Jdi na obsah Jdi na menu
 


20.10.2010 Zápis z jednání s fy MANAG a.s

11. 11. 2010

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / KONTAKT
Ing. Jureček
 602 716 342
jurecek@manag.cz

ZLÍN

20.10.2010


 

 

                  Zápis z jednání dne 20.10.2010.

 

Stavba : Bytové domy Podlesí B1 – B6

 

Přítomni :       za BD Podlesí    – pan Pavel Sekula

                        za MANAG, a.s. – Ing. Jaroslav Cekota

                                                        Ing. Jiří Jureček

                                                        pan Pavel Švenda

 

            Dnešního dne proběhla schůzka přítomných za účelem projednání konečného postupu ve věci reklamací výše uvedených domů. Jedná se o :

 

1.  Zatékání do suterénních prostor 

           

            MANAG zpracuje do 5.11.2010 návrh řešení, ve kterém stanoví způsob provedení oprav stěn do výše cca 50 cm a utěsnění spár v betonových mazaninách tak, aby po stránce estetické a funkční vyhověl BD Podlesí. To znamená, aby opravené plochy zdiva nevykazovaly fleky, omítka se nebude odlupovat apod.

             Do stejného data předloží harmonogram postupu prací výše uvedeného včetně dokončení a rozsahu prací na odstranění vlhkosti domů B1-B3. Dům B4 není předmětem oprav.

            BD Podlesí požaduje veškeré práce ukončit k datu 30.6.2011 s tím, že vnitřní práce v rozsahu dle dohody na domě B5 budou ukončeny v letošním roce (variantní řešení oprav stěn pomocí sanačních omítek a maleb proti vlhkosti). Zárověň BD Podlesí zajistí odstranění porostu podél všech bytových domů tak, aby byla trvale zajištěna výměna vzduchu ze suterénních prostor.

 

 

2. Praskliny

           

            BD Podlesí reklamuje praskliny stěnových a stropních konstrukcí, balkonů a špatné zavírání bytových dveří.  MANAG konstatuje, že reklamované vady vznikly především z důvodu statického a také z nevhodně navrženého stavebně konstrukčního řešení a návazných dispozic bytů zpracovatelem projektové dokumentace (viz znalecký posudek č.01/2009 ze dne 15.1.2009). Proto bude reklamovat tyto nedostatky u Atelieru 91 Zlín jako zhotovitele projektu pro MANAG a pana Ing. Jiřího Stehna jako zpracovatele projektu statiky.

           

            Zároveň se MANAG zavazuje k tomu, že provede odstranění uvedených závad dle seznamu dříve předaného BD Podlesí MANAGu do konce března 2011. Za tím účelem bude zaveden samostatný stavební deník, ve kterém se povedou zápisy o průběhu reklamací s popisem použitého materiálu a odpracovaných hodin. BD Podlesí navrhuje, že je ochotno se podílet na úhradě těchto nákladů, pokud bude o to požádáno.

 

 

 

 

 

 

 

Za BD Podlesí : pan Pavel Sekula                        ………………………

 

 

 

Za MANAG, a.s.: Ing. Jaroslav Cekota    ………………………

 

 

 

                              Ing. Jiří Jureček                          ………………………

 

 

 

                              Pan Pavel Švenda                     ……………………..

 
 

 

Statistiky

Online: 3
Celkem: 720336
Měsíc: 9302
Den: 272