Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výzva městu Zlín

10. 11. 2017

 

Statutární město Zlín

Zlín

Ve Zlíně dne 7. listopadu 2017

 

Výzva k upuštění od neoprávněného zásahu do jména, osobnosti, soukromí i s uplatněním nároku na náhradu škody a nemajetkové újmy

- žádost o omluvu

Vážený pane primátore,

obracíme se na Vás ve věci ochrany osobnosti. Jsme všichni členy představenstva Bytového družstva Podlesí a jsme poškozeni nepravdivými tvrzeními obsaženými v článku, jehož autorem je město Zlín.

Jedná se o článek, který byl dne 25.10.2017 uveřejněn na stránkách města Zlína a označen   názvem : „Rekonstrukce“ účetnictví BD Podlesí? Město chce zásahy zkontrolovat. Tento článek obsahuje  nepravdivá obvinění vznesená přímo či nepřímo vůči nám, a to v některých částech jen vůči předsedovi BDP Pavlu Sekulovi a v dalších částech vůči nám ostatním „ dalším“ členům představenstva.

Pokud jde o všechny členy představenstva, tak se nás dotýká především část, ve které je  uvedeno:  „Město Zlín bude  s členy Bytového družstva Podlesí komunikovat napřímo.  Hlavním důvodem jsou konfrontační aktivity, jež vůči němu vyvíjí předseda BDP Pavel Sekula a další členové představenstva tohoto bytového družstva. Potvrdilo se také, že přes představenstvo se k členům družstva nedostávají všechny informace, které se jim město snaží předat a které mají pomoci vyřešit budoucnost BDP.“

Tvrzení obsažená v této části článku jsou zcela nepravdivá. Velice důrazně se musíme ohradit zejména proti tomu, že bychom členy našeho bytového družstva řádně neinformovali o všem, co se jich týká.  Tuto svou povinnost si  plníme zcela řádně a to  mimo jiné i tím, že veškeré informace zveřejňujeme na našich internetových stránkách  http://www.bdpodlesi.cz. Rozhodně neexistují žádné informace, které se město snaží členům BDP předat prostřednictvím představenstva BDP, a které bychom svým členům nepředali.   Zveřejňujeme totiž téměř všechno a to včetně mailové korespondence se zástupci či zaměstnanci města Zlín.

Také nesouhlasíme se tím, že by kdokoliv z  nás, jak označujete „dalších“ členů představenstva,  vyvíjel jakékoliv konfrontační aktivity vůči městu Zlínu.  Nikdo z nás, tj. Petr Konečný,  Aleš Bieronski, Tomáš Večeřa, Božena Gerychová a Jan Kluďák, jsme nikdy vůči městu Zlínu nevyvinuli žádnou konfrontační aktivitu a nejsme s městem Zlín v žádném sporu.

Nerozumíme tedy tomu, proč  se město Zlín rozhodlo uveřejnit v článku tato nepravdivá tvrzení a tímto nás takto dehonestovat.   Domníváme se, že se mohlo dokonce jednat o zlý úmysl, neboť  veškeré tyto zveřejněné informace lze velmi jednoduše ověřit.  V souvislosti s tím  to v nás  tedy vyvolává dojem, že  nás město Zlín zamýšlí úmyslně poškodit a to patrně kvůli  vztahu některých zástupců města k našemu předsedovi představenstva Pavlu Sekulovi, a nebo ještě hůře, kvůli problematice týkající se narovnání vzájemných majetkových vztahů,  o které jsme usilovali, a kdy by tímto mohlo dojít ke destabilizaci Bytového družstva Podlesí a především k narušení důvěry mezi jeho statutárním orgánem a jednotlivými členy, a tím k zrušení dalších pokusů o vyřešení budoucnosti BDP.

Zástupcům města Zlín před zveřejněním článku totiž muselo být zcela jasné, že tato nepravdivá tvrzení nás velmi poškodí, a že budeme nuceni se bránit, abychom svým mlčením nevyvolali dojem našeho souhlasu. Je zcela nepochybné, že v důsledku zveřejnění těchto nepravdivých informací došlo ke snížení naší vážnosti a postavení a to jak ve veřejném, tak i soukromém  životě a  byla nám způsobena každému značná újma. 

 

V článku je dále uvedeno : „Pavel Sekula dlouhodobě odmítá předložit účetnictví BDP  ke kontrole přestože na ni má město Zlín jako jeden z členů družstva právo.“  Tato informace je naprosto nepravdivá, neboť město Zlín nikdy nepožádalo BDP o předložení účetnictví z důvodu svého členství v družstvu.  Navíc dle stanov BDP nemá ani člen družstva právo na „předložení“ účetnictví, ale je oprávněn do něj nahlížet.   Toto právo ovšem musí nejprve každý člen, město Zlín nevyjímaje, řádným způsobem uplatnit.  Z dopisu města Zlína ze dne 25.7.2017. se ovšem potvrzuje, to co namítáme a to,  že město Zlín se vždy v minulosti obracelo na BDP jako spoluvlastník bytových domů a nikoliv jako člen družstva.

Toto nepravdivé tvrzení ve spojení s dalším textem článku, ve které uvádíte:  „A kontrolu provést chceme, už proto, že pak Sekula uskutečnil, jak sám říká „rekonstrukci“ účetnictví Nevíme, co si pod tímto pojmem představit a nevíme ani, k jakým zásahům do účetnictví došlo a k čemu měly sloužit“,   navíc vyvolává dojem, že se, zejména Pavel Sekula, dopouští nějakého  protiprávního jednání a ještě navíc, že neposkytuje relevantní informace a vysvětlení orgánům BDP nebo jeho členům o provedené opravě účetnictví.

 

I tato informace je tedy nepravdivá, protože práce na účetnictví, které Pavel Sekula v roce 2016 provedl, byly a jsou zveřejněny, vysvětleny na členské schůzi dne 15.12.2016, jak o tom svědčí zápis, a v neposlední řadě obdrželo město Zlín dne 3.3.2017 zcela nadstandardně všechny požadované podklady, na základě kterých byla provedena interními doklady oprava zaúčtování a které jsou také zveřejněny na webu BDP.

 

Jak jsme již výše uvedli, označená  tvrzení jsou nepravdivá a  navíc difamující povahy, neboť negativně ovlivňuje naši pověst na veřejnosti, vážnost ve společnosti, čest a v neposlední řadě i  naši pověst a postavení nejen mezi  členy Bytového družstva Podlesí, ale i ostatními občany Zlína.  Vaše tvrzení, pokud by jim bylo uvěřeno, z nás činí nedůvěryhodné lidi, snažící se poškodit členy BDP, což pro nás znamená značný negativní dopad. Vaše tvrzení jsou tedy  zcela nepochybně neoprávněnými zásahy do našich práv na ochranu osobnosti podle § 81 obč. zák.

Vzhledem k tomu, že nepravdivými tvrzeními došlo ke snížení naší vážnosti a našeho postavení ve společnosti, zejména v BDP, a dále i ve veřejném a soukromém životě,  a to ve značné míře, považujeme újmu, která nám byla způsobena, za závažnou.

Vyzýváme Vás tedy, abyste jednak od dalších neoprávněných zásahů upustili a  dále, aby jste  zveřejnili na svých stránkách omluvu tohoto znění:

„Omlouváme se, že jsme na internetových stránkách města Zlína dne 25.10.2017 v článku „Rekonstrukce“ účetnictví BD Podlesí ? Město chce zásahy zkontrolovat  zveřejnili informaci, že město Zlín bude  s členy Bytového družstva Podlesí komunikovat napřímo, protože vůči němu vyvíjí další členové představenstva tohoto bytového družstva konfrontační aktivity, a že se přes představenstvo k členům družstva nedostávají všechny informace, které se jim město snaží předat a které mají pomoci vyřešit budoucnost BDP. Tato tvrzení nejsou pravdivá. Pravdivé není ani to, že Pavel Sekula dlouhodobě odmítá předložit účetnictví BDP  ke kontrole, přestože na ni má město Zlín jako jeden z členů družstva právo a ani to, že město neví, k jakým zásahům do účetnictví došlo a k čemu měly tyto opravy sloužit.

S pozdravem

Představenstvo Bytového družstva Podlesí :

 

Pavel Sekula

 

Petr Konečný

 

Aleš Bieronski

 

Tomáš Večeřa

 

Božena Gerychová

 

Jan Kluďák 

 
 

 

Statistiky

Online: 4
Celkem: 720336
Měsíc: 9302
Den: 272