odkup podílu SMZ.

Podstatné pak je, že  stanovení správného družstevního podílu (další členský vklad je jeho součástí) má vliv na případný vypořádací podíl člena BD. Pokud totiž nejsou součástí tohoto podílu všechny provedené vícepráce, pak v případě vyplacení vypořádacího podílu o součet těchto víceprací dotčený člen BD přijde.

Jde o případy eventuálního vyloučení člena z BD, nebo v případě zrušení BD, nebo v případě rozvodu manželů-společných členů v BD apod.

 

 
 

 

Statistiky

Online: 6
Celkem: 717846
Měsíc: 8764
Den: 197