Jdi na obsah Jdi na menu
 


ANONYM 17. 12. 2020

29. 12. 2020

ANONYM ze dne 17. 12. 2020 (podepsaný „dům 5406“)

„Hlasování per rollam“

 

Bod 1. Schválení účetní uzávěrky.

ANONYM: „Nemám důvěru k výsledkům hospodaření, když BD Podlesí nemá svoji účetní, která by měla potřebnou kvalifikaci

201217-1.jpgFAKTA:

BD Podlesí má svého účetního. Vedení účetnictví vykonávám dlouhodobě na základě živnostenského oprávnění č. 381006 – 3597 - 00 ze dne 9. 3. 2004. Vedl jsem (v současné době dva subjekty) účetnictví několika právnických osob.

O tom, že je účetnictví družstva vedeno správně svědčí to, že účetnictví družstva prošlo a prochází každoroční kontrolou kontrolní komise, kontrolou ze strany města, úspěšně auditem, moje práce odolala trestnímu oznámení a policie neshledala pochybení a účetnictví prošlo i kontrolou FÚ pro Zlínský kraj. Bez připomínek.

 

Bod 2. Schválení navýšení odměny pro předsedu družstva.

ANONYM: „Navrhovaná odměna by stavěla práci předsedy BD na úroveň hlavního zaměstnání, což je nepřijatelné. Vždyť práce v BD nevyžaduje pracovat každý den. A ani účetnictví se nedá počítat jako časová zátěž, protože toto má zpracovávat kvalifikovaný účetní“.

201217-2.jpgFAKTA:

Na poslední větu bylo odpovězeno v předcházejícím komentáři. Bohužel se pisatel neobtěžoval ani zeptat na potřebnou kvalifikaci.

Práce předsedy představenstva je v našem případě neuvěřitelně komplikovaná záležitost, která si vyžaduje nejenom svůj čas, ale především složitou přípravu a mnoho znalostí. A také obrovskou porci odvahy a vytrvalosti. Je to práce, která nikdy nekončí a není ohrazena pevným časem. Je to práce, která je velmi odpovědná a předseda má velkou hmotnou odpovědnost vůči všem členům družstva.

Ta složitost je dána, mimo běžnou agendu družstva, především komplikovanými smluvními vztahy a stavem majetku tak, jak se do tohoto stavu BD v době výstavby dostalo a úkoly, které z této situace vyplývají.

Předseda představenstva musí být nejenom vzdělaný a zkušený v otázkách ekonomiky a práva, ale také musí být schopen jednat s mnoha dalšími subjekty státní správy a s představiteli jiných družstev.

Jenom v posledních dvou měsících jsme absolvovali schůzku s ministryní pro místní rozvoj paní Klárou Dostálovou, nebo s náměstkem ministryně financí panem Koubou.

S MMR, MF a MV řešíme prováděcí předpis, který umožní v našich případech prodej majetku za cenu nižší než obvyklou. To je velmi důležité pro schválení vypořádání majetku zastupiteli měst a obcí.

Společně s BD v Liberci jsme zajistili v tomto duchu zákonodárnou iniciativu, která prošla vládou (bohužel ji vláda nedoporučila) a bude se jí zabývat Parlament ČR.

Je potřeba vyřešit daňové dopady převodu za cenu nižší než obvyklou a navrhujeme změny v daňových zákonech.

Já děkuji členům družstva za důvěru a schválení navýšení odměny za moji práci, ale s plnou odpovědností a vahou svých zkušeností si dovolím tvrdit, že taková práce by měla být ohodnocena několikanásobně více. Beru to však tak, že mimo ostatní členy družstva to dělám také pro sebe, jelikož jsme všichni na jedné lodi.

Nebudu zde vypočítávat čas, který tomu věnuji (jelikož i v naprostém soukromí není možné zcela na vše zapomenout). Nejde toliko o čas. Důležité jsou skutky. Uvědomme si prosím, o co vše bychom přišli, kdybychom od roku 2003 nezjišťovali skutečný stav našeho majetku a smluvních ujednání. A kdybychom neusilovali o sjednání nápravy.

Dovolím si ale uvést jeden příklad toho, co není vidět, co není běžnou agendou, ale má přímou souvislost s výkonem funkce předsedy představenstva. Jedná se o problémy s parkováním automobilů a také s bezpečným příjezdem vozů hasičů a sanitek.

Již delší dobu jednám s několika předsedy SVJ v okolí. Vypracoval jsem petici (najdete ji v rubrice AKTUALITY, podrubrice NA ČEM SE PRACUJE, v článku "Petice na vybudování parkoviště"), kterou po schválení necháme podepsat lidmi, kteří budou souhlasit, a která vyzývá město k tomu, aby postavilo parkoviště na místě bývalých stavebnin nad konečnou zastávkou Kocanda. Vyjednávám s panem Čížkem, který je odpovědným náměstkem na městě a jednám s ředitelem MP i vedoucím hasičské stanice ve Zlíně. Společně hledáme místa k možnému parkování, připravujeme rozšíření parkování u domů, ale zároveň necháme označit místa na ulici Podlesí, kde nesmějí stát automobily, jelikož tyto brání volnému průjezdu vozů ZIS. Téměř denně volám MP, aby hlídky upozorňovaly na nevhodné stání. Potřebujeme mít více místa k parkování, zároveň musíme zabezpečit k domům volný příjezd!

 

Bod 5. Schválení směrnice o hlasování per rollam.

ANONYM: „Neuznávám hlasování s uvedením jména s adresou, protože tento způsob je příliš zranitelný pro člena družstva; a sice, že se může dostat do nemilosti představenstva družstva“.

201217-3.jpgFAKTA:

Bylo by to možná k smíchu, když si uvědomíme, že na členské schůzi přece každý vidí, jak kdo hlasuje a tedy není v tomto podstatný rozdíl, ale bohužel je to strašné poznání, že se někdo bojí signifikantně a otevřeně projevit svůj názor! Vždyť nežijeme v totalitě a projevit svobodně svůj názor je jeden z nejdůležitějších výdobytků naší doby. Navíc, když se jedná o náš majetek a hospodaření s ním…

Bohužel i množství dalších odevzdaných hlasů, kdy je u všech bodů zatrženo „zdržel se hlasování svědčí nejenom o tom, že někteří členové družstva stále neznají dobře situaci, v které družstvo je, nechtějí obětovat čas poznáním podstaty věcí a argumentů, ale evidentně se také obávají něčeho, k čemuž nemůžou mít nejmenší důvod.

Nikdo z představenstva družstva se nikdy za žádných okolností nezabýval osobními věcmi (mimo vyložených excesů, které byly v souladu s dobrými mravy řešeny právní cestou) a vše jsme řešili pouze na základě faktů a norem demokratické společnosti.

Žádný člen družstva, jakkoliv nejistý v běžných záležitostech okolo svého majetku v družstvu, nemá a nikdy neměl žádný důvod se čehokoliv obávat. Představenstvo je šestičlenné, každý má právo se navíc obrátit v případě problémů na členy kontrolní komise a družstevníci mají v zádech (v případě zneužití postavení) město a samozřejmě i soudy.

 
 

 

Kontakt

Bytové družstvo Podlesí

603 899 170

bdpodlesi@seznam.cz

Mail listArchiv

Kalendář
<< březen / 2024 >>

Statistiky

Online: 2
Celkem: 680378
Měsíc: 8745
Den: 208