Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ztráty ze smlouvy o sdružení

28. 5. 2014

1. Výše uvedenou smlouvu BD nikdy neschválilo na členské schůzi

2. Výše uvedenou smlouvu nám ISA předložila při přijímání 84 nových členů na členské schůzi dne 10.9.2002. Výše uvedená smlouva je neplatná, protože v době podpisu za BD, tj.16.8.2002, nebylo BD zapsáno v Obchodním rejsříku. Není nám známo, že by ostatní přistupující dostali při přijímání za členy jinou smlouvu, jestli vůbec nějakou.

3. Po našem upozornění neplatnosti někdy v září 2003 si nejdříve bývalé představenstvo objednalo právní služby u právnické firmy Hejduk a partneři z Českého Těšína ( v blízkosti ISA Consult ), která konstatovala, že platnost smlouvy resp.její závaznost pro BD by platila pouze v tom případě, že by BD byť i dodatečně ve lhůtě do tří měsíců po zápisu do Obchodního rejsříku smlouvu schválilo.

Za tuto "službu" zaplatilo bývalé představenstvo 10.647,- Kč

4. Následně se objevila jiná smlouva o sdružení s podpisem za BD již 18.8.2002. Byla zjevně zfalšovaná a antidatování potvrdil i bývalý starosta města Zlína pan Dostál.

5. V článku VI.výše uvedené smlouvy se SMZ zavázalo vložit do sdružení "věcný vklad ve formě uhrazené projektové dokumentace ve výši 5.900.000,- Kč".

A) Podle této dokumentace se nestavělo. Pro realizaci stavby musela být vypracovaná nová realizační projektová dokumentace firmou Ateliér 92. Tato dokumentace stála cca 1.100.000,-Kč a uhradili jsme ji v ceně stavby. O tom , že byla původní dokumentace špatná svědčí dodatek č.1 o koupi realizační dokumentace, kterým se snižuje cena o 400.000,- Kč. Toto snížení však již SMZ nikdy neopravilo a tudíž jeho vklad byl o tuto částku nižší.

B) Jak je uvedeno níže, SMZ ale neplatilo MEŘE jen dokumentaci, ale jakési seznamy zájemců o bydlení. Za to zaplatilo 1.975.000,- Kč a tato částka také nebyla odečtena. Jedná se jasný korupční ukazatel ! Když už nemohly osoby zúčastněné v projektu s MEROU pokračovat ve výstavbě ( změnily se podmínky dotace), výtáhli si peníze za " seznamy" tímto způsobem. Je třeba si uvědomit, že BD uhradilo za " zajištění zájemců o bydlení" ještě jednou a to firmě ISA Consult ( o tom v jiném článku ).Ta získala za každého člena 1.500,- Kč tj. 240.000,-Kč. Zajišťovat nic nemusela, jelikož přece město koupilo seznam zájemců za 1 975 000,- Kč a v době, kdy se očekávalo zvýšení cen bytů a zájemci se jen hrnuli bez potřeby marketingu. našimi členy byli z velké části zaměstnanci magistrátu a dodavatele stavby a jejich rodinní příslušnící.

Smlouvy s MEROU KE STAŽENÍ

C) BD uznává cenu projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení v částce do 1.000.000,- Kč. SMZ nás tak poškodilo o celkem 4.900.000 ,- Kč

6. Nejpodstatnějším nedostatkem ale je celá konstrukce této smlouvy, nezapočtení vícenákladů a špatná forma vypořádání.

A) Vícenáklady

I když to smlouva umožňuje a není to ani proti dotačním podmínkám, nebyly evidované vícenáklady spojené se stavbou a hrazené jednotlivými členy BD přímo dodavatelům. Jedná se především o změny dispozice bytů a s tím spojené stavební úpravy, změny zařizovacích předmětů, obkladů, podlah, změny kvality oken, jiné dodávky kuchyní apod. Tyto vícenáklady činili cca.10.000.000,- Kč. BD se bude snažit tyto vícenáklady do ceny stavby započíst. Je k tomu dána i možnost dle nových stanov z roku 2014.

B) Vklady a vyrovnání

Největší nedostatek smlouvy. Jedná se o to, že do stavby domů vložilo BD cca 78% finančních prostředků ( podle některých výpočtů až 82 % ) a město pouze dotaci , která činí podíl SMZ na domech cca 22 % ( resp.18% ). Vzhledem k ustanovení čl.VIII odst 7, který díky dotační podmínce nařizuje SMZ vlastnit po dobu 20-ti let nejméně 51% není vyřešeno navrácení podílu BD ve výši 29% ( resp.33%).Hrozí že za náš již jednou zaplacený podíl budeme muset platit ještě jednou a to až tržní podíl.Hrozí tedy škoda nejméně 46.618.370,-Kč.

Správně, vzhledem k dotační podmínce, měly být buď podíly skutečně 51% a 49%, tj.že bychom zaplatili méně nebo měl být rozdíl tj.29% ( resp.33%) realizován jako půjčka SMZ s následním vrácením po uplynutí 20-ti let. Jednoduché a neodporuje to podmínkám dotace.

Podmínky dotace jsou v jiné rubrice a zde najdete korespondenci s ředitelem SFRB. KE STAŽENÍ

 
 

 

Statistiky

Online: 6
Celkem: 717843
Měsíc: 8762
Den: 196