Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpráva KK ze dne 12.12.2023 za rok 2022

13. 2. 2024

Bytové družstvo Podlesí, se sídlem Zlín, Podlesí V 5407, IČ 26295563

Zpráva kontrolní komise za období 1.1.2022 - 31.12.2022

Bytové družstvo Podlesí se Statutárním městem Zlín uzavřelo 13.11.2020 „Smlouvu o správě společné věci", která je výsledkem jednání o narovnání hospodaření se společnou věcí. Tato smlouva stanovuje postup při nakládání s náklady a výnosy při hospodaření s domy.

 1. Kontrola účetnictví - kontrolované doklady:
 • přijaté faktury od dodavatelů, číselná řada: 22001-220119,
 • faktury vydané, číselná řada: 22001 - 22031,
 • interní doklady, číselná řada: 22001 - 220028,
 • ostatní pohledávky, číselná řada: 220001 - 221992,
 • ostatní závazky, číselná řada: 22001 - 22219,
 • bankovní výpisy:

Fio běžný účet, Fio TV s obnovou, Fio Konto, Komerční banka profi účet, Moneta Money Bank běžný účet, Moneta Money Bank spořící účet

 • pokladní doklady číslo, číselná řada: 223001 - 223094

V zaúčtování těchto dokladů nebyly zjištěny nedostatky.

 1. Účetní uzávěrka a výsledek hospodařeni roku 2022 činí - -245.403,45 Kč.

Ztráta ve výši 245.403,45 Kč bude v souladu s usnesením členské schůze pokryta z účtu 428 nerozdělený zisk minulých let.

 1. Splácení půjček SMZ

BDP měsíčně splácí SMZ půjčky ve výši 237.380,- Kč (jistina + úroky) a nesplacený zůstatek evidovaný v účetnictví na účtu 479 000 k 31.12.202 je 2.110.719,-- Kč. Celková částka SMZ byla v měsíců září roku 2023 kompletně uhrazena.

 1. Stav bankovních účtů

BDP má k 31.12.2022 dle předaných bankovních výpisů stav na účtech v bance 6.850.369,- Kč.

 1. Pohledávky po splatnosti k 31.12.2022

 

BDP má k 31.12.2022 na účtu 311 evidovány po splatnosti pohledávky ve výši 49.386,- Kč, z titulu dlužného nájemné, které bylo v následujícím období uhrazeno.

Ve Zlíně dne 12.12.2023

Členové kontrolní komise:

 

 

 

Aleš Bieronski

 
 

 

Kontakt

Bytové družstvo Podlesí

603 899 170

bdpodlesi@seznam.cz

Mail listArchiv

Kalendář
<< duben / 2024 >>

Statistiky

Online: 6
Celkem: 692755
Měsíc: 8197
Den: 361