Jdi na obsah Jdi na menu
 


Doklady pro schválení nájemníka

15. 2. 2014

Ze stanov BD Podlesí

 

Podmínky BD rozhodnutí o schválení nájmu.

 

 

 

Článek 9 B

Vznik členství

 

1)  Členy družstva mohou být pouze fyzické osoby za podmínek stanovených v ZOK a těchto stanovách. Podmínkou členství nových členů je, aby fyzická osoba byla občanem EU  a současně měla trvalý pobyt na území ČR. Toto ustanovení se použije, nestanoví-li závazné ustanovení práva EU (v případě závaznosti takovéhoto ustanovení pro ČR) nebo zákona ČR jinak.

 

 

 

 

Článek 17

Vymezení práv člena – nájemce bytu ve spoluvlastnictví družstva

 

 

5) Mezi podmínky pro to , aby družstvo rozhodlo o uzavření nájemní smlouvy k bytu, či více předmětům nájmu při převodu družstevního podílu patří následující:

 

a) Předložení platné smlouvy o převodu družstevního podílu s úředně ověřenými podpisy, ve schváleném znění, která je jako vzor umístněna na webových stránkách družstva v případě, že člen nabyl členství převodem družstevního podílu.

 

b)  Prokázání rodinného stavu.

 

c)  Uhrazení všech (i sporných) dluhů převádějícího v případě převodu družstevního podílu nebo v případě přechodu družstevního podílu dle článku 9B.

 

d) Předložením dokladů o bezdlužnosti vůči finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení a příslušné zdravotní pojišťovny.

 

e) Předložení dokladu o bezúhonnosti (čistý rejstřík trestů).

 

f) Čestného prohlášení, že budoucí nájemník nebyl či není členem statutárního orgánu společnosti, na kterou byl vyhlášený konkurz nebo byl konkurz zamítnut pro nedostatek majetku, čestného prohlášení, že budoucí nájemník není zatížen exekučním řízením. Podpisy na čestných prohlášeních musí být úředně ověřeny.

 
 

 

Statistiky

Online: 5
Celkem: 720339
Měsíc: 9305
Den: 272