Jdi na obsah Jdi na menu
 


23. 12. 2020 Směrnice č. 2 - hlasování členské schůze per rollam

23. 12. 2020

Směrnice Bytového družstva Podlesí pro hlasování členské schůze formou per rollam.

 

Stanovy bytového družstva Podlesí (dále jen „družstvo“) obsahují v článku 19 bod 16) možnost hlasování per rollam. Podmínkou této formy hlasování je Směrnice hlasování per rollam schválená členskou schůzí.

 

Procedurou per rollam se rozumí korespondenční hlasování jednotlivých členů družstva. Rozhodná většina se počítá z celkového počtu všech hlasů všech členů družstva.

 

a) Hlasování per rollam probíhá e-mailem nebo písemně. Obě formy jsou možné současně.

b) Hlasování per rollam členské schůze probíhá za účasti všech členů družstva.

c) Lhůta pro hlasování je 15 dnů. Začátek lhůty začíná dnem doručení návrhu rozhodnutí všem členům družstva, přičemž za doručené se považuje i bezvadné zveřejnění návrhu na informační desce webu družstva www.bdpodlesi.cz. Návrh rozhodnutí bude současně rozeslán maily, nebo vhozen do schránky člena družstva v případu, že člen nemá mailovou adresu.

d) Hlasování per rollam nemůže být uplatněno v případě rozhodování o vyloučení člena družstva a jiných závažných otázkách dle čl. 19 stanov bod 4 písm. a), g), h) , l), m), p), q), r), u), v) a w).

f) Návrh rozhodnutí musí obsahovat text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění, lhůtu pro doručení vyjádření člena (která činí 15 dnů) a podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí, nebo odkaz na jejich umístění na webu v elektronické podobě.

g) Za doručené se považuje odpověď člena družstva v termínu, která je podepsaná a buď v naskenované podobě zaslána na mailovou adresu družstva (bdpodlesi@seznam.cz), nebo poslána v písemné podobě poštou na adresu družstva, nebo vhozena v písemné podobě do schránky družstva v domě na Podlesí V 5407.

h) Každý z účastníků hlasování je povinen přesným hlasováním vyjádřit názor (pro -

proti, zdržel(la) se hlasování) uděláním křížku u příslušné volby a identifikovatelně označit hlasování jménem, příjmením a bydlištěm.

i) Za společné členy družstva (manžele) hlasuje vždy pouze jeden z nich.

j) Představenstvo je povinno oznámit výsledky hlasování nejpozději do 10 kalendářních dnů po skončení hlasování. Oznámení stačí vyvěsit na web družstva.

k) Písemná forma zápisu o hlasování per rollam obsahuje mimo data ukončení hlasování také celé znění každého usnesení a výsledek hlasování.

 

Tyto směrnice schválila členská schůze na svém jednání dne 23. 12. 2020

 
 

 

Statistiky

Online: 6
Celkem: 717851
Měsíc: 8767
Den: 202