Jdi na obsah Jdi na menu
 


HISTORIE BD

Příspěvky

XI. Díl jedenáctý

9. 11. 2018

XI. LŽI - Jana Holcová, odbor ekonomiky a majetku, Pavla Šafaříková, pověřená vedoucí oddělení právního, Jiří Korec, náměstek primátora, nyní primátor SMZ

Několik případů a důkazů toho, že nejenom politici, ale i vysocí úředníci magistrátu SMZ lžou občanům města ve věci BD.

Paní Jana Holcová, vedoucí odboru ekonomiky a majeteku

Na členské schůzi BD dne 12.4.2018 se vyjadřovala k otázce Dohody podílových spoluvlastníků paní Holcová, vedoucí odboru ekonomiky a majetku, vysoce postavená úřednice magistrátu města Zlína. Souviselo to s mojí odpovědí na dotaz pana Matulíka a mého vyjádření k informacím pana Korce, že družstvo nepředalo městu doklady dle výše uvedené dohody. Paní Holcová, jak vyplývá ze zápisu str.5 dole a str.6, doslova řekla toto:

Já bych chtěla jenom dodat na pravou míru to, jak říkal pan Sekula, že byl v radě schválený dodatek dohody o hospodaření. Žádný dodatek k dohodě o hospodaření schválený nebyl. Byl odsouhlasený radou (!!!), měl jít dál do zastupitelstva, ale protože pan Sekula týden před jednáním zastupitelstva oznámil, že členská schůze a představenstvo s ním nesouhlasí, tak byl tento materiál z jednání stažen. Takže to jenom abyste věděli. Takže stále platí to, co je uvedené v dohodě v bodě 11, já vám ho přečtu, že se BD zavazuje, že bude pravidelně předkládat nejpozději do 25. dne následujícího měsíce po skončení kalendářního čtvrtletí, aktuální výsledky hospodaření tj. rozvahu, výkaz zisku a ztrát, případně další upřesňující materiály a nejpozději do 28.2. následujícího roku bude předkládat vyúčtování všech nákladů a výnosů spojených se společným hospodařením s bytovými domy za daný kalendářní rok. A družstvo je povinno umožnit městem pověřené osobě fyzickou kontrolu účetních dokladů, na jejichž základě byly podklady za příslušné období zpracovány. Takže to co vám tady říkal pan Sekula, že jsou nějaké džentlmenské dohody, že se to předkládat nebude, není pravda. A nevím potom, proč teda předkládá alespoň to vyúčtování nákladů a výnosů, když tady tvrdí, že to není platné. Jenom abyste věděli, jaká je skutečnost.“ konec citace.

Z odpovědi města na moji žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, když mi byl poslán zápis KE STAŽENÍ - rozhodnutí Zastupitelstva města Zlína ze dne 7.11.2013 č. 8/22Z/2013 vyplývá, že toto rozhodnutí je plně v souladu s mým tvrzením a dokazuje, že skutečně Zastupitelstvo města Zlína dohodu změnilo a to tak, že inkriminovaný článek III. odst.11, na který se paní Holcová i pan Korec odkazují, úplně zrušilo a nahradilo tak, že družstvo je povinno nejpozději do 31.7. následujícího roku předložit vyúčtování všech výnosů spojených se společným hospodařením, což potvrzuje, že paní Holcová lhala.

Paní Holcová, jelikož byla přítomna těchto jednání, lhala, a materiál tedy nejenže nebyl stažen, ale byl naopak Zastupitelstvem schválen!!!

 

 

 

Paní Pavla Šafaříková, pověřená vedením oddělení právního

Na té samé členské schůzi BD dne 12.4.2018 se paní Šafaříková vyjadřovala k otázce jednoho z družstevníků: „Máme tu zástupce města a jejich právníky. Můžete potvrdit, že město nemůže převést svůj podíl na nikoho jiného než na družstvo?“

Paní Šafaříková, vedoucí právního oddělení SMZ:  „Pro mě je obtížné se k té věci vyjadřovat, protože za prvé, město by mohlo předstoupit a přednést zase svoje čísla. Pan Sekula přednáší svoje čísla, my svoje čísla a pak se na tom vzájemně neshodneme, to je jasná věc. Ve smlouvě je, že město převede svůj podíl na družstvo v podstatě za tržní cenu.“

Pan Sekula: Není to tak, ve smlouvě je řečeno, že město převede za cenu dle dohody smluvních stran.

Paní Šafaříková, vedoucí právního oddělení SMZ: „Ale my teď momentálně nemáme jinou možnost, než to převést za tržní cenu.“

Předně je třeba říci, že ve SOSD je dodatky upraven převod podílu SMZ na BD „za cenu dohodou“.

Navíc si SMZ totiž od právní kancelářeFIALA TEJKAL a partneři“ (byli také přítomni na naší členské schůzi a zastupují SMZ ve sporu s BD u soudů ve Zlíně)  z Brna nechalo vypracovat ODBORNÉ PRÁVNÍ STANOVISKO“ ze dne 10.8.2017 a které samo město umístilo na svůj web a ve kterém se můžete mimo jiné dočíst toto:  KE STAŽENÍ

Pokračování dále v příspěvku.

 

 

XII. Díl dvanáctý

8. 11. 2018

XII. NÁVRH ŘEŠENÍ

1. Jako první a nejdůležitější je stanovit poměr vložených finančních hodnot do výstavby domů ve spoluvlastnictví SMZ a BD

Tento poměr je to nejdůležitější, co je nutné jako první krok udělat. Dle tohoto poměru se totiž bude odvíjet hospodaření se společnou věcí a spoluvlastnický poměr po ukončení sdružení. Poměr musí reflektovat prokazatelnou pořizovací cenu domů a škodu způsobenou nemravnou smlouvou se společností ISA Consult.

2. Narovnání hospodaření se společnou věcí od samého počátku.

Poměrem se rozpočítají příjmy a výdaje od září 2003. Od samého počátku hospodaření. Hlavní je, že tímto řešením odpadne problém s úroky, jelikož po novu již bude majetek pořízený za úvěr od SMZ sloužit výhradně potřebám BD. A úroky budou úroky pouze BD. Elegantní řešení.

Do narovnání je třeba započíst i již vyplacené chybně stanovené platby SMZ ze společného hospodaření za roky 2003 a 2004, a hlavně platba za G, GS

3. Narovnání smlouvy o sdružení.

Smlouva o narovnání by reflektovala všechny požadavky spoluvlastníků, které musí být v souladu s dobrými mravy a principy spravedlnosti. Především musí být ve smlouvě pevně zakotven institut vrácení spoluvlastnického podílu BD, který byl de facto SMZ pouze zapůjčen. Smlouva o narovnání by legalizovala SOSD.

4. Narovnání G, GS.

Vrátit všechny vybrané prostředky plátcům, zrušit nájemní smlouvy a G, GS spravedlivě ocenit, stanovit DČV stávajícím nájemcům, začlenit pod nájemní smlouvu k bytu a pronajímat. Ostatním členům BD bude vrácen vzniklý přeplatek na DČV.

5. Ukončení soudních sporů.

 

 

 

 

 

 

Ve Zlíně dne 17.11.2018

Pavel Sekula, předseda představenstva BD Podlesí

 


 

 

Statistiky

Online: 5
Celkem: 717858
Měsíc: 8769
Den: 203