Jdi na obsah Jdi na menu
 


Podmínky pro schválení podnájmu

Příspěvky

Podmínky pro schválení podnájmu

14. 4. 2016

 Podmínky pro schválení podnájemníka do bytu nájemce-člena BD.

 

 

Představenstvo BD schvaluje podnájemníka do bytu nájemce-člena BD na základě žádosti člena BD. Podmínkami schválení představenstvem je dodání následujících dokladů jako příloha žádosti dle podmínek stanov BD.

1. Originální smlouva o podnájmu, která musí obsahovat mimo jiné následující ustanovení:

… podnájemce se zavazuje k přeposílání družstevní pošty a jiných dokladů družstva členovi i vložených do schránky, a k dodržování všech předpisů týkajících se užívání bytu, včetně ustanovení stanov družstva upravujících tyto záležitosti včetně domovního řádu s tím, že při neplnění těchto povinnosti dá nájemce podnájemci výpověď, na jejímž základě zanikne podnájem uplynutím 7 dnů ode dne doručení výpovědi podnájemci….

2. Výpis z rejstříku trestů podnájemníka

3. Dokladu o tom, že podnájemník nemá nedoplatky vůči Finančnímu úřadu

4. Dokladu o tom, že podnájemník nemá nedoplatky vůči Okresní správě sociálního zabezpečení

5. Dokladu o tom, že podnájemník nemá nedoplatky vůči zdravotní pojišťovně

6. Čestné prohlášení, že budoucí podnájemník nebyl či není členem statutárního orgánu společnosti, na kterou byl vyhlášený konkurz nebo byl konkurz zamítnut pro nedostatek majetku, a čestné prohlášení, že budoucí podnájemník není zatížen exekučním řízením.

Podpisy na čestných prohlášeních a podnájemní smlouvě musí být úředně ověřeny.

 
 

 

Statistiky

Online: 5
Celkem: 717852
Měsíc: 8768
Den: 202