Jdi na obsah Jdi na menu
 


Archiv

Nalezené příspěvky

Nouzové otevírání dveří (i auta)

4. 12. 2020

 

Členská schůze 23. 12. 2020 - Per Rollam

23. 12. 2020

1. Schválení účetní uzávěrky

2. Schválení navýšení odměny Sekula

3. Schválení smlouvy o výkonu funkce domovníka

4. Schválení odměny Sadílek

5. Schválení směrnice družstva o hlasování členské schůze formou per rollam

 

23. 12. 2020 Směrnice č. 2 - hlasování členské schůze per rollam

23. 12. 2020

Ke stažení.

Směrnice Bytového družstva Podlesí pro hlasování členské schůze formou per rollam.

 

Dohody s městem 2020 1

29. 12. 2020

Dohoda o narovnání

(13. 11. 2020, Zobrazení: 50)

Adresa: /clanky/jednani-se-smz-o-prevodu-majetkovych-podilu/dohody-s-mestem-2020/dohoda-o-narovnani.html

Dohoda o narovnání“ (ke stažení) ukončuje vlastní soudní pře, ve kterých nás město žaluje o částky 708. 232,3 Kč za roky 2004 až 2006 a 1. 449. 285,83 Kč za roky 2014 až 2015.

 

V rámci dohody jsme přepočítali všechny roky (2004 až 2019) a po vzájemném kompromisu jsme se domluvili na částce vyrovnání ve výši 1. 565. 578 Kč.

Tato částka ovšem celá zůstane na účtu družstva (zvláštní účet) a tyto finanční prostředky budou použity na obnovu majetku, nebo investice do něj!

 

Dohody s městem 2020 2

29. 12. 2020

Smlouva o správě společné věci

(13. 11. 2020, Zobrazení: 55)

Adresa: /clanky/jednani-se-smz-o-prevodu-majetkovych-podilu/dohody-s-mestem-2020/smlouva-o-sprave-spolecne-veci.html

 

Smlouva o správě společné věci“(ke stažení) nahrazuje starou „Dohodu podílových spoluvlastníků o hospodaření se společnou věcí“, kterou družstvo nikdy neschválilo a považovali jsme ji tak za pro družstvo nezávaznou.

Tato dohoda zachovává princip, že byty zvláštního určení „patří“ městu a město si je také po 20-ti letech ponechá, příjmy z ostatních bytů se dělí ve stávajícím spoluvlastnickém poměru.

Důležitá ustanovení jsou však na straně nákladů, které se po novu dělí na „Náklady na opravy“ a na „Ostatní náklady“. „Náklady na opravy“ jsou náklady na opravy, údržbu, změnu či zlepšení (investice) bytových domů, náklady na spotřebu materiálu, náklady na služby domovníka, úklidu a také náklady na spotřebu elektrické energie či revize.

Město se na „Nákladech na opravy“ podílí 52,85%. Na „Ostatních nákladech“, jako jsou např. mzdové náklady, ostatní služby družstva, cestovné, náklady kanceláře atd., se město podílí 40%.

Správcem domů i nadále zůstává družstvo, které je mimo jiné oprávněno k uzavírání a ukončování smluv s jednotlivým plněním do 300.000,- Kč ročně.

Po 15-ti letech tak skončily, nebo resp. skončí soudy a podpisem smluv, doufám, zahajujeme novou etapu ve vztazích s městem. Věřím, že se dokážeme dohodnout i na ostatních sporných záležitostech, vyplývajících ze společné investice do bytových domů na Podlesí.

Jsou před námi další úkoly a práce, jelikož tím hlavním cílem pro nás je, abychom nabyli spravedlivě majetek, který nám náleží tak, jak bylo v minulosti slíbeno a dohodnuto.

 

Jednání s ministerstvy

29. 12. 2020

Jenom v posledních dvou měsících jsme absolvovali schůzku s ministryní pro místní rozvoj paní Klárou Dostálovou, nebo s náměstkem ministryně financí panem Koubou.

S MMR, MF a MV řešíme prováděcí předpis, který umožní v našich případech prodej majetku za cenu nižší než obvyklou. To je velmi důležité pro schválení vypořádání majetku zastupiteli měst a obcí.

Společně s BD v Liberci jsme zajistili v tomto duchu zákonodárnou iniciativu, která prošla vládou (bohužel ji vláda nedoporučila) a bude se jí zabývat Parlament ČR.

Je potřeba vyřešit daňové dopady převodu za cenu nižší než obvyklou a navrhujeme změny v daňových zákonech.

Vytvářím mapu družstev, která postavila byty za podobných podmínek, jako je tomu v našem případě. Tato družstva v letech 2000 až 2004 také sdružila svoje finanční prostředky s městy a obcemi za účelem výstavby nájemních bytů. Města a obce byla příjemcem státní dotace dle nař. vlády 481/2000. 

Sbíráme zkušenosti a příklady ostatních družstev, která jsou již vypořádána a majetek měst a obcí byl na družstvo již převeden. Poslouží to nám i ostatním, kteří máme s vypořádáním majetku problémy.

 

ANONYM 19. 3. 2018

29. 12. 2020

ANONYM

Lhát, vymýšlet si, intrikovat a manipulovat je častou vizitkou psychopatů. Často jsou to lidé zlí, zákeřní a samozřejmě zbabělci.

To, že takový člověk nemá tu odvahu se podepsat, často svědčí i o tom, že pisateli scházejí vědomosti, znalosti a inteligence.

Dovolte, abych se s Vámi podělil o pár případů takového zbabělého a podlého jednání.

Anonym 19. 3. 2018  ve svém přípisu píše lži a nesmysly se zjevným úmyslem poškodit představenstvo před jeho opětovnou volbou v roce 2018. Takové a další podobné lži však poškozují celé družstvo a všechny bydlící družstevníky. Právě díky lžím a podvodům z let 2002 až 2004 koneckonců máme problémy s majetkovým vypořádáním.

Otázkou je, komu takový Anonym z domu 5408 ve skutečnosti slouží.

Proto neustále upozorňuji a nabádám členy družstva, aby se věcmi zabývali a hledali pravdu. Bez schopnosti rozlišovat pravdu od lži ztrácíme schopnost se v našem světě orientovat a poznat, komu o co ve skutečnosti vlastně jde!

 

ANONYM 17. 12. 2020

29. 12. 2020

ANONYM

Lhát, vymýšlet si, intrikovat a manipulovat je častou vizitkou psychopatů. Často jsou to lidé zlí, zákeřní a samozřejmě zbabělci.

To, že takový člověk nemá tu odvahu se podepsat, často svědčí i o tom, že pisateli scházejí vědomosti, znalosti a inteligence.

Dovolte, abych se s Vámi podělil o pár případů takového zbabělého a podlého jednání.

Anonym 17. 12. 2020  ve svém přípisu na hlasovacím lístku při hlasování členské schůze formou per rollam vyjadřuje pochybnosti a nedůvěru, aniž by se přesvědčil o faktech, aniž by se na potřebné věci zeptal. Předkládá argumenty a úvahy, které jsou v rozporu se skutečností i logikou.

Proto neustále upozorňuji a nabádám členy družstva, aby se věcmi zabývali a hledali pravduBez schopnosti rozlišovat pravdu od lži ztrácíme schopnost se v našem světě orientovat a poznat, komu o co ve skutečnosti vlastně jde!

 

Návrh zákona

29. 12. 2020

Spolu s kolegy z BD v Liberci jsme spolupracovali na přípravě návrhu zákona, který by zjednodušoval majetkové vypořádání při převodu podílu měst a obcí na družstva v případech sdružených finančních prostředků při výstavbě nájemních bytů za pomoci státní dotace a pravidel nař. vlády 481/2000 Sb.

NÁVRH ZÁKONA KE STAŽENÍ

 

Úspory představenstva (2020)

30. 12. 2020

V minulosti na členské schůzi Vám představenstvo předložilo v písemné podobě materiál s názvem „Provozní úspory představenstva BD Podlesí“. Dovolím si připomenout některá stěžejní fakta.

 

1. Úspora z vyúčtování výnosů a nákladů.

Správa domů Zlín s.r.o. (městská organizace, která nám do roku 2005 dělala správu) ještě v roce 2005 poslala městu z titulu nesprávně započtených nákladů částku 357.905,- Kč za rok 2004. Navíc bylo městu Správou domů Zlín s.r.o. posláno i celé nájemné z bytů zvláštního určení ve výši 181.000,-Kč.

V dalších letech jsme tomuto zabránili a přes všechny obtíže se nám díky nedávno podepsaným smlouvám podařilo naši úsporu obhájit.

 

Úspora cca 500.000,-Kč ročně. Za dvacet let je to cca 10.000.000,- Kč!

 

2. Úspora z vyúčtování služeb

Představenstvo v roce 2005 rozhodlo, že všechny služby, mimo dodávku tepla a studené vody, budou hrazeny z nájemného. Do té doby jsme služby (elektřina společných prostor, STA, výtahy, úklid atd.) platili navíc nad rámec nájemného.

V dalších letech jsme tomuto zabránili a přes všechny obtíže se nám díky nedávno podepsaným smlouvám podařilo naši úsporu obhájit.

 

Úspora cca 400.000,-Kč ročně. Za dvacet let je to cca 8.000.000,- Kč!

 

3. Úspora na nájemném

Je zřejmé, pokud bychom pokračovali v trendu roku 2005, kdy jsme městu odevzdali z nájemného 539.000,- Kč, že bychom brzy přišli o všechny finanční prostředky a byli bychom donuceni zvýšit nájemné.

 

V tom případě by ovšem nastal zajímavý paradox! Čím více bychom zvyšovali nájemné, tím bychom zároveň více finančních prostředků odváděli městu (51%)! Pro prosté zachování rovnovážné bilance finančních toků by bylo potřebné zvýšit nájemné, pokud si dobře pamatuji, asi 2,5x. TJ. cca na 20 Kč/m2, ročně (místo cca 880.000,- Kč) bychom zaplatili cca 2.200.00,- Kč. Platili bychom tedy cca 1,5 x 880.000 korun navíc a z toho by odešlo 51% městu.

 

Úspora cca 670.000,-Kč ročně. Za dvacet let je to cca 13.400.000,- Kč!

 

Rozumím tomu, že ne každý je schopen pochopit všechny ekonomické souvislosti, a proto jsem se snažil výše uvedené argumenty co nejvíce zjednodušit.

 

Zaznamenal jsem snahu skrze hloupé, a hlavně anonymní letáky v domech, znevěrohodnit naše, v poskytnutých materiálech, tvrzení. Jsem kdykoliv připraven naše tvrzení prokázat a pokud budete mít k věci dotazy, na každý odpovím.

 

Ale existuje jednoduchá kontrola obou prvních bodů. Jsou to žaloby města (dnes jsou již tyto spory díky podpisu smluv o vyrovnání a o správě společné věci ukončeny), které byly podány u Okresního soudu ve Zlíně.

 

V roce 2018 podalo město žalobu na družstvo a dožadovalo se částky 483.095,-Kč ročně za období let 2014 až 2016. To plně koresponduje s údajem v bodu 1.

 

V téže žalobě se poukazuje na to, že služby jsme neměli právo hradit z nájemného. Jen elektřina, úklid a náklady domovníka činí podle těchto výpočtů 408.173,-Kč ročně. Opět plně v souladu s údaji, které jsme členské schůzi poskytli již v roce 2017 a najdete je zde v bodě 2.

 

Celkové úspory tak v celkovém součtu převyšují 30 mil. korun.


 

Je potřeba si uvědomit, že díky všem opatřením, která představenstvo v čase provedlo a přes mnohé protivenství, zpochybňování, pomlouvání a házení klacků pod nohy tato opatření představenstvo také obhájilo, že se jedná o obrovský úspěch.

 

Věřím, že se tak otevřou oči všem členům družstva, tedy i těm, kteří z nejrůznějších důvodů představenstvu nevěřili.

 

Petice na vybudování parkoviště Kocanda

30. 12. 2020

PETICE ke stažení 

 

Situace s parkováním na ulicích Podlesí a Hony na Jižních svazích ve Zlíně je katastrofální a zaparkované automobily mnohdy ohrožují možnosti zásahů vozů záchranného integrovaného systému.

Z podstaty tak vzniká nebezpečí v případech onemocnění, úrazů, nehod a živelných událostí, že se lékaři, nebo hasiči nedostanou včas na místa ohrožení. Často je parkujícími automobily znemožněn příjezd k nástupním plochám.

Státní orgány i orgány města Zlína nejsou schopny ani při použití represivních postupů zajistit volný a bezpečný průjezd v inkriminovaných lokalitách, nebo odstranění překážejících automobilů.

Z těchto důvodů žádáme představitele města Zlína, aby se neprodleně situací zabývali a zajistili bezpečnost v uvedených lokalitách. Jako vhodné řešení se jeví vybudování pomocné parkovací plochy na uvedeném místě (parcely č. 2735/14 a č. 7438) tak, jako je tomu i při výstavbě a zprovoznění obdobné nové parkovací plochy na ulici Okružní (Centrální park, na místě po bývalém „torzu“).

 

Nalezené složky

Nebyly nalezeny žádné složky
 

 

Kontakt

Bytové družstvo Podlesí

603 899 170

bdpodlesi@seznam.cz

Mail listArchiv

Kalendář
<< prosinec / 2020 >>

Statistiky

Online: 6
Celkem: 498511
Měsíc: 7700
Den: 226