Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aktualizace části odborného právního stanoviska Fiala, Tejkal a partneři

9. 6. 2022

KE STAŽENÍ

 

Závěr.

 

Z uvedeného nevyplývá, že by nemohlo dojít k převodu majetku města na BD za deklarovanou 1,- Kč.

 

Naopak.  Z původní práce Zpracovatele čl. 409 a dále a příkladů převodů po celé ČR vyplývá, že takové ujednání je možné bez jakékoliv pochybnosti a i bez předchozího smluvního závazku na základě nového schválení Zastupitelstva a to s ohledem na dobré mravy a principy spravedlnosti. Jedinou zákonnou podmínkou je řádné projednání a zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé. Vzhledem k tomu, že ve všech ostatních případech tohoto určitého typu po celé ČR dochází k bezúplatným převodům a stát toto nerozporuje a naopak podporuje i změnou souvisejících zákonů, nelze tuto Analýzu brát jinak, než jako účelovou  práci se zaměřením zmařit možný bezúplatný převod prostřednictvím nepravdivých, účelových a manipulativních argumetů. Jsou vytrhávány bez souvislosti věty a smysl je ohýbán v neprospěch BD. Vzhledem k tomu, že Smlouvy o sdružení byly až do roku 2004 podepisovány za BD osobami spojenými s městem, že město bylo ovládající osobou BD bez uzavření ovládací smlouvy a smlouvy nebyly schvalovány orgány BD, navíc antidatovány a byly v rozporu s podávanými informacemi v rámci kontraktačního řízení s investory (budoucími členy BD)  a to na půdě města, za účasti osob statutárních orgánů města a pracovníků organizací pověřených městem, považujeme takové jednání za podvod. Takovou analýzu, která nepravdivými argumenty a manipulací podvod podporuje lze považovat též za podvodnou.

 

Podle ustanovení § 6 odst. 1,2 zák. 89/2012 Sb. má každý povinnost jednat v právním styku poctivě. Nikdo nesmí těžit ze svého nepoctivého nebo protiprávního činu.

 

  Nikdo nesmí těžit ani z protiprávního stavu, který vyvolal, nebo nad kterým má kontrolu.

 

  Podle § 8 OZ zjevné zneužití práva nepožívá právní ochrany.

 

  Dle ustanovení § 56 a) obchodního zákoníku, zneužití většiny, stejně jako menšiny hlasů je zakázáno a jakékoliv jednání, jehož cílem je některého ze společníků zneužívajícím způsobem zvýhodnit je zakázáno.

 

  Město zneužilo svého postavení ovládající osoby a bez ovládací smlouvy nepředvídatelným způsobem změnilo rozhodnutím Zastupitelstva dne 16. 5. 2002 deklarované dohodnuté podmínky pro investory (budoucí družstevníky) ve svůj prospěch, aniž by BD mohlo projevit svoji svobodnou vůli.

 

Toto vše můžeme nyní napravit. Napravit důvěru občanů v dobré mravy a čestné a poctivé jednání.

 

Pavel Sekula, předseda představenstva BD Podlesí

 
 

 

Statistiky

Online: 4
Celkem: 720336
Měsíc: 9302
Den: 272