Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpráva KK ze dne 11. 11. 2022 za rok 2021

26. 11. 2022

Bytové družstvo Podlesí, se sídlem Zlín, Podlesí V 5407, IČ 26295563

Zpráva kontrolní komise za období 1.1.2021 – 31.12.2021

Bytové družstvo Podlesí se Statutárním městem Zlín uzavřelo 13.11.2020 „Smlouvu o správě společné věci“, která je výsledkem jednání o narovnání hospodaření se společnou věcí. Tato smlouva stanovuje postup při nakládání s náklady a výnosy při hospodaření s domy.   

 

1. Kontrola účetnictví – kontrolované doklady:

  • přijaté faktury od dodavatelů číslo: 2120001-2120101
  • faktury vydané číslo: 21VF001-21VF021
  • interní doklady číslo: 21INT0001-20INT0022
  • ostatní pohledávky číslo: 21NAJ0001-21NAJ1992; 2020P001-2020P072
  • ostatní závazky číslo: 20VA001-20VS094; OZ210001- OZ210225
  • bankovní výpisy:   Fio běžný účet, Fio TV s obnovou, Fio Konto, Komerční banka profi účet,
    Moneta Money Bank běžný účet, Moneta Money Bank spořící účet
  • pokladní doklady číslo: 213001-213072


V zaúčtování těchto dokladů nebyly zjištěny nedostatky.

 

2. Účetní uzávěrka a výsledek hospodařeni roku 2021 činí - 121.849,69 Kč.
Ztráta ve výši 121. 849,69 Kč bude v souladu s usnesením členské schůze pokryta z účtu 428 nerozdělený zisk minulých let.

3. Splácení půjček SMZ

BDP měsíčně splácí SMZ půjčky ve výši 237.380,- Kč (jistina + úroky) a nesplacený zůstatek evidovaný v účetnictví na účtu 479 000 k 31.12.2021 je 4.878.929,39 Kč. Platby půjčky SMZ byly řádně hrazeny v pravidelných měsíčních splátkách.

4. Stav bankovních účtů

BDP má k 31.12.2021 dle předaných bankovních výpisů stav na účtech v bance 6.650.632,06 Kč.

Bankovní účet

Stav k 31.12.2021 v Kč

KB 86-2168290207/0100

8 735,43

*FIO 2100169427/2010

1 610 224,55

FIO 2500169426/2010

0,00

FIO 200167758

669 006,11

MMB 243702883/0600

2 702 665,97

MMB 243702488/0600

1 660 000,00

Celkem

6 650 632,06

*) zvláštní účet

 

 

5. Pohledávky po splatnosti k 31.12.2021

BDP má k 31.12.2021 na účtu 311 evidovány po splatnosti pohledávky ve výši 4.342,82 Kč,

z toho na účtu 311 100 pohledávky členové BD je evidována pohledávka 1.000 Kč.

 

Ve Zlíně dne 11.11.2022

 

Členové kontrolní komise:
………………………………                     ………………………………                      ………………………………
   Aleš Bieronski                                Jan Machačka                                Petr Zavadil

 
 

 

Kontakt

Bytové družstvo Podlesí

603 899 170

bdpodlesi@seznam.cz

Mail listArchiv

Kalendář
<< červen / 2024 >>

Statistiky

Online: 4
Celkem: 710213
Měsíc: 8822
Den: 334