Jdi na obsah Jdi na menu
 


Co dělat při převodu družstevního podílu

8. 2. 2007

Pravidla pro převod družstevního podílu 

 

 

 

1. Je třeba ( SMZ má za to, že nejlépe před tím než bude podepsána smlouva o převodu družstevního podílu ) nechat osobu nabyvatele schválit SMZ jako nového nájemníka. Novou nájemní smlouvu předloží BD až po schválení nabyvatele radou SMZ.Žádost o schválení najdete v této rubrice.

 

2. Smlouva o převodu družstevního podílu mimo obligátní ustanovení musí obsahovat i článek, kterým mimo převáděná práva a povinnosti člena BD převádí i práva a povinnosti vyplývající z Dohody o další majetkové účasti včetně všech dodatků jak vyplývá ze stanov BD Článek 8 Další majetková účast (DMU)na činnosti družstva odst.6. Smlouvy o DMU musí být přílohou smlouvy o převodu členských práv a povinností, musí být sepnuty ke smlouvě před ověřením podpisů.Hodnota členského podílu je cena ( tržní), za kterou je převod realizován. Pokud "prodáváte" byt (převádíte družstevní podíl) za 1.000.000,- Kč, tuto částku napíšete do smlouvy.

  

 3.  Smlouva o převodu družstevního podílu musí být předložena s ověřenými podpisy převádějícího i nabyvatele. Upozorňujeme, že mezi práva a povinnosti člena BD nepatří automaticky zajištění nebo převedení nájemní smlouvy. Vzorovou smlouvu o převodu družstevního podílu najdete v této rubrice.

 

 4. Poplatky za převod ve výši 2.000,-Kč uhradí nabyvatel družstevního podílu.

 

  

5. Nabyvatel uvede v souladu se stanovami čl.15 adresu pro zasílání pošty,popř. tel a mail adresu.

  

6. Pokud bude nabyvatel platit nájemné a ostatní formou SIPO předá písemně spojovací číslo včetně podpisu.

  

7. Před podpisem nájemní smlouvy nabyvateli musí být dohodou ukončena nájemní smlouva s převádějícím. Zároveň se zruší SIPO ( pokud bylo nastaveno) převádějícího.

 

8. Součástí nájemní smlouvy je i evidenční list nájemného.

 

9. Nájemní smlouva nabyvateli členských práv nebude vystavena a právo nájmu k bytu nevznikne bez předložení :

platné Dohody o převodu družstevního podílu obsahující převod DMU včetně všech dodatků ( ověřené podpisy )

-   uhrazení všech případných dluhů váznoucích k bytu

 

  

Sekula Pavel

předseda představenstva BD Podlesí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Statistiky

Online: 2
Celkem: 720329
Měsíc: 9299
Den: 283