Jdi na obsah Jdi na menu
 


NENECHTE POLITIKY, ABY VÁM NAŘIZOVALI, CO MÁTE DĚLAT! ŘEKNĚTE VY JIM, CO MAJÍ ONI UDĚLAT PRO VÁS!

25. 6. 2022

PODPISOVÁ LISTINA Č.:            K NÁVRHU NA KONÁNÍ MÍSTNÍHO REFERENDA NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA ZLÍNA

Ve smyslu zákona č.22/2004 Sb. o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, my, níže podepsaní občané podporujeme návrh na vyhlášení místního referenda na území statutárního města Zlín v níže uvedené věci.

Svým podpisem se připojujeme k návrhu na vyhlášení místního referenda o níže navržených otázkách:

1. „Má statutární město Zlín v rámci své samostatné působnosti (dále jen „město“) zajistit, aby nedocházelo k prodejům pozemků města soukromým developerům (podnikatelům či jejich seskupením provádějícím komerční výstavbu bytů) pro výstavbu bytových domů?“ (S možností odpovědi ANO / NE).

2. „Má město zajistit na svých vlastních pozemcích výstavbu bytových domů a bytů ve vlastnictví města za účelem nájemního bydlení nebo ve spoluvlastnictví města a občanů (bytová družstva, spolky) s možností následného odprodeje do osobního vlastnictví?“ (S možností odpovědi ANO / NE).

3. „Má město usilovat o rekonstrukci a zajistit zprovoznění sportovního areáluKoupaliště Riviéra“ ve Zlíně – Malenovicích?“  (S možností odpovědi ANO / NE).

4. „Má město usilovat o rozvoj a podporovat stabilitu areálu „Rybníky“ pro výrobu a podnikání a vytvářet tím vhodné podmínky pro vznik a udržení pracovních míst?“ (S možností odpovědi ANO / NE).

5. „Má město ponechat rezidenční parkování bez poplatků a tedy nezavádět zpoplatněné rezidenční parkování, jak to předpokládá připravovaná strategie města Zlína „Plán udržitelné mobility města Zlín pro rok 2035“?“ (S možností odpovědi ANO / NE).

6. „Má město zajistit, aby veškeré finanční prostředky plynoucí ze zpoplatněného veřejného parkování byly použity výhradně a pouze na vybudování nových parkovacích domů a dalších parkovacích míst?“ (S možností odpovědi ANO / NE).

7. „Má město jako akcionář a ovládající osoba společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. usilovat o zrušení solidární ceny vodného a stočného?“ (S možností odpovědi ANO / NE)..

8. „Má město převést bezúplatně svůj spoluvlastnický podíl na domech na Podlesí V 5406 – 5411 na Bytové družstvo Podlesí dle původního schváleného záměru a slibů?“ (S možností odpovědi ANO / NE).

 

(Údaje shromažďujeme a zpracováváme v souladu s GDPR pouze k zákonnému účelu a uchováváme je pouze po dobu nezbytnou k účelu zpracování a předání na příslušný orgán magistrátu města Zlína.)

 POZN.: Všechny řádky nemusí být vyplněné. Každý arch, který předáte, byť jen s jedním vyplněným řádkem, nás přiblíží k získání potřebné podpory. Pokud by naopak řádky nestačily, je možné si další arch stáhnout a vytisknout ze stránek www.bdpodlesi.cz, www.aliancevodazlinsku.cz, www.spdzlin.cz, nebo vyzvednout na sběrných místech.

Zmocněnec přípravného výboru: Pavel Sekula, Podlesí V 5407, 760 05 Zlín, tel. 603 899 170.

Členové přípravného výboru: Monika Špalková, Náves 48, 760 01 Zlín, Mgr. Jindřich Žaludek, Sokolská 3921, 760 01 Zlín, Nataša Juříková, L. Váchy 498, 760 01 Zlín, Pavel Sekula, Podlesí V 5407, 760 05 Zlín.

Povinné upozornění pro podporovatele: Ten, kdo podepíše vícekrát tentýž návrh na konání místního referenda nebo kdo podepíše podpisovou listinu, ač není oprávněnou osobou podle zákona o místním referendu, nebo kdo v podpisové listině uvede nepravdivé údaje, dopouští se přestupku, za který mu může být uložena pokuta do výše 3.000 Kč.

Vyplněné archy je možné doručit do schránky kteréhokoliv výše uvedeného člena přípravného výboru.

 
 

 

Statistiky

Online: 2
Celkem: 720329
Měsíc: 9299
Den: 283