Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výpočet vyúčtování-spotřeby vody a tepla

23. 3. 2012

Jak se počítají náklady na vodu a teplo?

 

Spotřeba vody a tepla je měřena fakturačními měřidly na patě domu společně pro všechny byty v každém domě. Podle těchto měřidel dostává družstvo faktury za teplo a vodu pro jednotlivé domy. V bytech jsou poměrová měřidla na teplo a vodu, které mají nižší třídu přesnosti než měřidla fakturační. U tepla navíc dochází ke ztrátám v rozvodech po domě.

 

Bytové družstvo Podlesí, Podlesí V , 760 05 Zlín, IČO 26296653

 

Vyúčtování vody, tepla a služeb od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013

 

Číslo bytu:                                                                         

Plocha bytu:                             100,29 m2                          

Započitatelná plocha bytu:          78,15 m2                                   

 

Stavy bytových měřidel:

Měřidlo               od                 do           počáteční stav      koncový stav                spotřeba

Voda           1.1.2013                                     262,0 m3             326,0 m3                  64,0 m3

Voda                               31.12.2013                      m3                      m3                           0,0 m3

Teplo          1.1.2013                              31283,0 kWh      37248,9 kWh          5965,9 kWh

Teplo                              31.12.2013                   kWh                   kWh                 0,0 kWh

 

Náklady pro dům:

Voda         Spotřeba celková                                                                                1866,0 m3

                  Cena celková                                                                                156758,00 Kč

                  Cena jednotková                                                                             84,01 Kč/m3

                  Součet naměřených hodnot bytových měřidel                                       1679,3 m3

                  Poměr skutečných/naměřených hodnot měřidel                                        1,11118

Teplo         Spotřeba celková                                                                                550,51 GJ

      Cena celková                                                                                320658,17 Kč

      Cena jednotková                                                                           582,47 Kč/GJ

      Započitatelná plocha UT                                                                    1485,86 m2

      Základní složka (40% celkové spotřeby)                                      61167,83 kWh

      Spotřební složka (60% celkové spotřeby)                                       91751,7 kWh

      Jednotková spotřeba základní složky                                             41,17 kWh/m2

      Součet naměřených hodnot bytových měřidel                                101946,4 kWh

      Poměr skutečných/naměřených hodnot měřidel                                        1,50000

      Cena jednotková (1GJ = 277.778 kWh)                                         2,10Kč/kWh

 

Náklady na byt:

Voda         Přepočtená spotřeba                                                                             71,1 m3

      Náklady                                                                                           5974,22 Kč

      Zálohy                                                                                              8640,00 Kč

      Zálohy - náklady                                                                             2665,78 Kč

Teplo         Přepočtená spotřeba                                                                     8948,8 kWh

      Základní složka                                                                                 6746,11 Kč

      Spotřební složka                                                                             11258,94 Kč

      Náklady                                                                                         18005,05 Kč

      Zálohy                                                                                            17124,00 Kč

      Zálohy - náklady                                                                             -881,05 Kč

 

 

Vyúčtování celkem                                                                                           1784,72 Kč

 

Přeplatek celkem (zaokrouhleno)                                               1785

 

Reklamaci vyúčtování můžete uplatnit písemně u Bytového družstva Podlesí do 30. 4. 2014

Finanční vypořádání bude provedeno prostřednictvím banky nebo v hotovosti nejpozději do 30. 6. 2014. Číslo účtu BD u FIO banky č.ú. 2000167758/2010.                                                        Vytištěno 21.3.2014

 

 

 

 

 

 

Výpočet:

 

 

 

1.Voda – náklady na dům

 

a) Cena jednotková = cena celková / spotřeba celková

 

b) Poměrový koeficient = spotřeba celková / součet naměřených hodnot měřidel v bytech

 

Voda – náklady na byt

 

a) Přepočtená spotřeba = spotřeba bytu * poměrový koeficient vody

 

b) Náklady = přepočtená spotřeba * cena jednotková

 

2.Teplo – náklady na dům

 

a) Jednotková cena Kč/GJ= cena celková / spotřeba celková

 

b) Celková spotřeba-přepočet na kWh  = spotřeba celková (GJ ) * 277,778 ( výsledek v kWh ) – výpočet skrytý

 

c) Základní složka 40% = celková spotřeba v kWh * 0,4

 

d) Spotřební složka 60% = celková spotřeba v kWh * 0,6

 

e) Jednotková spotřeba = základní složka / započitatelnou plochou UT

 

f) Poměrový koeficient = celková spotřeba v kWh / součet naměřených hodnot bytových měřidel

 

g) Cena jednotková Kč/kWh = cena celková / celková spotřeba v kWh

 

Teplo – náklady na byt

 

a) Přepočtená spotřeba = spotřeba bytu * poměrový koeficient tepla

 

b) Základní složka = započitatelná plocha bytu * jednotková spotřeba základní složky * cena jednotková

 

c ) Spotřební složka = přepočtená spotřeba * 0,6 * cena jednotková

 

d) Náklady = základní složka + spotřební složka

 

Číselné hodnoty ve vyúčtování jsou zaokrouhlené na 2 des.místa. Skutečný výpočet je bez zaokrouhlení.

 

 
 

 

Statistiky

Online: 5
Celkem: 720340
Měsíc: 9305
Den: 270