Jdi na obsah Jdi na menu
 


15.9.2010 Usnesení představenstva k nabídce SMZ z 8/2010

11. 11. 2010

Bytové družstvo Podlesí, Náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, IČ: 26295563

 

Zápis z jednání představenstva Bytového družstva Podlesí

 

Místo konání:            15.09.2010 18:00 hodin, kancelář BD 5407

 

Přítomni:                    P. Sekula, P.Konečný, B.Gerychová a A.Bieronski

 

 

 

Dohoda o narovnání mezi BD Podlesí ( dále jen BD) a statutárním městem Zlín (SMZ)

 

Představenstvo po více než třech letech jednání se SMZ, po nadějných kompromisních návrzích a slovních ujednáních konstatuje, že poslední konečná verze dohody před schválením zastupitelstvem SMZ je pro BD nepřijatelná. Jejím předkladatelem je Martin Janečka, 1.náměstek primátorky ( ČSSD) a pan Mgr.Kašný ( KDU-ČSL).

 

Tato dohoda o narovnání po „20-ti letech“ ( stejně jako smlouvy o sdružení a dohody o hospodaření se společnou věcí) diskriminuje a hrubě znevýhodňuje jednu skupinu občanů - členy BD Podlesí.

 

SMZ odmítá i přes z jejich strany schválená východiska převod části svého spoluvlastnického podílu, který morálně a spravedlivě náleží BD.

 

Svůj podíl pak SMZ navrhuje prodat BD za tržní cenu, nejméně však za 60 678 800,- Kč . To je asi 380.000,- Kč na bytovou jednotku.

 

Martin Janečka, 1.náměstek primátorky ( ČSSD ) to zdůvodňuje tím, že město chce zaplatit celou dotaci od státu. Dotace však činila jen 59.160.000,- Kč.

 

Z této dotace (jediné peníze, které SMZ skutečně do sdružení vložilo) si ale SMZ z majetku sdružení vzalo adekvátní hodnotu 19.029.023,5 Kč, když si přisvojili technickou infrastrukturu. Například všechny parkoviště, na kterých, přestože je BD zaplatilo, mnohdy členové BD nezaparkují.

 

Dále pak SMZ trvá na tom, že byty zvláštního určení ( BZU ) jsou pouze jejich a tak nájem z těchto bytů patří pouze SMZ i když se BD na výstavbě i BZU podílelo z daleko větší části než SMZ. Jen na nájmech z BZU tak BD přichází o 3.105.236,- Kč za 20 let.

 

A podíl BD na BZU chce SMZ od družstva převést za 1,- Kč. Ano, za jednu korunu českou! Cena těchto bytů je  8.148.101 ,- Kč a SMZ je chce zadarmo! A navíc chce SMZ po BD i cenu dotace, kterou SMZ na tyto byty dostalo !!!

 

V roce 2003 si SMZ převedlo na svůj účet 3.463.920,- Kč z předem vybraného nájemného z garáží a garážového stání (G,GS). Správně mělo nárok pouze na 861.904,80 Kč. Tento rozdíl tj. 2.602.015,20 Kč si chce ale SMZ ponechat, stejně jako i další, v minulosti neprávem přijatá finanční plnění.

 

Za tuto dohodu pak chce SMZ od BD 1.000.000,- Kč.

 

 

 

 

 

Rekapitulace majetkových hodnot vybudovaných ze společných peněz:

 

Celková cena stavby včetně víceprací                               212.711.196,-Kč

 

Dotace státu přiznaná SMZ                                                     59.160.000,- Kč

Z dotace si SMZ přivlastnilo TI                                            - 19.029.023,- Kč

Z dotace si SMZ přivlastnilo BZU                                        -  8. 148.102,- Kč        

Nadhodnocená cena projektu MERA                       -  4. 900.000,- Kč

Cena MARKETINKU ( ISA Consult)                                 -  6. 000.000,- Kč        

 

Celkem zůstatek SMZ z dotace                                          21. 082.875,- Kč tj. cca 9.9%

                                                                                                                        z celkové ceny domů!

Pan Martin Janečka, 1.náměstek primátorky, zvolený za ČSSD, za tento zbytek dotace, který náleží SMZ, chce nejméně  60 678 800,- Kč tj. 28,5% !.

 

Představenstvo BD upozorňuje, že je tento nemravný návrh města dlouhodobě a kontinuálně předkládaný a podporovaný nejen panem Janečkou, ale i primátorkou SMZ pani Ondrovou ( ODS ) a bývalým primátorem SMZ panem Úlehlou ( poslanec parlamentu ODS ).

 

Tito nejvyšší představitelé SMZ nejenže svým postojem diskriminují jednu skupinu obyvatel, v tomto případě členy našeho BD, ale zároveň tímto dávají velmi výrazně najevo, jak pohrdají právy obyčejných lidí a jak pošlapávají základní hodnoty občanské společnosti, jakými jsou morálka a spravedlnost.

 

Tito volení zástupci v našem případě nedodržují ani vlastní pravidla SMZ a to „ Pravidla pro prodej bytových jednotek, domů a ideálních podílů na nemovitostech…“ podle kterých se postupovalo a postupuje např. při prodeji bytů Kolektivního domu, Morysových domů a dalších nemovitostech ve vlastnictví SMZ, kdy nabídková ceny byla stanovena od 25% ceny určené znalcem. V případě BD by cena za zbytkový podíl SMZ měla být nabídnuta ve výši 40% z výchozí ceny určené znalcem.

 

Představenstvo rozhodlo, že svá práva, v souladu s usnesení členské schůze ze dne 29.3.2007, bude vymáhat soudní cestou a podnět podá také na Ministerstvo pro místní rozvoj a Státní fond rozvoje bydlení, které seznámí podrobně se všemi podrobnostmi jednání SMZ při získání státní dotace, výběru firem, nájemníků, postupu při výstavbě a provozu vybudovaných domů.

 

Představenstvo rozhodlo, že se obrátí na ostatní politické strany se žádostí o podporu při hledání čestného a spravedlivého řešení problémů členů BD a to tak, aby mohlo informovat členy před volbami do Senátu a hlavně volbami do zastupitelstva SMZ o jejich případné podpoře.

 

Představenstvo rozhodlo, že vyzve členy k účasti na demonstracích na náměstí před zlínskou radnicí. Demonstrace budou zaměřená proti jednání odpovědných představitelů SMZ, za práva a spravedlivé zacházení se členy BD, za morálku a spravedlnost a proti korupčnímu jednání, se kterým se v našem městě a v našem případě setkáváme.

 

hlasování:         pro 4                proti 0             zdržel se 0

Návrh, byl přijat.

 

Schůze skončila v 19:35 hodin.

 

Zapsal:            Pavel Sekula                                                               Zápis ověřil:     Petr Konečný

 
 

 

Statistiky

Online: 6
Celkem: 717844
Měsíc: 8763
Den: 196