Jdi na obsah Jdi na menu
 


Předžalobní výzva městu 11.4.2017

12. 4. 2017

Statutární město Zlín

Zlín

Ve Zlíně dne 11. dubna 2017

Výzva k upuštění od neoprávněného zásahu do jména, osobnosti, soukromí i s uplatněním nároku na náhradu škody a nemajetkové újmy

- předsoudní výzva

Vážený pane primátore,

dne 29.3.2017 byl na stránkách města Zlína uveřejněn článek „Město Zlín chce prověřit hospodaření Bytového družstva Podlesí. I pomocí právníků“, který obsahuje  nepravdivá obvinění vznesená přímo či nepřímo vůči mé osobě v souvislosti s výkonem mé funkce předsedy představenstva Bytového družstva Podlesí.  Zejména tvrzení, že město řadu měsíců marně požaduje po družstvu  doložení kompletního účetnictví za roky 2006 až 2015 je lež, proti které se důrazně ohrazuji.  Opakovaně jsem totiž osobně se zástupci města jednal o způsobu realizace tohoto požadavku, zaslal  účetnictví v elektronické podobě, v minulosti do účetnictví umožnil zástupcům města nahlížet, a také navrhl podmínky, za jakých by bylo možno  jejich novému požadavku vyhovět. 

Také není pravda, že bych kdy uvedl,  že skutečnosti týkající se bytových domů na Podlesí IV jsou v pořádku. Právě naopak .  Naše družstvo je  společenství zde bydlících občanů,  kteří si  pořídili byt v bytových domech, ve kterém má spoluvlastnický podíl město Zlín.  Nikdo  z nás v té době netušil, že město  při jejich výstavbě neoprávněně získalo zásadně větší  velikost spoluvlastnického podílu  než byla výše jeho investice a to na úkor nás ostatních zde bydlících členů družstva.  Z důvodu  postoje města k tomuto problému je veden  z naší strany dlouhodobý spor o napravení této křivdy vůči zde bydlícím  občanům. S tím souvisí i nároky, které si město v souvislosti s nedůvodnou výší podílu uplatňuje (viz závěr článku) a tím navyšuje stávající poškození .  Jako běžní občané vůči  městu v nevýhodném postavení a na rozdíl od města také nedisponujeme technickými a ani peněžními prostředky k tomu, abychom zvládali například i realizaci jakýchkoliv   požadavků města, které si diktuje ze svého postavení a  tyto nemají  ani oporu v zákonu.   I tak jsme se městu snažili vyhovět a zaslali  návrh, aby si město neslo samo náklady na pořízení kopie kompletního účetnictví a  realizace proběhla v podvečerních hodinách, jelikož všichni máme svá zaměstnání. Město na návrh nikterak nereagovalo .  

Vzhledem ke shora uvedenému jsem tedy následující den po zveřejnění článku vyzval  zástupce města Zlína, včetně Vás, aby  jste předmětný článek odstranili  a zveřejnili omluvu, případně,  aby byl pod předmětný článek zveřejněn můj dopis.

 

Nejenže na mou výzvu nikdo nereagoval, ale dokonce dne 3.4.2017 bylo ze strany města Zlína v tomto jednání pokračováni, když Váš náměstek Jiří Korec v článku pro MF Dnes znovu uvedl : „Musíme jednat s péčí řádného hospodáře, a proto potřebujeme hospodaření Bytového družstva Podlesí nejprve zkontrolovat. Příslušné podklady nám však pan Sekula odmítá vydat a my se s jeho tvrzením, že je vše v pořádku, odmítáme smířit“.

 

Výrok „příslušně doklady nám však pan Sekula odmítá vydat“  je nejenže nepravdivý, ale ve spojení s tím, že zdůrazňujete potřebu zkontrolovat hospodaření Bytového družstva Podlesí , vyvolává dojem, že se dopouštím protiprávního jednání téměř hraničícího s trestnou činností.

Jak jsem již však výše uvedl,  tvrzení, že odmítám vydat účetnictví, je nepravdivé a  navíc difamující povahy, neboť negativně ovlivňuje moji pověst na veřejnosti, vážnost ve společnosti, čest a v neposlední řadě i moji pověst a postavení mezi občany Zlína.  Vaše tvrzení, pokud by jim bylo uvěřeno, ze mne činí nedůvěryhodného člověka, což pro mne znamená značný negativní dopad, neboť jsem  nejen předsedou představenstva Bytového družstva Podlesí, ale jsem i veřejně aktivní zejména pokud jde o otázku týkající se dodávek vody ve Zlíně.  Vaše tvrzení jsou tedy  zcela nepochybně neoprávněnými zásahy do mého práva na ochranu osobnosti podle § 81 obč. zák.

Vzhledem k tomu, že nepravdivými tvrzeními došlo ke snížení mé vážnosti a mého postavení ve společnosti a ve veřejném i soukromém životě ve značné míře, považuji újmu, která mi byla způsobena, za závažnou.

Vzhledem k této závažnosti, pokračování Vašeho jednání i po mé předchozí výzvě,  a  zejména z důvodu Vašeho motivu, který si dovozuji, tedy nepovažuji již za dostatečné zadostiučinění jen  odvolání nepravdivého údaje a v omluvě, ale s ohledem na ustanovení § 2956 občanského zákoníku uplatňuji již i nárok  na náhradu nemajetkové újmy v penězích, která mi byla jednáním zástupců města Zlína způsobena. S ohledem na dané okolnosti považuji za přiměřenou částku 200 000 Kč.

Vyzývám Vás tedy opět, abyste od dalších neoprávněných zásahů upustili a zejména, abyste  zveřejnili na svých stránkách omluvu tohoto znění: „Omlouváme se, že jsme dne 29.3.2017 v článku „Město Zlín chce prověřit hospodaření Bytového družstva Podlesí. I pomocí právníků“ zveřejnili informaci, že nám pan Sekula odmítá předložit účetnictví za roky 2006 – 2015 a že tvrdí, že je vše v pořádku. Toto tvrzení není pravdivé.“

Zároveň Vás vyzývám, aby jste  mi nejpozději do dne 30.dubna 2017 tuto omluvu také zaslali k mým rukám na adresu  Podlesí V 4705, 760 05 Zlín, a současně  ve stejné lhůtě zaplatili jako zadostiučinění na vzniklou nemajetkovou újmu částku ve výši 200.000 Kč a to bezhotovostním převodem na můj  účet číslo  27-1907810217 / 0100.

Nebude-li v uvedené lhůtě vyhověno mým zákonným nárokům, dovoluji si Vás upozornit na to, že z důvodu ochrany mého jména a mé vážnosti, se budu domáhat uvedeného  žalobou u soudu, kterou pak  prostřednictvím svého advokáta a to  již bez dalších upozornění, jakmile marně uplyne lhůta poskytnutá Vám k nápravě uvedeného stavu. Žalobou se pak již nebudu domáhat jen omluvy a zaplacení náhrady nemajetkové újmy v částce 200.000 Kč, ale i náhrady nákladů řízení, které mi tímto vzniknou.  Vzhledem k tomu tedy tuto výzvu současně považujte za výzvu ve smyslu ust.§ 142a o.s.ř.

S pozdravem                                                                                  

                                                                                  Pavel Sekula 

 
 

 

Statistiky

Online: 4
Celkem: 720342
Měsíc: 9307
Den: 264