Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jednání zastupitelstva dne 14. 9. 2023

28. 9. 2023

 

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n

USNESENÍ

Z a s t u p i t e l s t v a m ě s t a Z l í n a

7. zasedání 14. 9. 2023

U s n e s e n í Zastupitelstvo města Zlína

 

1/7Z/2023 schvaluje

uzavření darovací smlouvy, jejímž předmětem je darování části

spoluvlastnického podílu na bytových domech ve vlastnictví statutárního

města Zlína druhému ze spoluvlastníků těchto bytových domů (Bytovému

družstvu Podlesí, se sídlem Podlesí V 5407, 760 05 Zlín, IČ: 26295563), a to

konkrétně podílu ve výši:

31,33% (id. 3133/10000) na bytovém domě stavba č. p. 5406, bytový dům,

stojící na pozemku p.č.st. 8487,

31,33% (id. 3133/10000) na bytovém domě stavba č. p. 5407, bytový dům,

stojící na pozemku p.č.st. 8488,

31,33% (id. 3133/10000) na bytovém domě stavba č. p. 5408, bytový dům,

stojící na pozemku p.č.st. 8489,

31,33% (id. 3133/10000) na bytovém domě stavba č. p. 5409, bytový dům,

stojící na pozemku p.č.st. 8490,

31,33% (id. 3133/10000) na bytovém domě stavba č. p. 5410 bytový dům,

stojící na pozemku p.č.st. 8491, a

31,34% (id. 1567/5000) na bytovém domě stavba č. p. 5411, bytový dům,

stojící na pozemku p.č.st. 8492,

vše v katastrálním území Zlín, obci Zlín, dle přílohy č. 1

pověřuje

Jiřího Robenka, MBA, člena Rady města Zlína, uzavřením a podpisem

předmětné darovací smlouvy

 

schvaluje

částečné zrušení a vypořádání spoluvlastnictví na předmětných bytových

domech po změně spoluvlastnických podílů shora specifikovaným darováním,

a to prostřednictvím prohlášení spoluvlastníků bytových domů tak, že

předmětné bytové domy budou rozděleny vždy každý na dvě jednotky –

jednotka „byt zvláštního určení“, která bude zahrnovat pouze jediný byt

zvláštního určení, a jednotku „soubor bytů“, která bude zahrnovat 28 bytů v

bytových domech č.p. 5411 a 5410 a 26 bytů v bytových domech č.p. 5409,

5408, 5407 a 5406 - přičemž statutární město Zlín se stane výlučným

vlastníkem jednotky „byt zvláštního určení“ v každém předmětném bytovém

domě a zůstane zachováno spoluvlastnictví jednotky „soubor bytů“ v každém

předmětném bytovém domě. Za tímto účelem se statutární město Zlín a

Bytové družstvo Podlesí vypořádají tak, že spoluvlastnický podíl statutárního

města Zlína se sníží a spoluvlastnický podíl Bytového družstva Podlesí se

zvýší o:

2,91% (id. 291/10000) na jednotce „soubor bytů“ v rámci bytového domu

stavba č. p. 5406, bytový dům, stojící na pozemku p.č.st. 8487,

2,91% (id. 291/10000) na jednotce „soubor bytů“ v rámci bytového domu

stavba č. p. 5407, bytový dům, stojící na pozemku p.č.st. 8488,

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

- 2 -

2,91% (id. 291/10000) na jednotce „soubor bytů“ v rámci bytového domu

stavba č. p. 5408, bytový dům, stojící na pozemku p.č.st. 8489,

2,91% (id. 291/10000) na jednotce „soubor bytů“ v rámci bytového domu

stavba č. p. 5409, bytový dům, stojící na pozemku p.č.st. 8490,

2,91% (id. 291/10000) na jednotce „soubor bytů“ v rámci bytového domu

stavba č. p. 5410 bytový dům, stojící na pozemku p.č.st. 8491, a

2.9% (id. 29/1000) na jednotce „soubor bytů“ v rámci bytového domu

stavba č. p. 5411, bytový dům, stojící na pozemku p.č.st. 8492,

vše v katastrálním území Zlín, obci Zlín,

a spoluvlastnický podíl statutárního města Zlína se zvýší a spoluvlastnický

podíl Bytového družstva Podlesí se sníží o:

80,33% (id. 8033/10000) na jednotce „byt zvláštního určení“ v rámci

bytového domu stavba č. p. 5406, bytový dům, stojící na pozemku p.č.st.

8487,

80,33% (id. 8033/10000) na jednotce „byt zvláštního určení“ v rámci

bytového domu stavba č. p. 5407, bytový dům, stojící na pozemku p.č.st.

8488,

80,33% (id. 8033/10000) na jednotce „byt zvláštního určení“ v rámci

bytového domu stavba č. p. 5408, bytový dům, stojící na pozemku p.č.st.

8489,

80,33% (id. 8033/10000) na jednotce „byt zvláštního určení“ v rámci

bytového domu stavba č. p. 5409, bytový dům, stojící na pozemku p.č.st.

8490,

80,33% (id. 8033/10000) na jednotce „byt zvláštního určení“ v rámci

bytového domu stavba č. p. 5410 bytový dům, stojící na pozemku p.č.st.

8491, a

80,34% (id. 4017/5000) na jednotce „byt zvláštního určení“ v rámci

bytového domu stavba č. p. 5411, bytový dům, stojící na pozemku p.č.st.

8492, vše v katastrálním území Zlín, obci Zlín.

Výsledný spoluvlastnický poměr na předmětných bytových domech na

základě prohlášení spoluvlastníků bytových domů bude následující:

1. statutární město Zlín bude výlučným vlastníkem (100%) jednotky „byt

zvláštního určení“ v každém z předmětných bytových domů,

2. na jednotce „soubor bytů“ bude statutární město Zlín vlastnit

spoluvlastnický podíl ve výši 16,76% (id. 419/2500) v každém z

předmětných bytových domů a Bytové družstvo Podlesí bude vlastnit

spoluvlastnický podíl ve výši 83,24% (id. 2081/2500).

pověřuje

Jiřího Robenka, MBA, člena Rady města Zlína, vyhotovením a podpisem

předmětného prohlášení spoluvlastníků bytových domů dle usnesení a

v souladu s důvodovou zprávou.

 
 

 

Statistiky

Online: 4
Celkem: 720336
Měsíc: 9302
Den: 272